Πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος: 15 πρακτικές ερωταπαντήσεις απο την Α Energy για τους καταναλωτές που έχουν απορίες

You are currently viewing Πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος: 15 πρακτικές ερωταπαντήσεις απο την Α Energy για τους καταναλωτές που έχουν απορίες

Στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε Euro/MWh ανά μήνα τιμολόγησης

Το πολυσυζητημένο πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος μπαίνει στη ζωή μας, χωρίς όμως οι περισσότεροι απο μας να κατανοούν ακόμα που στοχεύει και πώς θα λειτουργήσει: Στις 15 πρακτικές ερωταπαντήσεις που ετοίμασε η συντακτική ομάδα της Α Energy αξιοποιώντας όλες τις υπάρχουσες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να πάρουν μια πρώτη γεύση από την εφαρμογή του, την 1η Ιανουαρίου 2024, με βάση την σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Aς γνωρίζουν επιπλέον, ότι το πράσινο τιμολόγιο κάνει πρεμιέρα εν μέσω έντονων αντιδράσεων των προμηθευτών, που φέρονται να προτίθενται να το κάνουν πιο ακριβό, αποθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο τους καταναλωτές από το να το κρατήσουν.

1. Τι είναι το ενιαίο πράσινο τιμολόγιο;

Πρόκειται για ένα ειδικό τιμολόγιο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα αναπροσαρμόζεται ανά μήνα με βάση τον μηχανισμό διακύμανσης. Σε αυτό θα μεταφερθεί το σύνολο των καταναλωτών, με εξαίρεση όσους έχουν συμβόλαια σταθερής τιμής και όσους επιλέξουν να υπαχθούν σε άλλο τιμολόγιο που προσφέρουν οι προμηθευτές.

2. Πόσοι καταναλωτές υπολογίζεται ότι θα μεταφερθούν στο πράσινο τιμολόγιο;

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο νέο τιµολόγιο θα µεταπέσουν τουλάχιστον επτά (7) εκατ. καταναλωτές. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1,5 εκατ. πελάτες της ΔΕΗ που δεν διαθέτουν ΑΦΜ.

3. Ποιες είναι στην παρούσα φάση οι υποχρεώσεις των παρόχων σε σχέση με το πράσινο τιμολόγιο;

Μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, οι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους -σε ευδιάκριτο σημείο- και να κοινοποιήσουν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών.

4. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία του ενιαίου πράσινου τιμολογίου;

Σύμφωνα με την επίσημη άποψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το πράσινο τιμολόγιο, αντιμετωπίζει την αδυναμία των καταναλωτών να έχουν σαφή εικόνα για το ποιος είναι ο φθηνότερος προμηθευτής. Αυτό συμβαίνει, γιατί με βάση το εφαρμοζόμενο ευρωπαϊκό δίκαιο, οι πάροχοι έχουν πλήρη ελευθερία να διαμορφώνουν την εμπορική τους πολιτική με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός καταναλωτών να μην μπορεί να επιλέξει τον φθηνότερο. Με το πράσινο τιμολόγιο, θα ξέρει ποια είναι η τιμή και ποιος είναι ο πιο φθηνός προμηθευτής τον επόμενο μήνα.

5. Πως θα επιτυγχάνεται η σύγκριση τιμών;

Την 1η κάθε μήνα, η τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή και θα κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ. Ο καταναλωτής θα γνωρίζει στις αρχές του μήνα τι πληρώνει στον προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος για τον επόμενο μήνα, και το κυριότερο, τι τιμές προσφέρουν όλοι οι υπόλοιποι προμηθευτές.

6. Πως θα αποτυπώνεται η τιμή προμήθειας; Θα παραμένει σταθερή;

O καταναλωτής θα βλέπει μία τιμή κάθε 1η του μήνα, η οποία θα είναι «κλειδωμένη» για όλη τη διάρκεια του μήνα. Ειδικότερα: Στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε Euro/MWh ανά μήνα τιμολόγησης. Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση. Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

Το ειδικό τιμολόγιο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθετική ρύθμιση, δύναται να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας ίση με 5 ευρώ ανά μήνα κατά μέγιστο, καθώς και εκπτώσεις, εφόσον αυτές δεν συνδέονται με τη διακύμανση μεγεθών της χονδρεμπορικής αγοράς.

Πράσινο τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος

7. Ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του πράσινου τιμολογίου;

Θα έχει πράσινο χρώμα με απλή δομή, επιτρέποντας τη συγκρισιμότητα για όλους τους προμηθευτές. Θα διατίθεται από κάθε προμηθευτή και θα είναι ομοιόμορφο για όλους τους προμηθευτές.

8. Θα μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει κάποιο άλλο τιμολόγιο από αυτό που έχει;

Ο καταναλωτής θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιοδήποτε προσφερόμενο τιμολόγιο, υπογράφοντας νέα σύμβαση με τον προμηθευτή της επιλογής του, με εξαίρεση τα σταθερά τιμολόγια που έχουν μακροχρόνιες συμβάσεις.

