Χορηγοί και Υποστηρικτές του φόρουμ Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό

You are currently viewing Χορηγοί και Υποστηρικτές του φόρουμ Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό

Δεν ήταν καθόλου τυχαία που υπήρξαν τόσο σημαντικοί χορηγοί και υποστηρικτές του φόρουμ για τον υπαίθριο φωτισμό.

Η πρόκληση της νέας μεγάλης αγοράς του οδοφωτισμού ενδιαφέρει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και σημαντικό ποσοστό του τεχνικού κόσμου της χώρας, που γνωρίζει την υστέρηση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο θέμα.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ τα Έργα Αναβάθμισης φωτισμού / οδοφωτισμού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα σε άλλες χώρες της Ε.Ε, όπου οι σχετικές διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές είναι ευρύτερα εφαρμοσμένες, στην Ελλάδα ξεκινούν τώρα.

Βασικός Χορηγός

Βασικός χορηγός ήταν ο Όμιλος ΔΕΗ.

Χορηγοί και Υποστηρικτές του φόρουμ


Χορηγοί η TUV HELLAS


και η SALFO.


Υποστηρικτές

Υποστηρικτές ήταν οι εξής:

ΕΠΤΑ AE, Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

GLOBILED ΑΕ, Led – Φωτισμός

  • περίπτερο στο οποίο κάθονται οι εκπρόσωποι της SALFO
  • περίπτερο στο οποίο κάθονται οι εκπρόσωποι της GLOBILED
  • περίπτερο στο οποίο κάθεται γυναίκα εκπρόσωπος εταιρείας
  • περίπτερο στο οποίο κάθονται οι εκπρόσωποι εταιρείας TUV HELLAS
  • περίπτερο στο οποίο κάθεται γυναίκα εκπρόσωπος της ΕΠΤΑ

Χορηγοί επικοινωνίας:

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν το www.greenagenda.gr, το www.ecopress.gr το www.insider.gr, το www.maritimes.gr, η εκπομπή «Ευρώπη» της ΕΡΤ κα.

Συμμετέχοντες φορείς

Την εκδήλωση, ενίσχυσαν επίσης την παρουσία και την ενεργή συμμετοχή τους, το ΤΕΕ, η ΚΕΔΕ, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το ΚΑΠΕ που τρέχουν από κοινού ευρύτατο σχετικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα με ευνοϊκούς όρους, το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων της ΔΕΗ (ΚΔΕΠ), εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων και επιχειρήσεων.

Οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτείας ήταν όλοι εκεί προκειμένου να ακούσουν και να συζητήσουν με τους άμεσα ενδιαφερόμενους τα καυτά θέματα. Χαρακτηριστικά και μόνον αναφέρεται, ότι ο τομέας του Οδοφωτισμού προσεγγίζει το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης Α’ & Β΄ Βαθμού, ενώ ο συνολικός αριθμός των φωτιστικών σημείων στο σύνολο της χώρας, ανέρχεται σε 3.500.000 τεμάχια!

Μάλιστα, έγκυροι φορείς της αγοράς εκτιμούν, ότι το συνολικό όφελος για τους 325 Δήμους και 13 Περιφέρειες από τη συντήρηση–λειτουργία των παραπάνω ανέρχεται στο ύψος περίπου του 1δις. ευρώ, περιλαμβανόμενων των συμπληρωματικών υποδομών (συστημάτων Τηλεδιαχείρισης–Ελέγχου– Smart Cities κλπ), ενώ το εκτιμώμενο ύψος των συνολικότερων αναγκών που θα προκύψουν τα επόμενα 3-4 χρόνια εκτιμάται ακόμα και στο ύψος των 3-4 δις.

Λεπτομέρειες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε εδώ στον σύνδεσμό αυτό.