Αποθήκευση πίσω από τον μετρητή

You are currently viewing Αποθήκευση πίσω από τον μετρητή

Η αποθήκευση ενέργειας πίσω από τον μετρητή είναι ένας τομέας που χρειάζεται μελέτη και προσοχή, επισημαίνει ο κ. Φώτης Γάκης, Στέλεχος Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, του Τομέα Ρυθμιστικών Θεμάτων ΔΕΔΔΗΕ

Παρακολουθήστε εδώ την ομιλία του κ. Γάκη, η οποία έγεινε στο πλαίσιο του συνεδρίου Επενδύοντας στην πράσινη ενέργεια. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την πρωτοβουλία A Energy.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα του συνεδρίου της επενδυτικής πρωτοβουλίας A Energy επισκεφθείτε την σχετική σελίδα:

Για τις υπόλοιπες ομιλίες, επισκεφθείτε την σχετική σελίδα εδώ.

Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το κανάλι της A Energy στο YouTube.