9. Η αλλαγή προμηθευτή ή τιμολογίου προμήθειας, λόγω πρόωρης αποχώρησης του καταναλωτή, συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης του προμηθευτή;

Οχι, μόνον στην περίπτωση διακοπής σύμβασης τιμολογίου σταθερής τιμής.

10. Θα είναι διαθέσιμο κάποιο εργαλείο επαλήθευσης και σύγκρισης τιμών;

Όλα τα τιμολόγια θα αποστέλλονται στην αρμόδια αρχή ΡΑΑΕΥ και θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να τα συγκρίνουν έως την 5η ημέρα κάθε μήνα. Ειδικότερα: Στους λογαριασμούς ρεύματος (ηλεκτρονικούς και έντυπους) και στα άλλα μηνύματα και e-mails που θα αποστέλλουν οι προμηθευτές στους καταναλωτές, θα υπάρχει πλέον και ο κωδικός QR (θα σκανάρεται και θα διαβάζεται μέσω έξυπνου κινητού) και link, τα οποία θα παραπέμπουν στον ιστότοπο δημοσίευσης του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), όπου και οι καταναλωτές θα μπορούν να ενημερώνονται, για την τιμή του ειδικού κοινού τιμολογίου του προμηθευτή τους.

11. Πέρα απο το πράσινο τιμολόγιο πόσα άλλα είδη τιμολογίων υπάρχουν;

Υπάρχουν τριών ειδών τιμολόγια: τα σταθερά, τα κυμαινόμενα και τα δυναμικά και ο καταναλωτής, είτε πρόκειται για νοικοκυριό είτε για επιχείρηση, επιλέγει το πιο συμφέρον για εκείνον. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σταθερά είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.
  • Κυμαινόμενα, είναι τα τιμολόγια τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Αυτά διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: i. με καθορισμό τιμής εκ των προτέρων της περιόδου κατανάλωσης και ii. με καθορισμό τιμής εκ των υστέρων.
  • Δυναμικά, τα οποία αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με διαφορετικές τιμές -ακόμα και μέσα στη διάρκεια της ημέρας- με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.

12. Ποια θα είναι η σήμανση κάθε κατηγορίας τιμολογίου απο την 1η Ιανουαρίου 2024;

Οι προμηθευτές θα διαθέτουν στην αγορά, εκτός από το ειδικό «πράσινο» τιμολόγιο, κυμαινόμενα τιμολόγια με κίτρινη σήμανση, σταθερά τιμολόγια με μπλε σήμανση και δυναμικά τιμολόγια με πορτοκαλί σήμανση που απευθύνονται μόνο σε καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν «έξυπνο» μετρητή.

13. Γιατί τόσα πολλά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος;

Η φύση του συστήματος αγορών ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σύνθετη. Υπάρχει μία αγορά χονδρικής που η τιμή είναι κυμαινόμενη, αλλάζει διαρκώς, ανά ημέρα και ώρα. Υπάρχουν οι προμηθευτές λιανικής, που αγοράζουν στη χονδρική και πωλούν στη λιανική, με πολλές διαφορετικές, εμπορικές πολιτικές. Επιπλέον, γιατί οι ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών είναι πολύ διαφορετικές, ανάλογα με το προφίλ κάθε καταναλωτή (νοικοκυριό, επιχείρηση, ενεργοβόροι καταναλωτές κ.λπ.).

14. Σε ποια συχνότητα είναι δυνατή η αλλαγή προμηθευτή στο πράσινο τιμολόγιο;

Ο καταναλωτής στο πράσινο τιμολόγιο μπορεί να αλλάζει προμηθευτή αν δεν είναι ευχαριστημένος με τις τιμές.

15. Πώς υποδέχτηκαν οι προμηθευτές την απόφαση του ΥΠΕΝ για την εφαρμογή του Πράσινου τιμολογίου;

Η πλευρά των προµηθευτών πιέζεται ασφυκτικά προκειµένου να ενηµερώσουν τους πελάτες τους έως την 1η Δεκεμβρίου µε επιστολές για τις νέες συµβάσεις και τα τιµολόγια που θα προσφέρουν από τις αρχές του νέου έτους. Πιέζονται και για την έκδοση των ειδικών τιμολογίων, η οποία στηρίζεται σε µια κοινή φόρµουλα για όλους τους προµηθευτές, µε βασικούς συντελεστές την τιµή της χονδρεµπορικής αγοράς των δύο προηγούµενων µηνών, τα περιθώρια κέρδους κάθε εταιρείας και τους όγκους κατανάλωσης.

Επιπλέον, πιστεύουν ότι το πράσινο τιµολόγιο αποτελεί ευθεία καταστρατήγηση του ανταγωνισµού και εκτιμούν ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερες τιµές από τα κυµαινόµενα cost plus τιµολόγια κι αυτό γιατί θα ενσωµατώσει το ρίσκο της πρόβλεψης της χονδρεµπορικής αγοράς φέρνοντας πιθανόν τα αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκει το υπουργείο.

Ο Ιανουάριος σχεδόν έφτασε κι όπως λέει ο λαός “Κοντός ψαλμός αλληλούια”!

ΠΗΓΕΣ: 10 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το πράσινο τιμολόγιο του ΥΠΕΝ και στοιχεία απο ρεπορτάζ της Α Energy