Ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά: Η νέα ευρωπαϊκή τάση και η αρμονική συνύπαρξη των Φ/Β με το περιβάλλον

Τα ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά είναι μια νέα ευρωπαϊκή τάση, στο πλαίσιο της οποίας οι ηλιακές κυψέλες τοποθετούνται στην επιφάνεια των κτιρίων, δρόμων κτλ.

Continue ReadingΕνσωματωμένα φωτοβολταϊκά: Η νέα ευρωπαϊκή τάση και η αρμονική συνύπαρξη των Φ/Β με το περιβάλλον