Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια με παρεμβάσεις μικρού κόστους, με τον έξυπνο Οδηγό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

You are currently viewing Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια με παρεμβάσεις μικρού κόστους, με τον έξυπνο Οδηγό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Προετοιμάστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν – Θυμηθείτε ότι οι επιδοτήσεις τελειώνουν και ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι …must!!!

Eξοικονομήστε ενέργεια στο σπίτι, με παρεμβάσεις μικρού κόστους, προτείνει με τον έξυπνο Οδηγό της, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων – ΡΑΑΕΥ. Θυμηθείτε ότι οι επιδοτήσεις στην ενέργεια τελειώνουν από το φθινόπωρο με σφραγίδα του Eurogroup και αξιοποιήστε την πολύ χρήσιμη ηλεκτρονική πρωτοβουλία της ΡΑΑΕΥ, που στοχεύει στην ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου καταναλωτή με απλό και τεκμηριωμένο τρόπο, σχετικά με το οικονομικό όφελος που αναμένεται να επιφέρουν μικρές παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του κτιριακού εξοπλισμού αλλά και του κελύφους με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας..

Προετοιμάστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν

Για να προετοιμάσουν τα στοιχεία που θα τους ζητηθούν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές πρέπει να γραφτούν στο buildingenergysaving.gr, με το email, είτε με την επιλογή να συνεχίσει κάποιος ως επισκέπτης. Στη συνέχεια με εισαγωγή των κατάλληλων δεδομένων και μέσα από μία απλουστευμένη διαδικασία, παρέχεται μια προκαταρκτική τεχνική και οικονομική αξιολόγηση των εν λόγω παρεμβάσεων από την οποία αναδεικνύονται, όσο το δυνατό πιο ρεαλιστικά, οι αποδοτικότερες επενδυτικές προτάσεις προσαρμοσμένες στα χαρακτηριστικά του εκάστοτε κτιρίου και των αναγκών των επωφελούμενων ενοίκων.

στιγμιότυπο από τον έξυπνο Οδηγό της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων

Δυνατότητα αποθήκευσης των προτάσεων εξοικονόμησης σε pdf

Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εξαγωγής των αποτελεσμάτων και των προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε αρχείο μορφής pdf. Επιπλέον, σε κάθε βήμα της διαδικασίας υπάρχουν αναλυτικές διευκρινιστικές οδηγίες για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων.

Συγκεκριμένα: Η είσοδος στην buildingenergysaving.gr,γίνεται με την εγγραφη. Στη συνέχεια, ακολουθεί η επιλογή κατοικίας ή ένα κτιρίου κατοικιών ή κτιρίου υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα. Ακολουθεί ο προσδιορισμός της γεωγραφικής περιοχής και των χαρακτηριστικών της, όπως επίσης και άλλλων στοιχείων τα οποία είναι καλό οι ενδοαφρεόμενοι να προετοιμάσουν από πριν.

Στο επόμενο βήμα, δίνονται πληροφορίες σχετικά με το υψόμετρο στο οποίο βρίσκεται η κατοικία, καθώς και η πυκνότητα δόμησης. Η επιλογή είναι μεταξύ υψομέτρου μικρότερου ή μεγαλύτερου των 500 μέτρων και σε ό,τι αφορά την πυκνότητα ο χρήστης θα πρέπει να διευκρινίσει τόσο την πυκνότητα και πόσο εκτεθειμένο ή προστατευμένο είναι. Ακολουθούν οι πληροφορίες του κτιρίου, όπου συμπληρώνοντας αριθμό ορόφων και τετραγωνικά κλιματιζόμενης επιφάνειας συμπληρώνονται αυτόματα τα υπόλοιπα πεδία.

Λεπτομέρειες και στοιχεία για το κέλυφος / δομικά στοιχεία / θέρμανση – ψύξη

Στη συνέχεια, ζητούνται συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και τα στοιχεία με τα οποία ερχεται σε επαφή. Αν για παράδειγμα έχει ικανοποιητική μόνωση, πώς είναι το δάπεδο ή η τοιχοποιία. Ο ενδιαφερόμενος προσδιορίζει επίσης , αν τα δομικά στοιχεία είναι επαρκώς μονωμένα (με βάση τις απαιτήσεις του) και τα στοιχεία με τα οποία έρχονται σε επαφή, στο μεγαλύτερο μέρος της αντίστοιχης πλευράς. Στη συνέχεια, ορίζονται οι επιθυμητές συνθήκες θέρμανσης ψύξης και επιλέγονται οι πηγές για τον σκοπό αυτό. Με βάση τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί υπολογίζονται οι συνολικές καταναλώσεις της τελευταίας διετίας και ο χρήσης συμπληρώνει τις πραγματικές καταναλώσεις. Τέλος, προτείνονται τα μέτρα που απαιτούνται για εξοικονόμηση ενέργειας και το αντίστοιχο κόστος.