Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat: Προτείνει τα όρια εκπομπών για τους λέβητες αγροτικής βιομάζας

You are currently viewing Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat: Προτείνει τα όρια εκπομπών για τους λέβητες αγροτικής βιομάζας

ΕΚΕΤΑ – ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχουν ενεργά στο έργο για θέρμανση με αγροτική βιομάζα

Συγκεκριμένα όρια εκπομπών για τους λέβητες αγροτικής βιομάζας, αναμένεται να προτείνει το Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat και το BECoop, για την αποκεντρωμένη παραγωγή θερμότητας από βιομάζα, μέσω αγροτικών υπολειμμάτων και ενεργειακών κοινοτήτων.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ ηγείται του έργου, στο οποίο συμμετέχει επίσης το Ινστιτούτο Αγροτικής & Συνεταιριστικής Οικονομίας ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ και 11 ακόμα οργανισμοί από 9 Ευρωπαϊκές χώρες με κοινό στόχο την τεχνολογική ενίσχυση της θέρμανσης με αγροτική βιομάζα. Το ΕΚΕΤΑ είναι υπεύθυνο και για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου Θέρμανσης Αγροτικής Βιομάζας.

Το έργο, παρουσίασε στο συνέδριο «Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων – Βιομάζα – Κυκλική Οικονομία – ΑΠΕ» της Α Energy, ο συντονιστής του κ. Μανώλης Καραμπίνης, επιστημονικός συνεργάτης ΕΚΕΤΑ. Τόνισε αρχικά ότι η παραγωγή θερμότητας αφορά το 51 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεισφέρει στο 27 % των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ και βασίζεται σε ποσοστό άνω του 80 % σε μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεισφορά της βιοενέργειας στον κλάδο είναι με διαφορά η μεγαλύτερη (88 %) από όλες τις άλλες ΑΠΕ.

Απώτερος σκοπός η ανάπτυξη νέων κανονισμών

Aναφερόμενος στις μετρήσεις απόδοσης και εκπομπών λεβήτων αγροτικής βιομάζας στο πλαίσιο των Δράσεων AgroBioHeat, επεσήμανε ότι διεξάγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 303-5, στις πειραματικές εγκαταστάσεις των εταίρων του έργου, σε πραγματικές μονάδες και σε συνεργασία με κατασκευαστές εξοπλισμού. Χρησιμοποιείται μεγάλο εύρος καυσίμων αγροτικής βιομάζας (κουκούτσια ελιάς, πελλέτες κλαδεμάτων, πελλέτες ηλίανθου, SRC chips, μίσχανθος, κτλ.) και σύγχρονες τεχνολογίες καύσης (κινούμενες εσχάρες + ESP, «αεριοποιητές»).

Οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν θα συμπεριληφθούν στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Οικολογικού Σχεδιασμού λεβήτων στερεών καυσίμων 2015/1189 με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων κανονισμών.

Σημαντική και εγχώρια, πλην όμως ανεκμετάλλευτη η βιομάζα…

Η αγροτική βιομάζα, όπως υπενθύμισε ο συντονιστής του έργου AgroBioHeat και το BECoop ,είναι μια σημαντική, ανεκμετάλλευτη και εγχώρια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας, η οποία μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, προωθώντας ταυτόχρονα την αγροτική ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Βρίσκεται γενικά σε αφθονία στις αγροτικές περιοχές, εξασφαλίζοντας έτσι τόσο επάρκεια καυσίμου όσο και σύντομες εφοδιαστικές αλυσίδες που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η ενεργειακή της αξιοποίηση μπορεί να έχει θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που εξασφαλίζουν τη χρήση αγροτικής βιομάζας με χαμηλές εκπομπές και υψηλή απόδοση.

Όμως, παρά τα πλεονεκτήματα, η εμπορική ανάπτυξη εφαρμογών θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα είναι αργή για μια σειρά από λόγους: άγνοια των διαθέσιμων τεχνολογικών λύσεων, θεώρηση της αγροτικής βιομάζας ως ένα «δύσκολο» καύσιμο, δυσκολίες στη σύνδεση παραγωγής και ζήτησης βιομάζας και έλλειψη καθαρού πολιτικού οράματος και πλαισίου υποστήριξης.

