Χορηγοί και Υποστηρικτές του φόρουμ Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό

Δεν ήταν καθόλου τυχαία που υπήρξαν τόσο σημαντικοί χορηγοί και υποστηρικτές του φόρουμ για τον υπαίθριο φωτισμό. Η πρόκληση της νέας μεγάλης αγοράς του οδοφωτισμού ενδιαφέρει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και σημαντικό ποσοστό του τεχνικού κόσμου της χώρας, που γνωρίζει την υστέρηση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο θέμα.

Continue ReadingΧορηγοί και Υποστηρικτές του φόρουμ Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό