Πώς μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

You are currently viewing Πώς μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Άρθρο του κ. Κωνσταντίνου Παντελή, Διευθύνοντος Συμβούλου της Anodos Consulting Group

 Κωνσταντίνος Παντελής, Διευθύνων Σύμβουλος της Anodos Consulting Group.

Πώς μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το νέο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», εξηγεί στο επίκαιρο άρθρο του στην A Εnergy, o κ. Κωνσταντίνος Παντελής, Διευθύνων Σύμβουλος της Anodos Consulting Group.

Το νέο «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι το μόνο πρόγραμμα που ενισχύει ουσιαστικά την έρευνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς είναι λίγες οι Ελληνικές επιχειρήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας που μπορούν να υποστηρίξουν το κόστος έρευνας και τη συντήρηση ενός οργανωμένου τμήματος έρευνας – ανάπτυξης. Παράλληλα, ενισχύει και Ερευνητικούς Οργανισμούς. Βασικός στόχος της εν λόγω δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Αίτημα χρηματοδότησης χωρίς συμβολή ερευνητικού φορέα

Το πρόγραμμα αποτελεί μία ολοκληρωμένη δράση και το ενδιαφέρον είναι ότι παρέχει τη δυνατότητα σε μία μικρομεσαία επιχείρηση να αιτηθεί προς χρηματοδότηση ένα ερευνητικό project, χωρίς την συμβολή ερευνητικού φορέα. Κάτι που δίνει μεγάλη ευελιξία στην μικρομεσαία επιχείρηση να δράξει αυτόνομα και να προωθήσει την εξέλιξη των καινοτομιών που θέλει. Με αυτόν τον τρόπο, η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να παρακάμψει διάφορες καθυστερήσεις, που μπορεί να προκύψουν από μία ενδεχόμενη συνεργασία με ερευνητικό οργανισμό.

Βέβαια, μέσα από τη συγκεκριμένη δράση ενισχύεται πάντα η συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτύξουν τις καινοτομίες που χρειάζονται, έχουν ανάγκη από τη συμβολή ερευνητικών οργανισμών.

Δημιουργία νέων προϊόντων και επίλυση προβλημάτων

Οι ερευνητικοί οργανισμοί εκφράζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δράση, καθώς η έρευνα έχει άμεσο αποτέλεσμα σε μια επιχείρηση και τις περισσότερες φορές επιλύει σημαντικά επιχειρηματικά προβλήματα ή οδηγεί σε δημιουργία νέων προϊόντων. Δηλαδή υπάρχει μία ουσιαστική σύνδεση της έρευνας με την αγορά.

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα προσθήκη του προγράμματος, είναι η χρηματοδότηση προτάσεων που είχαν εγκριθεί προς χρηματοδότηση, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» και λόγω έλλειψης πόρων δεν μπόρεσαν να χρηματοδοτηθούν. Με αυτή τη δράση, παρέχεται χρηματοδότηση στα εν λόγω εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια χωρίς προσθήκη αλλαγών, κάτι που διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους φορείς. Αρκεί βέβαια να τηρούνται οι βασικές αρχές του προγράμματος.

Μεγαλύτερος χρόνος προετοιμασίας

Μία σημαντική αλλαγή που θα μπορούσε να δοθεί είναι ο χρόνος προετοιμασίας για την κατάθεση της υποβολής προτάσεων προς χρηματοδότηση. Θεωρώ πως ο χρόνος υποβολών είναι λίγος για τις δύο πρώτες παρεμβάσεις. Αντίθετα, το χρονικό διάστημα για την κατάθεση προτάσεων προς χρηματοδότηση για την τρίτη και τέταρτη παρέμβαση θεωρείται επαρκές.

Η δράση είναι προσανατολισμένη για να ενισχύσει την έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς και θεματικές ενότητες έτσι ώστε να δοθεί έμφαση σε κλάδους που μπορούν να βοηθήσουν ενεργά την εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και σαν επακόλουθο της Ελληνικής Οικονομίας, καθώς οι συγκεκριμένοι τομείς έχουν αρκετά περιθώρια εξέλιξης. Επίσης, με τα κεφάλαια του προγράμματος θα επιδοτηθεί εξειδικευμένο προσωπικό με καλό πακέτο αμοιβών. Με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται η εργασία καταρτισμένου και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο παραμένει και δημιουργεί εντός της χώρας.

Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η συγκεκριμένη δράση, καθώς είχαμε συνηθίσει η έλλειψη έρευνας να διώχνει τους νέους ερευνητές εκτός χώρας. Σαν αποτέλεσμα, χάνουμε σημαντικούς επιστήμονες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα και ανάπτυξη των Ελληνικών Επιχειρήσεων.

Εν κατακλείδι, το νέο πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα, το μόνο που ενισχύει την έρευνα της επιχειρηματικότητας και δημιουργεί μέσω καινοτομιών την εξέλιξη των επιχειρηματικών ιδεών. Είναι σημαντικό που ενισχύεται η έρευνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς λίγες Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να υποστηρίξουν το κόστος έρευνας και τη συντήρηση ενός οργανωμένου τμήματος έρευνας – ανάπτυξης.

Κωνσταντίνος Παντελής, Διευθύνων Σύμβουλος της Anodos Consulting Group