Συντονισμός, οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη περιεχομένου

Η A-Energy Investment Initiative, κατέχει σημαντική εμπειρία στην οργάνωση εκδήλωσης υψηλού επιπέδου που κυρίως αφορά στην ανάπτυξη έργων και επενδύσεων σε πράσινη ενέργεια, περιβάλλον, υποδομές, οδοφωτισμό, απορρίμματα, όπως επίσης και στην ανάπτυξη έργων με Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Continue ReadingΣυντονισμός, οργάνωση εκδηλώσεων και ανάπτυξη περιεχομένου

Συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες

πρωτότυπη και εξειδικευμένη σειρά από συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες με έμφαση στη βελτίωση της σχέσης των επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) και κυρίως των επενδυτών με την κοινωνία.

Continue ReadingΣυμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες