Πρακτικός Οδηγός για τα Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων στους Δήμους

You are currently viewing Πρακτικός Οδηγός για τα Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων στους Δήμους

Μια χρήσιμη έκδοση για την Αυτοδιοίκηση, τον ενεργειακό τομέα και τις επιχειρήσεις

Μια επίκαιρη έκδοση με τη μορφή Πρακτικού Οδηγού για τα Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενεργειακών Κοινοτήτων στους Δήμους, θα είναι σύντομα διαθέσιμη και σε online μορφή στο site της A Energy. Η έκδοση, υλοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ.

Ο Οδηγός εξηγεί με λιτό τρόπο, με σειρά διευκρινιστικών ερωταπαντήσεων, αλλά και με σύντομες εξειδικευμένες παρουσιάσεις:

  1. Ποιες επιλογές θα έχουν εφεξής οι Δήμοι που ενδιαφέρονται για έργα εξοικονόμησης ενέργειας και για αυτοπαραγωγή.
  2. Πώς ακριβώς θα λειτουργήσουν και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι Δημοτικές Ενεργειακές Κοινότητες που έχουν ήδη συσταθεί ή συστήνονται και ποιες είναι αυτές.
  3. Πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Πράσινο Ταμείο, ΕΕΤΑΑ, άλλες δυνατότητες/προγράμματα) για τα έργα ΕΞΕ και για τα φωτοβολταϊκά έργα που ετοιμάζουν (φωτοβολταϊκά σε ταράτσες σχολικών κτιρίων κα).
  4. Επιπλέον, προβλέπει ένα ειδικό κεφάλαιο με παραδείγματα και χρήσιμες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους για την επιτυχή υλοποίηση των ενεργειακών τους έργων. Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνεται ενότητα για τις πιστοποιήσεις.

Για το επιστημονικό κομμάτι και για επιμέρους στοιχεία, υπήρξε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης – Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε e-mail στην διεύθυνση: office@aenergy.gr  ή office.aenergy@gmail.com (υπόψη κκ Η. Βέλλιου, Α. Βούλγαρη), είτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 6912183 / 210 6912505 / 6978373031.