«Πίσω από τον μετρητή»: Γιατί μπαίνει στην τρέχουσα ενεργειακή ατζέντα

«Πίσω από τον μετρητή»: Γιατί μπαίνει πλέον στην τρέχουσα ενεργειακή ατζέντα το γνωστό μας “behind the meter” και γιατί θα παραμείνει στην ατζέντα;

Continue Reading«Πίσω από τον μετρητή»: Γιατί μπαίνει στην τρέχουσα ενεργειακή ατζέντα