Καταγραφή και Διερεύνηση Κοινής Γνώμης: Πράσινες επενδύσεις και για ποιον;

You are currently viewing Καταγραφή και Διερεύνηση Κοινής Γνώμης: Πράσινες επενδύσεις και για ποιον;

Η Διερεύνηση Κοινής Γνώμης είναι ζητούμενο σήμερα περισσότερο από ποτέ. Παρά τη γενικευμένη διαπίστωση, ότι οι πράσινες επενδύσεις είναι πλέον μονόδρομος για το κλίμα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, σε πολλές τοπικές κοινωνίες επικρατεί η αίσθηση ότι συντελούνται τεράστιες αλλαγές με σοβαρό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών, χωρίς να λογαριάζεται η γνώμη, οι ανάγκες και οι προσδοκίες τους. Επιπλέον και χωρίς να απολαμβάνουν συχνά οι πολίτες ικανά ανταποδοτικά οφέλη από την υλοποίησή τους.

Η Πρωτοβουλία Α-Εnergy, στο πλαίσιο μακροχρόνιων κοινών αναζητήσεων με την Αυτοδιοίκηση, διερευνά τη γνώμη του καθημερινού πολίτη για δυο σημαντικά θέματα:

Την εγκατάσταση αφενός έργων ΑΠΕ και τη διαχείριση απορριμμάτων αφετέρου.

Η διερεύνηση, περιλαμβάνει τρία αυτοτελή στάδια: Το πρώτο, αφορά στην καταγραφή της γνώμης των πολιτών όπως αυτή διατυπώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο και σε δημόσιες εκδηλώσεις.

Το δεύτερο, αφορά στην καταγραφή της γνώμης αρμόδιων στελεχών της Αυτοδιοίκησης και φορέων/συλλόγων των τοπικών κοινωνιών, μέσα από στοχευμένα ερωτηματολόγια ανά θεματική κατηγορία όπως επίσης και με προσωπικές συνεντεύξεις.

Σε περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη η διερεύνηση της γνώμης  και του ευρύτερου κοινού, προωθείται ειδικό ερωτηματολόγιο, από κοινού με έγκυρη εταιρεία δημοσκοπήσεων με την οποία συνεργαζόμαστε για το τεχνικό κομμάτι.

Το τρίτο στάδιο, αφορά την παρουσίαση των συμπερασμάτων, αλλά και τη διοργάνωση δημόσιου διαλόγου για τα θέματα αναφοράς.

Η Καταγραφή και Διερεύνηση Κοινής Γνώμης έχει τους εξής στόχους

  • Να «ακουστούν» περισσότερο οι τοπικές κοινωνίες σε θέματα που άμεσα τις αφορούν, όπως η πράσινη ενεργειακή μετάβαση και τα οποία εφόσον ληφθούν υπόψη, μπορούν να  συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου που βλέπουν τις επενδύσεις.
  •  Να επισημανθούν τα πιο σημαντικά θέματα που αποτελούν συνήθως αιτία προβληματισμού και αντιδράσεων.
  • Να ληφθούν αυτά υπόψη στο συνολικότερο σχεδιασμό των πράσινων έργων, αλλά και στον επιμέρους σχεδιασμό των επενδυτών.
  • Να συμβάλλουν τελικά  σε μια αλήθεια, που κυβερνήσεις αλλά και οι επενδυτές συχνά υποβάθμισαν: Ότι για να πειστεί μια κοινωνία να ζήσει αρμονικά με τις ΑΠΕ και τα άλλα αναγκαία περιβαλλοντικά έργα, έχει ανάγκη  περισσότερων κινήτρων, σφαιρικότερης ενημέρωσης, σεβασμού και προπαντός μεγαλύτερης συμμετοχής στα τεκταινόμενα.

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να συνεργαστείτε μαζί μας για τα παραπάνω θέματα μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.