«Διπλές» χρεώσεις για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και από ΕΤΒΑ και από τον Δήμο Ζίτσας

«Διπλές» χρεώσεις υπηρεσιών για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων από ΕΤΒΑ και από Δήμο Ζίτσας, ως αποτέλεσμα της διαφορετικής ερμηνείας του επίμαχου νόμου 4982/2022.

Continue Reading«Διπλές» χρεώσεις για την ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και από ΕΤΒΑ και από τον Δήμο Ζίτσας