Με δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου έως 100%, ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Δυτική Μακεδονία

You are currently viewing Με δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου έως 100%, ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Δυτική Μακεδονία

Συνολικού μήκους της τάξης των 157 χλμ ο πρώτος αγωγός στην Ελλάδα που θα μπορεί να μεταφέρει υδρογόνο, θα συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία

Με δυνατότητα μεταφοράς υδρογόνου έως 100%, ο νέος αγωγός φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ στη Δυτική Μακεδονία, αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Με συνολικό μήκος 157 χλμ, ο πρώτος αγωγός στην Ελλάδα που θα μπορεί να μεταφέρει υδρογόνο, περιλαμβάνει στα επιμέρους τμήματα του έργου, τον Σταθμό Μέτρησης της Καρδιάς για την παροχή των εγκαταστάσεων τηλεθέρμανσης για τις πόλεις Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύνταιο, καθώς και βανοστάσια για την παροχή άλλης κατανάλωσης στην περιοχή.

Το κόστος του αγωγού θα ανέλθει περίπου στα 150 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται αφενός από ίδια κεφάλαια του ΔΕΣΦΑ και αφετέρου μέσω Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 505 εκατ. ευρώ, που έχει συναφθεί με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, για τη χρηματοδότηση του δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2021-2030. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, το έργο θα ολοκληρωθεί και θα παραδοθεί μέσα στο 2024.

Οι συνδέσεις

Ο αγωγός και οι κλάδοι του θα διασχίζουν τις Περιφέρειες Κεντρικής (Π.Ε. Ηµαθίας, Πέλλας) και Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας), ξεκινώντας από τα Τρίκαλα Ημαθίας και καταλήγοντας στην Καρδιά Κοζάνης, καθιστώντας εφικτή την προμήθεια φυσικού αερίου σε νέες περιοχές και διασφαλίζοντας την πιθανή πρόσβαση νέων χρηστών (βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, αγροτικών & οικιακών καταναλώσεων) στην ευρύτερη περιοχή.

Το έργο αποτελείται από 157 χλμ αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης τα επιμέρους τμήματα και οι συνδέσεις του οποίου επιμερίζονται ως εξής:

  • 93,4 χλμ./αγωγό 30” ΥΠ ξεκινά από την περιοχή του υφιστάμενου βανοστασίου στα Τρίκαλα Ημαθίας και θα καταλήγει βόρεια της Πτολεμαΐδας (νέο βανοστάστιο Κομνηνά)
  • 29,8 χλμ./ αγωγό 14” ΥΠ κλάδος για την σύνδεση με το Μ Καρδιάς
  • 3,4 χλμ./ αγωγό 10’’ ΥΠ κλάδος για την σύνδεση με το Μ/Ρ Άσπρου Σκύδρας
  • 9,1 χλμ./ αγωγό 10’’ ΥΠ κλάδος για την σύνδεση με το Μ/Ρ Περδίκα Εορδέας
  • 21,3 χλμ./ αγωγό 10” ΥΠ κλάδος για την τροφοδοσία των περιοχών Βέροια/Νάουσα συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων συνοδών εγκαταστάσεων και βανοστασίων για την ορθή λειτουργία του έργου, καθώς και προβλέψεις μελλοντικών επεκτάσεων.

Ανάδοχος του έργου είναι η κοινοπραξία Prometheus Gas S.A.- Damco Energy S.A.