Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρόσω ολοταχώς για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας

Αναγκαία χαρακτηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ταχύτερη και βιώσιμη ανάπτυξη των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Continue ReadingΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρόσω ολοταχώς για την ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας