Συναγερμός στους Δήμους για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ». To αγκάθι των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

You are currently viewing Συναγερμός στους Δήμους για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ». To αγκάθι των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης

Συναγερμός έχει σημάνει σε μεγάλο αριθμό Δήμων ενόψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων ένταξης στο νέο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» από τον Ιούλιο και μετά.

Ο λόγος είναι ότι, ενώ οι περισσότεροι από τους άμεσα ενδιαφερόμενους ΟΤΑ έχουν διασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις για ένταξη των κτιρίων τους στο πρόγραμμα (επίτευξη τουλάχιστον 30% εξοικονόμησης ενέργειας και τα κτίρια να φθάσουν τουλάχιστον στην Β΄ κλάση), συναντούν ωστόσο μεγάλες δυσκολίες στην επίτευξη της δεύτερης βασικής παραμέτρου του προγράμματος, που είναι η προώθηση και στήριξη των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Το bonus για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Χαρακτηριστικό της σημασίας που δίνεται στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης είναι ότι, εφόσον η υλοποίηση των έργων γίνει μέσω ΣΕΑ, προστίθεται 10% bonus στο τελικό ποσοστό επιδότησης. Σε αυτήν την περίπτωση το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει και το 80%.

Όμως τα σχετικά πρακτικά προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν Δήμοι που έσπευσαν να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας σε δικά τους κτίρια, ακόμα και πριν την έλευση του ΗΛΕΚΤΡΑ, υποδεικνύουν ότι η προώθηση των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση.

Δύσκολη η διαχείριση

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά Δήμοι που έλαβαν μέρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRODESA, πρόκειται για ένα θέμα δύσκολα διαχειρίσιμο από τις υποστελεχωμένες τεχνικές υπηρεσίες των δήμων και επιπλέον χωρίς ενιαία αντιμετώπιση από τις διαχειριστικές αρχές. Σημειώνεται ότι το PRODESA βοήθησε τους συμμετέχοντες Δήμους στο πρόγραμμα, να εξεύρουν αποτελεσματικούς τρόπους και εργαλεία χρηματοδότησης απαραίτητων για την αναβάθμιση των υποδομών τους και να αυξήσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα.

Όπως προέκυψε, το πώς θα διευθετηθεί το θέμα της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης είναι καθοριστικό. Μάλιστα, ορισμένοι δήμοι, όπως του Αγίου Δημητρίου, θεωρούν ως κατεπείγον προς επίλυση και το θέμα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού. Λόγου χάριν να μπορεί να συμψηφίζεται με έναν θεσμοθετημένο τρόπο η ενεργειακή απόδοση και με τον οδοφωτισμό.

Ο Δρ. Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος του ΚΑΠΕ που παίζει σημαντικό ρόλο για το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»
Ο Δρ. Σπύρος Οικονόμου, Πρόεδρος του ΚΑΠΕ

Ο ρόλος του ΚΑΠΕ

Προς αυτήν την κατεύθυνση, σημαντικός αναμένεται να είναι πάντως ο ρόλος του ΚΑΠΕ, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας, το οποίο μάλιστα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος θα παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων φορέων.

Ο Φορέας που θα χρηματοδοτεί τον δικαιούχο είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.