ΟΤΑ ENERGY – Πράσινοι Δήμοι

You are currently viewing ΟΤΑ ENERGY – Πράσινοι Δήμοι

Το forum AEnergy αναπτύσσει την δράση ΟΤΑ Energy – Πράσινοι Δήμοι σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους Δήμους και Περιφέρειες, τοπικούς επιχειρηματικούς και κοινωνικούς φορείς, ΦΟΔΣΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), ακαδημαϊκά ιδρύματα καθώς επίσης συμβουλευτικούς και επενδυτικούς φορείς. Πρόκειται για μια σειρά διαδραστικών εκπαιδευτικών ημερίδων / εκδηλώσεων/δημόσιων συζητήσεων σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και χρηστική ενημέρωση των στελεχών αλλά και των δημοτών των ΟΤΑ, που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη «πράσινων έργων».

Ανάμεσα σε αυτές:

 • Η Εξοικονόμηση Ενέργειας και η Hλεκτροκίνηση
 • Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με έμφαση στην αποκεντρωμένη παραγωγή/net-metering.
 • Η κυκλική οικονομία με έμφαση στη διαχείριση υδάτινων πόρων και απορριμμάτων.
 • Οι κοινωνικές υποδομές με έμφαση στα σχολικά κτίρια και τις φοιτητικές εστίες.

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι:

Η μετάδοση στους πολίτες χρήσιμων γνώσεων και παραδειγμάτων, που συμβάλλουν στην ωρίμανση και υλοποίηση πράσινων έργων σε τοπικό επίπεδο.

Οι εκδηλώσεις, ανάλογα με το ειδικό ενδιαφέρον κάθε δήμου, απευθύνονται είτε στο ευρύτερο κοινό, στον καθημερινό δηλαδή πολίτη με επαγγελματικό ή συνολικότερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο, είτε, έχοντας πιο τεχνικό χαρακτήρα απευθύνονται στους εκπροσώπους των Δημοτικών Αρχών, αρμόδια στελέχη των Δήμων κλπ.

Διαδραστικές παρουσιάσεις για το ευρύ κοινό

Οι εκδηλώσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό είναι διαδραστικές, χρήσιμες και εμπλουτίζονται κατά το δυνατόν με οπτικοακουστικό υλικό, ευχάριστες παρουσιάσεις, ζωντανές συνδέσεις και ερωταπαντήσεις. Ανάμεσα στα συχνά θέματα που ενδιαφέρουν τις τοπικές κοινωνίες, είναι:

 • Η εξεύρεση διεξόδων στο θέμα της ενεργειακής φτώχειας και της ακριβής ενέργειας συνολικότερα.
 • Ο Υπαίθριος Φωτισμός- Οδοφωτισμός
 • Τα «Πράσινα» κτίρια , καθώς οι περισσότεροι δήμοι επιθυμούν την μετατροπή κτιρίων ιδιοκτησίας τους σε πράσινα, ως παράδειγμα και προς τους δημότες.
 • Η ενεργειακή αυτονομία σε επίπεδο δήμου αλλά και η προώθηση της αυτοπαραγωγής, προκειμένου οι πολίτες που επιθυμούν, να διασφαλίζουν με τα εργαλεία που παρέχονται, καθαρή ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και για δική τους χρήση.
 • Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
 • Οι προοπτικές των υπό ανάπτυξη Ενεργειακών Κοινοτήτων, ειδικά στις υπό απολιγνιτοποίηση περιοχές.
 • Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ως λύση για το κλίμα και η προσέγγιση της κοινωνίας.
 • Ο νέος νόμος για τη διαχείριση των αποβλήτων, η ανακύκλωση των συσκευασιών και βιοαποβλήτων, η εφαρμογή από τους Δήμους του “Πληρώνω όσο Πετάω», η δημιουργία κέντρων επαναχρησιμοποίησης, η ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ.
 • Η κυκλική οικονομία και η εφαρμογή της από τις τοπικές επιχειρήσεις.
 • Τρόποι χρηματοδότησης και ανάπτυξης βασικών υποδομών που λείπουν σε αρκετούς δήμους, όπως σχολικά κτίρια, χώροι άθλησης κλπ.
 • Εξειδικευμένες παρουσιάσεις για τα στελέχη της Αυτοδιοίκησης:
 • Από την επιτήρηση της κατανάλωσης μέχρι την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας

Εξειδικευμένη ενημέρωση στελεχών ΟΤΑ

Οι εκδηλώσεις που απευθύνονται πιο εξειδικευμένα στα αρμόδια στελέχη της Αυτοδιοίκησης είναι επίσης διαδραστικές και περιλαμβάνουν πρακτικού χαρακτήρα παρουσιάσεις επί της εφαρμογής. Ανάμεσα στα συχνά θέματα:

 • Έξυπνα συστήματα επιτήρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικότερος εξοπλισμός, τα έξυπνα συστήματα διαδραστικής επικοινωνίας, iot εφαρμογές.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού για τη σημαντική μείωση κόστους ενέργειας των Δήμων όπως επίσης διαμόρφωση νέων μορφών ενεργειακής κατανάλωσης για μέγιστο αποτέλεσμα (π.χ. αντλίες θερμότητας σε σχολεία αντί για πετρέλαιο).
 • Κίνητρα και Κριτήρια αξιολόγησης των πλέον ενεργοβόρων κτιρίων τα οποία με βάση την σχετική Οδηγία της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση, πρέπει κάθε χρόνο να αναβαθμίζουν ενεργειακά το 3% της επιφανείας του
 • Καλές πρακτικές από Δήμους και ΔΕΥΑ στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κανάλια και αντλιοστάσια άρδευσης, μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με αύξηση ζωής και περιορισμό των εξόδων λειτουργίας του μετασχηματιστή Μέσης Τάσης και χωρίς επιπλέον δέσμευση καλλιεργήσιμης γης.
 • Εφαρμογή νέων έργων και συστημάτων αυτοματισμών για τον εντοπισμό και τον έλεγχο διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης, εγκατάσταση και διασύνδεση των οργάνων ποιοτικού ελέγχου με τον ΚΣΕ των δικτύων που είναι ήδη εν λειτουργία ή προς εγκατάσταση σε κάθε ενδεδειγμένη Κεφαλή (Δεξαμενές & Γεωτρήσεις) και ένταξη τους στο Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης ποιότητας.
 • Νομικά και διαδικαστικά θέματα που καθυστερούν τα έργα του υπαίθριου φωτισμού
Sustainable Development Goals

ΟΤΑ ENERGY – Η Αυτοδιοίκηση στην αιχμή της αναπτυξιακής ευαισθητοποίησης

Σήμερα οι Δήμοι, με σύμμαχο την τεχνολογία και την καινοτομία, τα έξυπνα συστήματα επιτήρησης της καταναλισκόμενης ενέργειας, τον νέο ενεργειακά αποδοτικότερο εξοπλισμό ενεργειακά αποδοτικότερο, τα έξυπνα συστήματα διαδραστικής επικοινωνίας, iot εφαρμογές, και αμέτρητες άλλες δυνατότητες που είτε ήδη υπάρχουν, είτε αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς μπορούν να:

 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου με τον περιορισμό του ενεργειακού και ανθρακικού αποτυπώματός μας.
 • Αναβαθμίσουν τον οδοφωτισμό τους, χρησιμοποιώντας νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED High Efficiency, προσφέροντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες τους αλλά και εξοικονομώντας ενέργεια άνω του 60% και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ετησίως.
 • Προχωρήσουν πρώτοι σε ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων και άλλων δημοτικών κτιρίων.
 • Φτιάξουν Ενεργειακές Κοινότητες και όποια κονδύλια εξοικονομούνται από όλα τα παραπάνω
 • να ενισχύσουν την κοινωνική μέριμνα και άλλες επείγουσες υποδομές

Όταν οι δήμοι δίνουν πρώτοι το παράδειγμα

Και ασφαλώς να δώσουν πρώτοι το καλό παράδειγμα, δημιουργώντας δομές, εκπαιδευτικά βιωματικά διαδραστικά προγράμματα στα σχολεία που θα αναπτύξουν την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς, φορολογικά κίνητρα για υλοποίηση προγραμμάτων ενεργειακής εξοικονόμησης που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας με νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. Εχει επισήμως εκτιμηθεί, ότι αν μέσω των ανάπτυξης των ΑΠΕ και της Ενεργειακής Εξοικονόμησης, η αύξηση της θερμοκρασίας περιοριστεί κατά 0.50 C ως το 2050 αυτό θα σήμαινε, παγκοσμίως, 10 εκατομμύρια λιγότερους πρόσφυγες εξαιτίας και μόνον λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Την άνοιξη του 2022 η ΟΤΑ-Εnergy «ταξιδεύει» σε δυο δήμους. Στο τέλος της ημέρας, η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα προβάλλει και μια νέα διεκδίκηση: Περισσότερη ανάπτυξη και απασχόληση για τους πολίτες, μέσα από το μεγάλο φάσμα των έργων και δράσεων που περιλαμβάνει ο τομέας της εξοικονόμησης ενέργειας και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στο πλαίσιο της δράσης ΟΤΑ-Energy, οργανώνονται ήδη για την άνοιξη του 2022 χρήσιμες παρουσιάσεις σε έναν μεγάλο ενεργειακό Δήμο και σε Δήμο της Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά το διήμερο επενδυτικό συνέδριο του Δήμου Λαυρεωτικής εδώ. Πρόκειται για ένα επιτυχημένο παράδειγμα της δράσης που έχει αναπτύξει η πρωτοβουλία AEnergy σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές.

Και φυσικά μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το δικό σας event.