Διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα

Η κα Άντα Σεϊμανίδη, δημοσιογράφος, μιλάει για την διαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα κατά την εισαγωγική ομιλία του συνεδρίου για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση.

Continue ReadingΔιαμόρφωση του ενεργειακού τοπίου στην Ελλάδα