Συνεργαζόμενοι φορείς: Στηρίζοντας το Α της ανάπτυξης

You are currently viewing Συνεργαζόμενοι φορείς: Στηρίζοντας το Α της ανάπτυξης

Οι συνεργαζόμενοι φορείς σε μία πορεία 10 ετών διαλόγου, διερεύνησης και καταγραφής νέων προοπτικών για τις επενδύσεις και την «πράσινη επιχειρηματικότητα» ήταν πολλοί και σημαντικοί. Η πρωτοβουλία Α-Energy, είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με σημαντικούς δημόσιους, ευρωπαϊκούς, ιδιωτικούς αλλά και ακαδημαϊκούς φορείς κατά την διάρκεια αυτών των 10 ετών της δραστηριοποίησης της.

Οι φορείς αυτοί υποστήριξαν και ανέδειξαν τους λόγους για τους οποίους η πράσινη μετάβαση, παρά τις όποιες δυσκολίες, δημιουργεί μοναδικές ευκαιρίες για την Ελλάδα.

Συμμερίστηκαν επίσης την εκτίμηση, ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει στην Α’ θέση της ανάπτυξης και θα γίνει μια φιλόξενη χώρα για τις ενεργειακές – περιβαλλοντικές επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα συνολικότερα.

κολάζ φωτογραφιών στο άρθρο συνεργαζόμενοι φορείς

Αυτήν άλλωστε την έννοια έχει και το Α της ονομασίας της Α~Energy:

Στηρίζοντας το Α της ανάπτυξης.

Μια διαχρονική συνεργασία

Για τη διαχρονική συνεργασία και τη συχνή κατάθεση των πρωτότυπων σκέψεων της Πολιτείας για τα θέματα της πράσινης ανάπτυξης, ευχαριστούμε θερμά:

Όλες τις πολιτικές ηγεσίες, από το 2012 και μετά, των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών.

Ιδιαίτερα επίσης ευχαριστούμε:

  • τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ και Δημόσιων Επενδύσεων
  • τη Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ
  • όπως και τη Γενική Γραμματεία Ενέργειας, τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων
  • τη Γενική Γραμματεία Υποδομών
  • τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Αποβλήτων
  • Τις αρμόδιες διευθύνσεις. Τόσο οι Γενικοί Γραμματείς, όσο και τα αρμόδια διοικητικά στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, ήταν πάντα εκεί.

Την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα για την ευγενική της συνεργασία και το ενδιαφέρον ανάδειξης των περιβαλλοντικών επενδύσεων, ιδιαίτερα τα αντίξοα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Τις διοικήσεις και τα στελέχη της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος), για τη συνολικότερη υποστήριξη και τη συνεχή συμμετοχή.

Τις Περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κρήτης, Ηπείρου αλλά και έναν μεγάλο αριθμό μεμονωμένων Δήμων για την κατάθεση στο πλαίσιο του φόρουμ των συγκροτημένων τους προτάσεων. Επίσης, την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Τις Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τους διαπρεπείς καθηγητές τους για τις πρωτότυπες επιστημονικές παρουσιάσεις τους.

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – ΚΑΠΕ το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την τεκμηρίωση επιστημονικών θεμάτων με άμεσο αντίκτυπο στην ανάπτυξη έργων και επενδύσεων. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά – ΕΒΕΠ, τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, το Δήμο Λαυρεωτικής, την ΟΤΕ Academy για τη φιλοξενία στους χώρους τους και τη συμβολή σε ανοικτές στο κοινό εκδηλώσεις και συζητήσεις με αναφορά σε σημαντικά αναπτυξιακά αιτήματα της εποχής.

Ενεργειακοί φορείς και φορείς των ΑΠΕ

Τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας – ΡΑΕ, τις διοικήσεις της από το 2012 και μετά όπως επίσης τα έμπειρα στελέχη της, για την ενεργό συμμετοχή και τη συνεργασία σε εκδηλώσεις με αναφορά σε θέματα ζωτικού ενδιαφέροντος για την επενδυτική ανάπτυξη των «πράσινων» ενεργειακών επενδύσεων. Τους επιχειρηματικούς φορείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την μακροχρόνια παρουσία και τη συμβολή τους στο διάλογο στα διαδραστικά φόρουμ της Α-energy.

