Έντονο το ενδιαφέρον για μονάδες αποθήκευσης – έρχεται η πρώτη προκήρυξη από τη ΡΑΑΕΥ για έργα ισχύος 400 MW

You are currently viewing Έντονο το ενδιαφέρον για μονάδες αποθήκευσης – έρχεται η πρώτη προκήρυξη από τη ΡΑΑΕΥ για έργα ισχύος 400 MW

Ισχύουν ειδικοί κανόνες για την γεωγραφική διασπορά των έργων έχουν εκδοθεί 514 άδειες

Με έντονο ενδιαφέρον υποδέχεται η ενεργειακή αγορά την πρώτη προκήρυξη για μονάδες αποθήκευσης από τη ΡΑΑΕΥ, συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος 1000 MW, οι οποίες θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί μέχρι το 2025.

Στις δημοπρασίες, μπορούν να συμμετέχουν κάτοχοι άδειας σταθμών αποθήκευσης με μπαταρίες ιόντων λιθίου ή αντλησιοταμίευση, με την προϋπόθεση να μην έχει ξεκινήσει η κατασκευή των έργων τους. Σε περίπτωση άλλης τεχνολογίας θα πρέπει να τεκμηριωθεί η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, συνολικής χωρητικότητας 1.000 MWh. Επιπλέον, για να υπάρξει γεωγραφική διασπορά των έργων, αλλά και για να αποφευχθεί ιδιοκτησιακή συγκέντρωση των έργων που θα προκριθούν, η ΡΑΑΕΥ προβλέπει συγκεκριμένους κανόνες:

• Όριο ελάχιστου αριθμού τεσσάρων συμμετεχόντων ανά διαγωνιστική διαδικασία.
• Ανώτατο όριο 100 MW στην ισχύ συμμετοχής κάθε σταθμού.
• Μέγιστο όριο ισχύος συμμετοχής ανά συμμετέχοντα σε κάθε μία από τις τρεις δημοπρασίες το 25% της δημοπρατούμενης ισχύος.
• Μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για τις δύο πρώτες δημοπρασίες στα 100 MW.
• Μέγιστο όριο κατακύρωσης ισχύος ανά συμμετέχοντα σωρευτικά για το σύνολο της δημοπρατούμενης ισχύος και στις τρεις δημοπρασίες το 25% , ήτοι 250 MW.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΡΑΑΕΥ, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν υποβληθεί ως τις 10 Ιουλίου, στις 3 Αυγούστου θα δημοσιοποιηθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλέξιμων έργων και στις 10 Αυγούστου ο τελικός κατάλογος, μετά τις τυχόν ενστάσεις που θα υποβληθούν.

Μέχρι 115.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα η ανώτατη τιμή λειτουργικής ενίσχυσης

Η τρέχουσα προκήρυξη περιλαμβάνει έργα, συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος 400 MW, τα οποία θα διεκδικήσουν λειτουργική και επενδυτική ενίσχυση. Τον Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει η δεύτερη διαγωνιστική διαδικασία για επιπλέον 300 MW και στα τέλη του έτους για άλλα 300 MW. Τα τελευταία, προορίζονται για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης (Πηγή: Αθηνά Καλαϊτζόγλου – euro2day).

Στις δύο πρώτες δημοπρασίες, η χωρητικότητα των σταθμών αποθήκευσης θα πρέπει να είναι 2 ώρες, ενώ για την τρίτη 4 ώρες, με ελάχιστο βαθμό απόδοσης πλήρους κύκλου κατά την έναρξη λειτουργίας όλων των έργων στο 80%.

Σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η ΡΑΑΕΥ, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς λειτουργικής ενίσχυσης είναι στα 115.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα το έτος. Οι ταρίφες θα ισχύουν για δέκα χρόνια. Σε ό,τι αφορά την επενδυτική ενίσχυση, διαμορφώνεται στα 200.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής και τη μοναδική οικονομική προσφορά.

Η συμμετοχή τους θα πιστοποιείται με τρεις εγγυητικές επιστολές: συμμετοχής 35.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έντεχνης και έγκαιρης εκτέλεσης 250.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα και καλής λειτουργίας 200.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα, η οποία απομειώνεται σε 100.000 ευρώ ανά μεγαβατώρα μετά τα 5 χρόνια λειτουργίας του σταθμού.

Σε ότι αφορά το επενδυτικό για σταθμούς αποθήκευσης, σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής, ως τον Ιούνιο οι άδειες που έχουν εκδοθεί ανέρχονται σε 514, συνολικής ισχύος λίγο πάνω από 29 GW. Από αυτές οι 494, κατέχουν συστήματα αποθήκευσης με μπαταρίες, ενώ μόλις 20 είναι για αντλησιοταμίευση. Έχουν εκδοθεί, επίσης, 30 βεβαιώσεις παραγωγού ειδικών έργων (μπαταρίες με ΑΠΕ), συνολικής ισχύος περί το 1,5 GW.