Συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες

πρωτότυπη και εξειδικευμένη σειρά από συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες με έμφαση στη βελτίωση της σχέσης των επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) και κυρίως των επενδυτών με την κοινωνία.

Continue ReadingΣυμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες