Μιχάλης Γεράνης: Η επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας

Για μια ακόμα φορά εκλέχθηκε στη θέση του προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, ο Μιχάλης Γεράνης.

Continue ReadingΜιχάλης Γεράνης: Η επανεκλογή του στη θέση του Προέδρου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας