Γιατί επείγουν ειδικά μέτρα για την Ενεργειακή φτώχεια: Τα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ

Επείγει η λήψη ειδικών μέτρων για την Ενεργειακή φτώχεια, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας της ΕΚΠΟΙΖΩ.

Continue ReadingΓιατί επείγουν ειδικά μέτρα για την Ενεργειακή φτώχεια: Τα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ

Ιωάννης Γεώργιζας, ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Πώς θα αμβλυνθεί η Ενεργειακή Φτώχεια στους Μικρομεσαίους Δήμους

Στις δυνατότητες άμβλυνσης της Ενεργειακής Φτώχειας στους Μικρομεσαίους Δήμους αναφέρθηκε ο κ. Ιωάννης Γεώργιζας, Γενικός Διευθυντής του Δικτύου ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ.

Continue ReadingΙωάννης Γεώργιζας, ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Πώς θα αμβλυνθεί η Ενεργειακή Φτώχεια στους Μικρομεσαίους Δήμους