Γιατί επείγουν ειδικά μέτρα για την Ενεργειακή φτώχεια: Τα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ

You are currently viewing Γιατί επείγουν ειδικά μέτρα για την Ενεργειακή φτώχεια: Τα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ

Με το 80% των νοικοκυριών να περιορίζει τη χρήση ρεύματος, το 75% τη θέρμανση και το 50% το ζεστό νερό, τα ειδικά μέτρα επείγουν

Επείγει η λήψη ειδικών μέτρων για την Ενεργειακή φτώχεια, όπως προκύπτει από τα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής – ΕΚΠΟΙΖΩ. Με το 80% των νοικοκυριών να περιορίζει τη χρήση ρεύματος, το 75% τη θέρμανση, το 50% το ζεστό νερό και το ένα πέμπτο των νοικοκυριών να καθυστερεί τους λογαριασμούς, ο κίνδυνος της ενεργειακής φτώχειας είναι κοντινός.

Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί; Μέσα από μια σειρά μέτρων που θα συνδυάζουν προγράματα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, μεγαλύτερη επιδότηση στους ενεργειακά ευάλωτους, αλλά και λιγότερη γραφειοκρατία και στοχευμένη ενημέρωση ως προς τα προγράμματα αξιοποίησης της πράσινης ενέργειας, κυρίως των φωτοβολταϊκών.

Τα στοιχεία της έρευνας της ΕΚΠΟΙΖΩ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, αν σκεφτεί κανείς ότι ισχύουν ακόμα τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης που έχει εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση.

Τα ιδιαίτερα, πολύ ανησυχητικά στοιχεία

Σύμφωνα με αυτά:

 • Περίπου τα μισά νοικοκυριά αναφέρουν ότι δεν μπορούν να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά ή δροσερά
 • Το ένα πέμπτο των νοικοκυριών αναφέρει καθυστερήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας
 • Περίπου το 5% δηλώνει ότι έχει διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος/φυσικού αερίου τους τελευταίους 12 μήνες
 • Το ένα τρίτο των νοικοκυριών αναφέρουν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την ανεπαρκή θέρμανση ή/και την παρουσία υψηλής υγρασίας στο σπίτι (36,15%)
 • Το 80% των νοικοκυριών έχουν περιορίσει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
 • Περισσότερο από το 75% τη χρήση θέρμανσης
 • Περίπου το 50% τη χρήση ζεστού νερού για να μπορούν να πληρώσουν την ενέργεια τους τελευταίους 12 μήνες
 • Το 36% των νοικοκυριών ξοδεύουν περισσότερο από το 10% του καθαρού εισοδήματός τους για τις ενεργειακές τους δαπάνες
 • Το 67,23% δήλωσε ότι οι προμηθευτές ενέργειας δεν αντιμετωπίζουν τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος με δίκαιο τρόπο και ιδιαίτερα τη διευκόλυνσή τους μέσω της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών περισσότερων δόσεων

Στα συμπεράσματα της έρευνας επισημαίνονται τα εξής:

 • Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται μία αρνητική τάση μεταξύ εισοδήματος και δαπανών, με επακόλουθο την απότομη πτώση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
 • Υπάρχει σημαντικό ποσοστό κτιρίων πολύ χαμηλής ή χαμηλής ενεργειακής απόδοσης

Για την καλύτερη αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η ΕΚΠΟΙΖΩ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «REVERTER», γνωστοποίησε ότι θα λειτουργήσει στα γραφεία της, στις αρχές του επόμενου έτους, πιλοτικό γραφείο «υπηρεσιών μιας στάσης», στο οποίο τα ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να βρουν μία «στέγη» με σκοπό να εγγραφούν σε επιδοτούμενα προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους, παρέχοντας ενημέρωση, καθοδήγηση, στήριξη και βοήθεια. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα energeiakistegi.gr

Η έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτυακής πλλαταφόρμας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «REVERTER», με τη συνεργασία του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Συντονιστής του έργου) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό τη χαρτογράφηση των ενεργειακών αναγκών των νοικοκυριών και την κατεύθυνση των μελλοντικών μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με έμφαση στους ευάλωτους καταναλωτές.