Tο ΣΔΙΤ Forum: Μία αυτοτελής δράση της Α-Εnergy

You are currently viewing Tο ΣΔΙΤ Forum: Μία αυτοτελής δράση της Α-Εnergy

Η αυτοτελής δράση ΣΔΙΤ Forum καταδεικνύει την αξία που έχει ο θεσμός των ΣΔΙΤ για την επιχειρηματική πρωτοβουλία A~Energy. Κατά την διάρκεια των 10 χρόνων συνεχούς παρουσίας της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας A~Energy Investment Initiative, στον τομέα των ενημερωτικών δράσεων σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη και τις επενδύσεις στην Ελλάδα, εντάξαμε σε μια ιδιαίτερη θέση το θεσμό των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα.

Σημαντικά έργα στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων με τη μέθοδο ΣΔΙΤ συγκέντρωσαν αρχικά το ενδιαφέρον του δικτύου μας. Σε αυτά προστέθηκαν σταδιακά και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας και δεν αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε, ότι η συγκεκριμένη μέθοδος, θα προσφέρει ολοένα και περισσότερο διέξοδο σε έργα αναγκαία που είναι αδύνατον να χρηματοδοτηθούν από δημόσιους πόρους.

Δημιουργήθηκε έτσι σταδιακά το ΣΔΙΤ Forum, που αποτελεί σήμερα ένα αυτοτελές τμήμα της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-Εnergy Investment, καθώς οι ΣΔΙΤ έχοντας πλέον επεκταθεί σε πολλούς τομείς πέραν της ενέργειας και του περιβάλλοντος χρήζουν ξεχωριστής αντιμετώπισης.

Ενας ανοικτός στην κοινωνία διάλογος σχετικά με το θεσμό ΣΔΙΤ

Το ΣΔΙΤ Forum, είναι μια ανοικτή στην κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα σειρά δραστηριοτήτων, που αναπτύσσει συστηματικά τον διάλογο και την ενημέρωση σχετικά με τον θεσμό ΣΔΙΤ – τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα.

Βασικός στόχος είναι, μέσα από τη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη στις δράσεις αυτές, να γίνει ευρύτερα αντιληπτή η σημασία των έργων και επενδύσεων με ΣΔΙΤ στην ανάπτυξη της χώρας μας μετά την πανδημία.

Ένας δεύτερος στόχος, αφορά στην ανάδειξη του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και συνολικότερα των δημόσιων αρχών που αναθέτουν τα έργα ΣΔΙΤ, όπως επίσης και των ιδιωτών επενδυτών στην επιτυχία του θεσμού.

Τρίτος στόχος είναι να φωτιστούν οι δυσκολίες της ωρίμανσης, της υλοποίησης, αλλά και οι προϋποθέσεις για την επιτυχημένη λειτουργία των επενδύσεων ΣΔΙΤ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους.

Ο τέταρτος στόχος, αφορά στην γνωστοποίηση της εμπειρίας των ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών και των ελληνικών συστημικών τραπεζών που υποστηρίζουν τον θεσμό από τα πρώτα νηπιακά του βήματα.

Τελευταίος στόχος και ίσως ο πιο σημαντικός, είναι η ευαισθητοποίηση και πληρέστερη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών σχετικά με τα έργα που άμεσα τις αφορούν. Γιατί αυτά θα είναι πλέον πάρα πολλά.

Μονόδρομος η μόχλευση με ιδιωτικούς πόρους

Μετά το τέλος της πανδημίας, οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα έχουν πλέον κυρίαρχο ρόλο ως εργαλείο υλοποίησης υποδομών και υπηρεσιών τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα.

Όπως όλοι γνωρίζετε, το Ταμείο Ανάκαμψης θα διαθέσει στην Ελλάδα πολύ μεγάλα ποσά για επενδύσεις. Προκειμένου όμως η χώρα μας να ανακτήσει το επενδυτικό κενό της δεκάχρονης κρίσης χρέους και επιπλέον να ξεπεράσει και τις τρέχουσες επιπτώσεις στην οικονομία από την πανδημία, μόνον ένας τρόπος υπάρχει: Αυτός της μόχλευσης των ευρωπαϊκών και δημόσιων πόρων με ιδιωτικά κεφάλαια.

Θα είμαστε ειλικρινείς: Ο υποχρεωτικός «γάμος» με διάρκεια 25 και 30 χρόνια ανάμεσα στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα, δεν είναι καθόλου εύκολος. Οι προκλήσεις συνυπάρχουν με τις ευκαιρίες για όλους τους εμπλεκομένους.

Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενο αυτού του γάμου, πότε αρχίζει και πότε τελειώνει θα το διαπιστώσετε στις 17 συν μία ερωτήσεις και απαντήσεις για τον θεσμό ΣΔΙΤ που ετοιμάσαμε ειδικά για σας.

Η Ελλάδα, έχει πάντως βάσιμους λόγους να αισιοδοξεί για την προοπτική των Συμπράξεων μετά την Πανδημία. Διαθέτει «καλό όνομα» στα συγκεκριμένα έργα, καθώς αρκετά από τα ελληνικά ΣΔΙΤ έχουν βραβευτεί και αναγνωριστεί, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς. Επιπλέον, όλες ανεξαίρετα οι κυβερνήσεις από την δεκαετία του 2000-2010, τις προώθησαν με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα καλό θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνέχεια βελτιώνεται.

Για να έχετε μια ολοκληρωμένη εικόνα διαβάστε Τι είπαν για τις ΣΔΙΤ οι Έλληνες πολιτικοί.
Κι ερχόμαστε τώρα στο τι κάνουμε και πώς μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς πιο ενεργά σε αυτήν την προσπάθεια. Ενημερωθείτε σχετικά στις δραστηριότητες του ΣΔΙΤ Forum.