Ειδικότερα: Την ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας. Τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΣΗΑΠΕ). Τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού Ελλάδος (ΣΕΗΕ).

Τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Τον Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ). Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ). Τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φωτοβολταϊκών Στέγης.

Τον Σύνδεσμο Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΕΣΜΥΕ) Την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή τους, την EURELECTRIC (European Electric Power Association), την ΕPIA(Εuropean Photovaltaic Industry Association) και την EASE (European Association for Storage of Energy).

Περιβαλλοντικοί Φορείς

Τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης – ΕΟΑΝ και τους παρακάτω περιβαλλοντικούς φορείς για τη συμβολή τους στην ανάδειξη των προκλήσεων στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων και των ευκαιριών στο πλαίσιο του νέου μοντέλου κυκλικής οικονομίας. Ειδικότερα: Το Δίκτυο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), την Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων –ΕΕΣΔΑ, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων – ΣΕΠΑΝ, την Εταιρεία Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΕΣΕΔ, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Τη WWF Ελλάς και το Ελληνικό Γραφείο Greenpeace για τη συνεισφορά τους στην κατάθεση προτάσεων σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατασκευαστικοί – μελετητικοί φορείς

Για τη συμβολή και τις χρήσιμες προτάσεις τους στον τομέα ανάπτυξης αναγκαίων υποδομών, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών – ΣΕΓΜ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ανωνύμων Τεχνικών Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης – ΣΑΤΕ, την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – ΠΕΔΜΕΔΕ, την HELLASTRON – Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια.

Βιομηχανικοί Φορείς

Τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών – ΠΑΣΕΒΙΠΕ, τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, την Ελληνική Παραγωγή – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη, τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων – ΣΕΒΤ, για την εκτίμηση των προοπτικών της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης ενόψει της τέταρτης βιομηχανικής αλλά και της πράσινης ενεργειακής επανάστασης.

Τον Εθνικό Οργανισμό Εμπορίου της Ουγγαρίας HEPA – Hungarian Export Promotion Agency, για τη μεταφορά επιχειρηματικών εμπειριών.

Χρηματοοικονομικοί φορείς

Για την κατάθεση επίκαιρων σκέψεων σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων και επενδύσεων, τη Διεύθυνση Green Banking της Τράπεζας Πειραιώς, τη Διεύθυνση Σύνθετων Χρηματοδοτήσεων της Εθνικής Τράπεζας, το τμήμα οικονομικών ερευνών – Research της Eurobank.

Την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης – EBRD, για τη συχνή συμμετοχή, όπως επίσης και τα αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ΕΤΕπ και του International Finance Corporation – IFC για τις εύστοχες επισημάνσεις τους.

Χορηγοί και υποστηρικτές

banner με λογότυπα Ευχαριστούμε επίσης όλους τους χορηγούς και υποστηρικτές, που έδωσαν τη δυνατότητα να συνεχίζεται αυτό το διαρκές φόρουμ.

Τους χορηγούς επικοινωνίας: Έγκυρα ενημερωτικά site, εφημερίδες και τηλεοπτικές εκπομπές με ουσιαστικό ενδιαφέρον που επίσης συμμερίστηκαν τις αναζητήσεις μας.

Τους δημοσιογράφους του ενεργειακού – περιβαλλοντικού και αναπτυξιακού ρεπορτάζ που δημοσιοποίησαν απόψεις, δηλώσεις και συμπεράσματα.

Το site ecopress.gr για τη συνδιοργάνωση δυο σημαντικών εκδηλώσεων.

Το Ινστιτούτο Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης – ΙΕΝΕ, για τη συχνή συμμετοχή και τον συντονισμό θεματικών ενοτήτων.

Tο site energypress.gr για τη συχνή διαδικτυακή κάλυψη.

To site b2green.gr για τη συστηματική κάλυψη των περιβαλλοντικών θεμάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας. Την Action Global Communication Γραφείο Ελλάδας για τη συνεχή υποστήριξη του γραφείου τύπου.

Και βέβαια, όλους όσους, λαμβάνοντας μέρος σε αυτές τις ουσιαστικές συναντήσεις, προβληματίστηκαν, ωφελήθηκαν και έβαλαν ίσως ένα ακόμα λιθαράκι για τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού «πράσινου» περιβάλλοντος στη χώρα μας.