Υποστηρικτές και φορείς για την επόμενη ημέρα της διαχείρισης απορριμμάτων

You are currently viewing Υποστηρικτές και φορείς για την επόμενη ημέρα της διαχείρισης απορριμμάτων

Σημαντικοί υποστηρικτές και φορείς συνεργάστηκαν με την πρωτοβουλία A Energy για την υλοποίηση και την επιτυχία του συνεδρίου με τίτλο: Διαχείριση Απορριμμάτων: Η Επόμενη Ημέρα.

Χορηγοί

Υποστηρικτές και φορείς: λογότυπος του βασικού χορηγού

Βασικός χορηγός της εκδήλωσης είναι η «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ – ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ» που δραστηριοποιείται στον τομέα της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων (Α.Λ.Ε.) με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Χορηγοί ήταν επίσης:

η Oλοκληρωμένη Συλλογική Εναλλακτική Διαχείριση Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας – Combatt ΑΕ,

Υποστηρικτές και φορείς λογότυπο εταιρείας

που δραστηριοποιείται στον τομέα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών μολύβδου – οξέως και νικελίου – καδμίου για όλη την Ελληνική Επικράτεια στα πλαίσια επίτευξης των εθνικών στόχων, έτσι όπως αυτοί καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία.

υποστηρικτές και φορείς

Επίσης, η Watt AE, που δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που ξεκινούν από την περισυλλογή των απορριμμάτων, καταλήγουν στην ανακύκλωση, την ενεργειακή αξιοποίηση τους εξασφαλίζοντας ότι οδηγούνται σε ταφή μόνο τα υπολείμματα τους.

Υποστηρικτές της εκδήλωσης

η ECOELASTIKA που δραστηριοποιείται στη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, λαμβανομένων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων, καθώς επίσης η ΕΠΤΑ AE, εταιρεία συμβούλων Μελετητών Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων – Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων LIFE.

Χορηγοί επικοινωνίας

Βασικοί χορηγοί επικοινωνίας του φόρουμ, ήταν, η Αction Global Communications Ηellas όπως και τα portals www.ypodomes.com, www.maritimes .gr

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο, την θεματολογία του και τους ομιλητές, μπορείτε να βρείτε εδώ!