Στείλτε τις απόψεις σας στο site sditforum.gr

Οι απόψεις συγκλίνουν και δείχνουν ότι στο κλείσιμο του 2021 και αναμένοντας να τελειώσει η Πανδημία, ο θεσμός ΣΔΙΤ έχει αποκτήσει μια έντονη δυναμική. Τη δυναμική αυτή, καταγράφει συνολικά το site sditorum.gr.

Continue ReadingΣτείλτε τις απόψεις σας στο site sditforum.gr