Χρωματιστά τιμολόγια: Καταναλωτές «αιχμάλωτοι» στις διακυμάνσεις των τιμών, με φόντο τις στρεβλώσεις στη χονδρική αγορά ενέργειας

You are currently viewing Χρωματιστά τιμολόγια: Καταναλωτές «αιχμάλωτοι» στις διακυμάνσεις των τιμών, με φόντο τις στρεβλώσεις στη χονδρική αγορά ενέργειας

Μόνη λύση, η μηνιαία παρακολούθηση των τιμών μέσω της πλατφόρμας της ΡΑΑΕΥ

Σε βαθιά νερά κολυμπούν πλέον οι καταναλωτές με τα χρωματιστά τιμολόγια, όντας «αιχμάλωτοι» στις διακυμάνσεις των τιμών και επιπλέον με φόντο τις γνωστές στρεβλώσεις στη χονδρική αγορά ενέργειας.

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα από τις πρώτες μέρες εφαρμογής του πράσινου τιμολογίου και ενεργοποίησης του μηχανισμού διακύμανσης. Γιατί, ναι μεν το πράσινο τιμολόγιο είναι κοινό για όλους τους παρόχους, ναι μεν ανακοινώθηκε όπως αναμενόταν η πιο ανταγωνιστική τιμή της ΔΕΗ των 13,63 σεντς ανά κιλοβατώρα, πλην όμως, οι πολίτες πρέπει να αντιληφθούν ότι από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός διακύμανσης, καμία τιμή δεν θα μένει σταθερή.

Εξαίρεση οι τιμές των μπλε τιμολογίων που «κλειδώνουν» για 12 μήνες, πάντα όμως με την πιθανότητα εκείνοι που επέλεξαν τη σταθερή χρέωση να βρεθούν εγκλωβισμένοι σε ακριβό ρεύμα, στην περίπτωση που οι κυμαινόμενες τιμές ρεύματος διαμορφωθούν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μόνη λύση η μηνιαία παρακολούθηση μέσω ΡΑΑΕΥ

Μοναδική λύση λοιπόν, σε ένα τόσο γρήγορα μεταβαλλόμενο σύστημα, είναι να μπουν οι καταναλωτές στη διαδικασία της μηνιαίας παρακολούθησης των χρεώσεων και των μεταβολών τους. Τη σχετική δυνατότητα παρέχει η πλατφόρμα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ειδικότερα, στην σελίδα της ΡΑΕ οι πολίτες, μπορούν να επιλέγουν το είδος τιμολογίου (το ειδικό αντιστοιχεί στο λεγόμενο «πράσινο») για να ενημερώνονται για την τιμή της κιλοβατώρας. Ο πίνακας, περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και την τελική τιμή προμήθειας του σχετικού μήνα, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Ειδικότερα: Ο δυναμικός «Πίνακας Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», θα περιλαμβάνει τις τιμές των Ειδικών (Πράσινων) Τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός έτους, και των Κυμαινόμενων «Κίτρινων».

Χρωματιστά τιμολόγια: Πίνακας Δημοσίευσης Τιμών Ρεύματος.
Χρωματιστά τιμολόγια: Πίνακας Δημοσίευσης Τιμών Ρεύματος.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών. Ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (Οικιακό, Επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα Ειδικά Τιμολόγια του τρέχοντος μήνα. Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος ως εξής:

  1. Οι τιμές των Ειδικών «Πράσινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.
  2. Οι τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον Προμηθευτή.
  3. Οι τιμές των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται. Αναλυτικότερα, οι τιμές των «Κίτρινων ex-ante» τιμολογίων θα αποτυπώνονται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «Κίτρινων ex-post» τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον Πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων).

Συγκρίνοντας τιμές και διακυμάνσεις….

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές. Στο καλό πάντως ερώτημα, αν θα συνεχίσει το πράσινο τιμολόγιο να είναι εξίσου ανταγωνιστικό δεδομένων των συνθηκών, η απάντηση είναι ότι αυτό δεν το ξέρει κανείς. Την έναρξη των πράσινων τιμολογίων ευνόησαν σίγουρα οι πρόσφατες σχετικά χαμηλές τιμές στη χονδρική αγορά, κανείς όμως δεν μπορεί να γνωρίζει αν η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Μπορεί ναι, κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε αντίστοιχες μειώσεις και τον επόμενο μήνα, μπορεί και όχι.

Σε αυτό το σημείο, τονίζεται η μεγάλη έκθεση των καταναλωτών στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς χωρίς προθεσμιακά συμβόλαια, καθώς η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που έχει ελάχιστα διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών. Επιπλέον, η χονδρεμπορική αγορά διέπεται από το φαινόμενο των στρεβλώσεων με προσφορά δηλαδή τιμών με μεγάλο συντελεστή κέρδους από τους ηλεκτροπαραγωγούς, είτε γιατί η αγορά είναι ολιγοπωλιακή, είτε γιατί δεν ελέγχεται επαρκώς.

Το φαινόμενο έχει καταγγελθεί κατά επανάληψη από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ λόγου χάριν, έχει προτείνει, να τεθεί ανώτατος συντελεστής κέρδους, ώστε όποιο χρώμα τιμολογίου και να επιλέξουν οι καταναλωτές να μην πληρώνουν τις ακριβές τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς. Από τη δική της πλευρά, η κυβέρνηση, μέσα από την επιχειρούμενη μείωση τιμών στο πλαίσιο της αύξησης του ανταγωνισμού μεταξύ προμηθευτών, υπόσχεται επιπλέον παρεμβάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση.