Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Συμβολή σε έναν ειλικρινή διάλογο

Δεν είναι υπερβολική η διαπίστωση, ότι η ενημέρωση του κοινού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αφέθηκε στην τύχη της, δίχως επαρκή ενημέρωση.

Continue ReadingΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Συμβολή σε έναν ειλικρινή διάλογο