Παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα με τίτλο εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε μέσω e-mail είτε τηλεφωνικά.

Το e-mail σας είναι απαραίτητο στοιχείο επικοινωνίας, το τηλέφωνο είναι προαιρετικό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο, παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική σελίδα για την ημέρα πράσινων επενδύσεων.