  • Στιγμιότυπο από την ομιλία του κ. Καραμπίνη
  • Παρουσίαση ΕΚΕΤΑ για το Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat
  • Παρουσίαση ΕΚΕΤΑ για το Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat
  • Παρουσίαση ΕΚΕΤΑ για το Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat
  • Παρουσίαση ΕΚΕΤΑ για το Ευρωπαϊκό έργο AgroBioHeat

Δανία: το άχυρο τροφοδοτεί τηλεθερμάνσεις – ηλεκτροπαραγωγή

Ενώ υπάρχουν επιτυχημένα παραδείγματα, έχουν γενικά περιορισμένη προβολή και σπάνια είναι γνωστά εκτός της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται. Ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο μοντέλο είναι η αξιοποίηση
άχυρου στη Δανία, που έφτασε το 2018 να αντιπροσωπεύει το 2,25 % της μεικτής κατανάλωσης ενέργειας / 10,2 % της παραγωγής ΑΠΕ, με αξιοποίηση
σε λέβητες σε φάρμες, τηλεθερμάνσεις και μεγάλες μονάδες συμπαραγωγής & ηλεκτροπαραγωγής και καλύπτοντας ανάγκες οικιακής θέρμανσης μέχρι και ηλεκτροπαραγωγής μεγάλης κλίμακας

Xαμηλά κόστη θέρμανσης, προϋπόθεση οι σωστές τεχνολογίες

Αναφερόμενος στην Ελλάδα και στο τελικό κόστος θέρμανσης από αγροτική βιομάζα, ο κ. Καραμπίνης τόνισε ότι για πολλά χρόνια οι πολιτικές που κυριάρχησαν έσπρωχναν με πολλούς τρόπους (π.χ. χαμηλό ΦΠΑ) τους καταναλωτές στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό-ορυκτό αέριο.

Η αξιοποίηση των «εναλλακτικών» καυσίμων βιομάζας μπορεί να οδηγήσει σε πολύ χαμηλά κόστη θέρμανσης, ωστόσο απαιτούνται κατάλληλες τεχνολογίες για να διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητές τους. Σε κάθε περίπτωση, το τελικό κόστος θέρμανσης εξαρτάται και από το βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, συνεισφέρουν οι δράσεις του έργου AgroBioHeat που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και επιδιώκει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υπερνίκηση εμποδίων και την ενίσχυση της αγοράς τεχνολογικών λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα.

Οι εταίροι του έργου

Στην κοινοπραξία του έργου που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, συμμετέχουν 13 φορείς από 9 Ευρωπαϊκές χώρες με ευρεία γνώση του τομέα της βιομάζας και της βιοενέργειας. Από ελληνικής πλευράς συμμετέχει επίσης και το Ινστιτούτο Αγροτικής & Συνεταιριστικής Οικονομίας ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ. Οι υπόλοιποι φορείς είναι: Fundación CIRCE (Ισπανία), AVEBIOM (Ισπανία), BIOS BIOENERGIESYSTEME (Αυστρία), Agro Business Park (Δανία), Bioenergy Europe (Βέλγιο), Green Energy Cooperative – ZEZ (Κροατία), Green Energy Innovative Biomass Cluster (Ρουμανία), UABio (Ουκρανία), White Research (Βέλγιο), Agronergy (Γαλλία) και AILE (Γαλλία).

Άνω των 50 εκ. ευρώ ο κύκλος εργασιών EKETA – ΙΔΕΠ

Όπως ανέφερε ο κ. Καραμπίνης, το ΕΚΕΤΑ είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα και μεταξύ των top 20 Ευρωπαϊκών ερευνητικών ινστιτούτων ως προς τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (Horizon 2020) / και πρώτο στην Ελλάδα. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου- ΝΠΙΔ, εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων-ΙΔΕΠ είναι ένα από τα πέντε Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ.

Το ΕΚΕΤΑ απασχολεί 1.100 και το ΙΔΕΠ 250 άτομα, κυρίως μηχανικούς και επιστήμονες. Ο κύκλος εργασιών του ΕΚΕΤΑ για το 2019 ήταν 40 εκ.€ και του ΙΔΕΠ 13 εκ. €, προερχόμενος κυρίως από Ευρωπαϊκά, ανταγωνιστικά προγράμματα & υπηρεσίες. Το ΕΚΕΤΑ διατηρεί γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, Αθήνα, Ρόδο, Ιωάννινα, Βόλο και Πειραιά. Στους τομείς ειδίκευσής του περιλαμβάνονται, η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η παραγωγή και αξιοποίηση στερεών βιοκαυσίμων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος, τεχνητή νοημοσύνη, προχωρημένη ρομποτική, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, ολιστικές προσεγγίσεις στην υγεία και τη διατροφή, αυτόνομα οχήματα, έξυπνες πόλεις κα.

Η παρουσίαση του Ευρωπαϊκού έργου AgroBioHeat έγινε στο πλαίσιο της Τρίτης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Μπορείτε να την δείτε εδώ: