Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων: Πώς μηδενίσαμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα

You are currently viewing Απόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων: Πώς μηδενίσαμε το ενεργειακό μας αποτύπωμα

Απόστολος Καλογιάννης: Με συνδυασμό εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ μειώνουμε κατακόρυφα το ενεργειακό κόστος.

Με συνδυασμό μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης ΑΠΕ, ο Δήμος Λαρισαίων τείνει
σε μηδενισμό του ενεργειακού του αποτυπώματος μειώνοντας την απόρριψη αέριων ρύπων κατά 45.830 tn CO2 ετησίως. Μέσω εικονικού συμψηφισμού με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αξιοποίηση βιομάζας και έργα αύξησης ενεργειακής απόδοσης της ΔΕΥΑΛ, ο Δήμος καταφέρνει να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, αφήνοντας χώρο για περισσότερες κοινωνικές παροχές.

Ο Aπόστολος Καλογιάννης, Δήμαρχος Λαρισαίων, παρουσιάζοντας αναλυτικά στο φόρουμ «ΗΜΕΡΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» τις συνδυασμένες πολιτικές του Δήμου-ΔΕΥΑΛ, επεσήμανε ότι πρωταρχικό μέλημα του Δήμου ήταν να πραγματοποιήσει Στρατηγικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Ο Σχεδιασμός εναρμονίζεται πλήρως με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η Ελλάδα ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τις επιταγές της κλιματικής και ενεργειακής κρίσης της ιστορικής περιόδου που διανύουμε.

Στόχευση Στρατηγικού Ενεργειακού Σχεδιασμού

Βασικός στόχος του Σχεδιασμού είναι η κάλυψη μεγαλύτερου δυνατού ποσοστού των ηλεκτρικών αναγκών από Πράσινη Ενέργεια με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Α.Π.Ε. με παράλληλο στόχο την εξοικονόμηση κόστους ενέργειας, για απελευθέρωση πόρων σε περισσότερες κοινωνικές παροχές.

Στον Στρατηγικό Ενεργειακό Σχεδιασμό αποτυπώνονται αναλυτικά τα εξής:

• Η ενεργειακή κατανάλωση του Δήμου
• Προτάσεις έργων εξοικονόμησης και αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας
• Δράσεις μηδενισμού ενεργειακού αποτυπώματος με χρήση ΑΠΕ (εικονικός συμψηφισμός με φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, αξιοποίηση βιομάζας)
• Υπολογισμός σχέσης Κόστους-Οφέλους των προτεινόμενων επενδύσεων
• Κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία προς αξιοποίηση

Ασύλληπτο το ετήσιο κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ…

Η αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης Δήμου πριν τις παρεμβάσεις και την οποία παρουσίασε σε σχετικούς πίνακες ο κ. Καλογιάννης, είναι σχεδόν…εφιαλτική: Το ετήσιο κόστος των λογαριασμών της ΔΕΗ ασύλληπτο, όπως άλλωστε έχει συμβεί σε όλους τους Δήμους.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Δράσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο Δήμος έδωσε μεγάλη σημασία στα έργα εξοικονόμησης στοχεύοντας στην εφάπαξ μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Συνδυαστικά με τα μέτρα αυτά, εφαρμόζει εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών, οι οποίοι παράγουν «πράσινη» ενέργεια, τόση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εξοικονόμηση. Επιπλέον, προχώρησε σε έργα εξοικονόμησης και αύξησης ενεργειακής απόδοσης της ΔΕΥΑΛ, σε εκσυγχρονισμό των αρδευτικών της εγκαταστάσεων και σε ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιών κεντρικού αντλιοστασίου.

Έτσι, πλησιάζει πλέον σε μηδενισμό του ενεργειακού του αποτυπώματος μειώνοντας την απόρριψη αέριων ρύπων κατά 45.830 tn CO2 ετησίως.

O Δήμαρχος Λαρισαίων, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον «χάρτη» των έργων που συμβάλλουν σε αυτό το αποτέλεσμα συμπεριέλαβε τα παρακάτω έργα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από διαφορετικές πηγές:

O χάρτης» των έργων εξοικονόμησης

• Έχουν ολοκληρωθεί δύο (2) έργα αναβάθμισης στον οδοφωτισμό με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
• Ακόμη ένα (1) έργο βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
• Συνολικά στα τρία έργα αντικαθίστανται 21.797 φωτιστικά σώματα παλαιού τύπου
• Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην προϋπάρχουσα κατάσταση: 14.751.257 kWh ετησίως
• Η συνολική εξοικονόμηση με την υλοποίηση των τριών έργων είναι 66,8%, με την κατανάλωση να μειώνεται στις 4.891.632 kWh ετησίως

Μέσω ΕΣΠΑ

Πραγματοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης με ένταξη στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2104-2020 σε:

• πέντε (5) δημοτικά κτίρια
• οκτώ (8) σχολικά συγκροτήματα
• ένα (1) κλειστό δημοτικό γυμναστήριο
• προγραμματισμός για ένταξη έξι (6) κτιρίων στο Πρόγραμμα«ΗΛΕΚΤΡΑ»
• τρείς (3) παιδικοί σταθμοί
• τρία (3) δημοτικά σχολεία

Αύξηση ενεργειακής απόδοσης

Υλοποιήθηκαν επίσης, τρία (3) έργα εξοικονόμησης και αύξησης ενεργειακής απόδοσης Δήμου.
Ενδεικτικά, μέτρα εξοικονόμησης που εφαρμόζονται σε κτίρια: φωτισμός με LED, συστήματα BMS-BEMS, αναβάθμιση κλιματισμού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. λέβητες ) και θερμομόνωση.
• Η συνολική κατανάλωση δημοτικών κτιρίων σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα θέρμανσης άγγιζε τις 19.345.255 kWh ετησίως.
• Με την ολοκλήρωση των δράσεων επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 20%.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Συνδυαστικά με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, εφαρμόζεται εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 9.158 kW.

Όπως τόνισε ιδιαίτερα ο κ. Καλογιάννης, τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης μειώνουν τις ανάγκες, δηλαδή την κατανάλωση ενέργειας του Δήμου. Η χρήση ΑΠΕ και συγκεκριμένα, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί παράγουν «πράσινη» ενέργεια, τόση ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας μετά την εξοικονόμηση, με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας 13.276.353 kWh/έτος, των σταθμών θα καλύπτει το 93% των υπολειπόμενων αναγκών του δήμου.

Για την υλοποίηση των έργων εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών εξετάζεται η χρηματοδότησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης.

  • διαφάνειες από την παρουσίαση του Δημάρχου Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης
  • διαφάνειες από την παρουσίαση του Δημάρχου Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης

Έργα εξοικονόμησης και αύξησης ενεργειακής απόδοσης ΔΕΥΑΛ

Πραγματοποιήθηκε επίσης μεγάλος αριθμός έργων εξοικονόμησης και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης της ΔΕΥΑΛ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών εγκαταστάσεων, υλοποιήθηκαν:

  • Η αυτοματοποίηση λειτουργίας των αντλιοστασίων
  • Η μέτρηση κατανάλωσης νερού ανά αγρότη
  • Η έξυπνη εφαρμογή διαχείρισης ποτίσματος με κάρτες RFID στους αγρότες
  • Κεντρική τηλεμετρική διαχείριση του προγράμματος και των δικαιωμάτων άρδευσης

Σε ότι αφορά την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αντλιών Κεντρικού Αντλιοστασίου:

  • Πραγματοποιήθηκε πιλοτική δράση της ΔΕΥΑΛ συνολικού προϋπολογισμού 140.000€ στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Interreg Προγράμματος με τίτλο WATenERGY CYCLE.
  • Σκοπός έργου η ενεργειακή αναβάθμιση της λειτουργίας του κεντρικού Α/Σ ύδρευσης της ΔΕΥΑΛ.
  • Αντικαταστάθηκαν 3 αντλίες χαμηλής ενεργειακής απόδοσης (ΙΕ1) με αντλίες υψηλής ενεργειακής απόδοσης (IE4 Super Premium απόδοσης) Οι νέες αντλίες είναι 20% χαμηλότερης ισχύος (200 kw) από τις παλιές (250 kw), ενώ η παροχή τους είναι 600 m3/h και το μανομετρικό τους 80m.
  • Επίσης, υλοποιήθηκαν έξυπνες εφαρμογές ψηφιακών αλγορίθμων για την εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των εγκαταστάσεων και των δικτύων ύδρευσης. Ανάμεσα σε αυτά, η εγκατάσταση λογισμικού το οποίο είναι συνδεδεμένο με το SCADA αντλώντας πληροφορίες και λειτουργικά δεδομένα από αυτό, η εγκατάσταση Φ/Β ισχύος 500 KWp με χρήση Virtual net metering και η αξιοποίηση του Βιοαερίου ΧΥΤΑ Λάρισας(Σύμβαση Παραχώρησης-εκκρεμεί η δημοπράτηση).

Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας και εφαρμογή εικονικού συμψηφισμού στο Δήμο

Με πρωτοβουλία εξάλλου του δήμου Λαρισαίων και της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου, ιδρύθηκε Ενεργειακή Κοινότητα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Στόχος της Εν. Κοινότητας είναι η στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και πολιτών, οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ειδικότερα μέσω της λειτουργίας φωτοβολταϊκού σταθμού, ισχύος 3 MW με ετήσια παραγωγή περί τις 5.550.000 kWh ετησίως, πρόκειται να καλύπτονται ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 2.500- 3.000 ευάλωτων νοικοκυριών. Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του έργου, ο Δήμος αναμένει τη μέριμνα της πολιτείας για μόχλευση πόρων από το «Ταμείο Ανάκαμψης».

Μονάδα βιοαερίου 1MW του Δήμου

Τέλος, ετήσιο όφελος για το Δήμο περί τις €810.000 αναμένεται από το Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών και οργανικών αποβλήτων με παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ. Η μονάδα βιοαερίου του Δήμου θα ενσωματώνει στη λειτουργία της την κυκλική οικονομία και θα έχε τα εξής χαρακτηριστικά:

• Δυνατότητα επεξεργασίας 38.500 τόνων οργανικών αποβλήτων ετησίως (κτηνοτροφικά και τυροκομικά απόβλητα, ενσίρωμα αραβόσιτου)
• Oικόπεδο 20 στρεμμάτων πλησίον πρώτης ύλης (ακτίνα έως 20χλμ)
• 8.322 ΜWhe παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας/9.704 ΜWhth παραγωγή θερμικής ενέργειας
• Παραγωγή οργανικού λιπάσματος 36.567 τόνοι ετησίως (στερεό + υγρό)
• Συνεργασία με γεωργικούς και κτηνοτροφικούς συνεταιρισμούς

Ο κ. Απόστολος Καλογιάννης ολοκληρώνοντας την παρουσίασή του και αναφερόμενος στο Νομοθετικό Πλαίσιο επεσήμανε ότι για έργα που αντιμετωπίζουν το ενεργειακό κόστος, όπως τα προαναφερθέντα, απαιτείται ευελιξία για φορείς που σχετίζονται άμεσα με τη Δημόσια Υγεία όπως είναι οι ΔΕΥΑ, περιορισμός της καθυστέρησης σε αδειοδοτήσεις και επίλυση προβλημάτων «κορεσμένου» δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία σύνδεσης των νέων μονάδων.


Την ενεργό συμμετοχή σε ενεργειακή μετάβαση και ΑΠΕ διεκδικούν οι Δήμοι: Διαβάστε εδώ τι ειπώθηκε στο Συνέδριο της Α Energy.