Το Υδρογόνο από την παραγωγή στην εφαρμογή

You are currently viewing Το Υδρογόνο από την παραγωγή στην εφαρμογή

Το σήμερα και το αύριο του υδρογόνου αναπτύχθηκαν στο καινοτόμο εκπαιδευτικό σεμινάριο της TÜV HELLAS σε συνεργασία με το CluBE

«Βασικές αρχές Υδρογόνου: Από την παραγωγή στην εφαρμογή» ήταν το θέμα του καινοτόμου και πρωτοποριακού εκπαιδευτικού σεμιναρίου που διοργανώθηκε τις προάλλες στην Αθήνα από την TÜV HELLAS (TÜV NORD), σε συνεργασία με το CluBE – Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας.

Οι τρεις εισηγητές από το CluBe, Νικόλαος Ντάβος, Ελένη Πάπιστα και Αθανάσιος Λαμπρόπουλος κάλυψαν στο έπακρο τα πιο σημαντικά ζητήματα που μας απασχολούν και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη σχετικά με το υδρογόνο.

Οι ενότητες επάνω στις οποίες έγινε εκτενέστατη ανάλυση από τους εισηγητές ήταν: Οικονομία του Υδρογόνου, Τεχνολογίες Παραγωγής Υδρογόνου, Αποθήκευση και Μεταφορά Υδρογόνου, Θέματα Ασφαλείας στις Τεχνολογίες Υδρογόνου, Τελική Χρήση Υδρογόνου και τελευταία και πιο σημαντική «Ξεκλειδώνοντας την Οικονομία του Υδρογόνου στην Ελλάδα».

Όπως άλλωστε επεσήμανε χαρακτηριστικά και στο δικό του καλωσόρισμα εκ μέρους των διοργανωτών, ο Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV NORD Σάββας Πελτέκης, το υδρογόνο θα έρθει τελικά στην ενεργειακή μας καθημερινότητα με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα σε σχέση με αυτή που συνήθως νομίζουμε.

Αναγνώριση ως βασική πηγή ενέργειας του μέλλοντος

Τα συνοπτικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το σεμινάριο έχουν ως εξής:

Η οικονομία του υδρογόνου στην Ευρώπη αναγνωρίζεται ήδη ως μία από τις βασικές πηγές ενέργειας του μέλλοντος και αναπτύσσεται σταδιακά. Προκειμένου να μεγαλώσει η αγορά του στην Ευρώπη, απαιτούνται περαιτέρω επενδύσεις στην υποδομή, την τεχνολογία και την παραγωγή του υδρογόνου.

Επιπλέον, η αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου, η ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων δικτύων διανομής και η ενίσχυση των προσπαθειών για την προώθηση της χρήσης του υδρογόνου σε διάφορους τομείς, όπως ο τομέας των μεταφορών και η βιομηχανία, αποτελούν βασικά βήματα προς την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Στιγμιότυπο από το  καινοτόμο και πρωτοποριακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για το Υδρογόνο

Καθοριστική η ασφάλεια κατά την Παραγωγή και την Μεταφορά

Τα ζητήματα ασφάλειας σχετικά με την παραγωγή και μεταφορά υδρογόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικά λόγω της υψηλής εύφλεκτης φύσης του αερίου. Οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να είναι προσεκτικά σχεδιασμένες και ελεγχόμενες προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Επιπλέον, η μεταφορά του υδρογόνου πρέπει να γίνεται με ασφάλεια μέσω κατάλληλων δικτύων και μεθόδων μεταφοράς, ώστε να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Είναι επίσης σημαντικό να δίνεται έμφαση στην εκπαίδευση του προσωπικού που ασχολείται με την παραγωγή και μεταφορά υδρογόνου ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι πιθανοί κίνδυνοι και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων και του κοινού.

Η ελληνική στρατηγική για το υδρογόνο 

Η οικονομία του υδρογόνου στην Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθώς η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει την χρήση του υδρογόνου ως καθαρού καυσίμου στις μεταφορές, αλλά και ως λύση για την αποθήκευση ενέργειας, στο επίκεντρο των στρατηγικών της σχεδίων για τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο παραγωγής ενέργειας. Με τις σωστές επενδύσεις και πολιτικές υποστήριξης, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί ως ένας ηγέτης στο χώρο του υδρογόνου και να επωφεληθεί από τις οικονομικές ευκαιρίες που προσφέρει η συγκεκριμένη αγορά.

Στο κλείσιμο να πούμε συγχαρητήρια για την επίκαιρη διοργάνωση, τόσο στην Κονδυλία Κοντογιάννη, Training & Corporate Communication Manager της TÜV HELLAS TÜV και στον υπεύθυνο εκπαίδευσης Μάνθο Ζαζάνη, όσο και στους τρεις επιστήμονες του Cluster Βιοοικονομίας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας. Το CluBE επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ τοπικών και περιφερειακών φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς της βιοοικονομίας και περιβάλλοντος, με στόχο την εισαγωγή και ανάπτυξη καινοτομίας και έρευνας στον τομέα και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του.

Ηλίας Βέλλιος