Συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες

You are currently viewing Συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες

Στην A-Energy Investment Initiative, έχουμε αναπτύξει μια πρωτότυπη και εξειδικευμένη σειρά από συμβουλευτικές και επικοινωνιακές υπηρεσίες με έμφαση στη βελτίωση της σχέσης των επιχειρήσεων (δημόσιων και ιδιωτικών) και κυρίως των επενδυτών με την κοινωνία. Μετά από 10 χρόνια συνεχούς επικοινωνίας τόσο με επενδυτές, όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, έχουμε καταλήξει με βεβαιότητα στο συμπέρασμα, ότι η ανάπτυξη έργων και επενδύσεων χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή τουλάχιστον χωρίς την στοιχειώδη αποδοχή των τοπικών κοινωνιών, είναι δύσκολη έως και ανέφικτη.

Υποστηρίζουμε λοιπόν τους ενδιαφερόμενους επενδυτικούς φορείς και επιχειρήσεις με τους εξής τρόπους:

Διερεύνηση αποδοχής

Διενεργείται διερεύνηση της αρχικής υποδοχής του επικείμενου επενδυτικού έργου από την τοπική κοινωνία και ιδανικά σε στάδιο πριν αυτό προχωρήσει. Στόχος της διερεύνησης, είναι, να περιοριστεί το ρίσκο του έργου και να διασφαλιστεί από πιθανές δικαστικές περιπέτειες και αντιδράσεις που θα το καθυστερήσουν ή ακόμα και θα το ματαιώσουν.

Διορθωτικές κινήσεις

Σχεδιασμός και εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που το έργο έχει μεν προχωρήσει, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται εχθρικά από την κοινωνία.

ανθρωπάκια που συμβολίζουν το social understanding

Πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα

Προγραμματισμός και ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες συμβάλλουν στην βελτίωση της φήμης του επενδυτή στην τοπική κοινωνία, όπως επίσης στην παρουσίαση του έργου και της χρησιμότητας του.


Στρατηγικό επικοινωνιακό πλάνο

Εκπόνηση  ολοκληρωμένου στρατηγικού επικοινωνιακού πλάνου του επενδυτή αξιοποιώντας όλα τα ψηφιακά μέσα.

Διαχείριση κρίσεων

Σχεδιασμός σεναρίων και στρατηγικών για κάθε πιθανό είδος κρίσης και εκπαίδευση στελεχών για την αντιμετώπιση τους.

Λίγες χρήσιμες επεξηγήσεις για τα παραπάνω:

Τι περιλαμβάνει η διερεύνηση υποδοχής των έργων

Η διερεύνηση υποδοχής και αποδοχής, πραγματοποιείται μέσα από διεξοδική προφορική έρευνα αλλά και γραπτή επικοινωνία με εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα: στελέχη της Αυτοδιοίκησης, των συναρμόδιων υπηρεσιών, πολιτιστικών-περιβαλλοντικών-αγροτικών συλλόγων, επιμελητηρίων, ακαδημαϊκών-ερευνητικών φορέων αλλά και απλών πολιτών. Με βάση όλα τα δεδομένα συντάσσεται ένα report που καταγράφει πιστά την πρόθεση της κοινωνίας σχετικά με το έργο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Σε περίπτωση που καταγραφεί κάθετα εχθρική πρόθεση, ο επενδυτής είτε θα πρέπει να αναθεωρήσει το έργο εφόσον αυτό βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, είτε να το προσαρμόσει στις επιθυμίες της κοινωνίας.

ένα χέρι σταματά την πτώση από τα τουβλάκια, το λεγόμενο crisis management

Εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων

Σε περίπτωση που το έργο έχει μεν προχωρήσει, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται εχθρικά από την κοινωνία, η διερεύνηση θα εστιαστεί στους τρόπους με τους οποίους αυτό θα γίνει πιο εύκολα αποδεκτό εφεξής. Ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία με εκείνη για τα έργα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο.

Ανάληψη πρωτοβουλιών κοινωνικού χαρακτήρα

Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες κάθε περιοχής, σχεδιάζονται δράσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης, σε βάση win-win και με αντικειμενική πληροφόρηση. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναδειχθεί άμεσα ή έμμεσα το ειλικρινές ενδιαφέρον του επενδυτή για τη συνολικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Επικοινωνιακό πλάνο

Περιλαμβάνει τη συνολική δημοσιότητα (δελτία τύπου, δημοσιεύσεις, social media κλπ) με στόχευση τις άμεσα ενδιαφερόμενες ομάδες του κοινού, αλλά και συνολικότερα.

Αποφεύγοντας την αντιπαράθεση με την τοπική κοινωνία

Μέσα στα δέκα χρόνια συνεχούς επαφής μας τόσο με τους επενδυτές όσο και με τις τοπικές κοινωνίες, είδαμε πολλά έργα να μην υλοποιούνται στο τέλος ή ακόμα κι αν υλοποιηθούν τελικά να κοστίζουν πολλαπλάσια σε χρόνο και σε χρήμα.
Κι αυτό γιατί οι επενδυτές, λογάριασαν μεν με ακρίβεια τις οικονομικές και τεχνολογικές παραμέτρους, χωρίς όμως στους λογαριασμούς τους να συμπεριλάβουν την κοινωνία: Αιολικά σε σημεία που ο καλός Αίολος φυσά δυνατά, αλλά σε περιοχές «ταμπού» για τις τοπικές κοινωνίες. Δυσανάλογα σε μέγεθος έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε μικρά νησιά ή σε παράκτιες περιοχές είναι επίσης πολύ συχνά παραδείγματα ελλιπούς σχεδιασμού. Έργα διαχείρισης απορριμμάτων ή εξοικονόμησης ενέργειας που δεν «ωρίμασαν» επαρκώς μέσα στην κοινωνία. Αποτέλεσμα; Το καλοκαίρι του 2021 φτάσαμε στο σημείο να στοχοποιούνται ….επενδυτές για το ολοκαύτωμα στα δάση της Βορείου Ευβοίας!

Η κρίση, ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή και η διαχείρισή της απαιτεί περισσότερες και πολύ πιο στοχευμένες ενέργειες σε σχέση με μια δημόσια ανακοίνωση. Και πάντα, η πρόληψη είναι προτιμότερη από την καταστολή.

Αν λοιπόν σας απασχολεί πως θα αναπτύξετε το έργο σας στο πλαίσιο μιας καλής σχέσης με την κοινωνία είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε. Επικοινωνήστε μαζί μας!