Άρης Παπαδόπουλος, ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Πώς θα χρηματοδοτήσετε έργα εξοικονόμησης ενέργειας από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με εταιρείες Esco’s

Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Συνδυαστική λύση για την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς ίδια συμμετοχή.

Continue ReadingΆρης Παπαδόπουλος, ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Πώς θα χρηματοδοτήσετε έργα εξοικονόμησης ενέργειας από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με εταιρείες Esco’s

Άρης Παπαδόπουλος, χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας (vid)

O Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΖΕΒ ΑΕΕΥ, Χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών.

Continue ReadingΆρης Παπαδόπουλος, χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας (vid)