153 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 542,8 MW προστέθηκαν στο δίκτυο το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ

153 νέες ανεμογεννήτριες προστέθηκαν στο δίκτυο το 2023, που ήταν το δεύτερο καλύτερο έτος με τις περισσότερες αιολικές εγκαταστάσεις.

Continue Reading153 νέες ανεμογεννήτριες συνολικής ισχύος 542,8 MW προστέθηκαν στο δίκτυο το 2023, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