Υπεράκτια αιολικά: Από το πάρκο του Vindeby στις επενδύσεις 800δις. ευρώ μέχρι το 2050

Το πάρκο του Vindeby πριν από 30 χρόνια έγινε ο προπομπός επενδύσεων για την ευρωπαϊκή βιομηχανία υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.

Continue ReadingΥπεράκτια αιολικά: Από το πάρκο του Vindeby στις επενδύσεις 800δις. ευρώ μέχρι το 2050