Άρης Παπαδόπουλος, ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Πώς θα χρηματοδοτήσετε έργα εξοικονόμησης ενέργειας από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με εταιρείες Esco’s

You are currently viewing Άρης Παπαδόπουλος, ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Πώς θα χρηματοδοτήσετε έργα εξοικονόμησης ενέργειας από το Ταμείο Ανάκαμψης σε συνδυασμό με εταιρείες Esco’s

Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος ΖΕΒ ΑΕΕΥ: Συνδυαστική λύση για την χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς ίδια συμμετοχή.

Συνδυαστική λύση για την χρηματοδότηση έργων και δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας με κάλυψη ακόμα και της ίδιας συμμετοχής από πλευράς επιχείρησης, παρουσίασε ο κ. Άρης Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών ΖΕΒ ΑΕΕΥ, στο πλαίσιο της «ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» που διοργάνωσε το επιχειρηματικού φόρουμ Α Energy.

Η σχετική λύση αφορά την χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης με δάνειο, το οποίο καλύπτει περίπου το 80% του επενδυτικού έργου και με ταυτόχρονη κάλυψη του υπόλοιπου 20% από επενδυτικά funds. Για την εφαρμογή της συγκεκριμένη λύσης απαιτείται η σύσταση μιας εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV), ως όχημα το οποίο θα αναλάβει και τις σχετικές επενδύσεις.

Κάλυψη της συμμετοχής 20% από επενδυτικά funds

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος, με τη συμμετοχή ενός τρίτου μέρους, δηλαδή του Fund, το επενδυτικό σχέδιο έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει. Σε ότι αφορά τον ειδικότερο ρόλο της ZEB, που είναι μία από τις παλιότερες και μεγαλύτερες εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, εντοπίζεται στη συγκρότηση του σχήματος, στην εξακρίβωση της προηγούμενης ενεργειακής κατάστασης του κτιρίου και στην λεπτομερειακή αποτύπωση της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης.

Τι είναι όμως μια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης; Σημαίνει ότι έχουμε ένα λογαριασμό ενέργειας έχουμε ένα κομμάτι έργου (κατασκευαστικού) και μετά το πέρας αυτού του έργου έχουμε μια μείωση της κατανάλωσης. Από την μείωση της κατανάλωσης, πρέπει να πληρωθεί η επένδυση, πρέπει να πληρωθεί η εταιρεία και ο πελάτης να πάρει το κομμάτι της μείωσης που του αναλογεί. Στο πλαίσιο αυτής, ένα από τα θέματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία είναι το πώς πως γίνεται η διαχείριση των παγίων με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Καθυστερήσεις και κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης

Σε ότι αφορά βέβαια το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσο πραγματικά προσβάσιμo είναι αυτή τη στιγμή για τις επιχειρήσεις, ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε τις έντονες καθυστερήσεις που υπάρχουν, της τάξης των 6-8 μηνών περίπου. Για να υπενθυμίσει, ότι κονδύλια του Ταμείου που δεν θα διατεθούν δυστυχώς χάνονται οριστικά, καθώς δεν μεταφέρονται σε άλλη χρονική περίοδο και θα διατεθούν απευθείας σε άλλες χώρες που έχουν καλύψει τους στόχους.

Διατύπωσε επίσης την άποψη ότι το Ταμείο Ανάκαμψης – RRF, μπορεί να προσφέρει φθηνή χρηματοδότηση, από την άλλη όμως έχει ακριβό γραφειοκρατικό και συνολικότερο κόστος που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οι μικρότερες επιχειρήσεις. Κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και ειδικά για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας που προωθούνται τα μέγιστα στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας.

Σε δεύτερη φάση οι αιτήσεις των μικρότερων επιχειρήσεων

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΕΒ, αν αυτή την στιγμή (τέλη Ιουλίου 2022) μια συστημική τράπεζα έχει προωθήσει μόνον 33 επενδυτικά σχέδια, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα ότι στα πρώτα σχέδια δεν περιλαμβάνονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρότι ειδικά αυτές θα έπρεπε να προωθηθούν εξαρχής. Από ότι φαίνεται λοιπόν οι επενδυτικοί φάκελοι των μικρότερων επιχειρήσεων θα προωθηθούν σε δεύτερη φάση αντιμετωπίζοντας αφενός τα ακριβά κόστη της διαδικασίας και τον κίνδυνο να μην προλάβουν τις πιεστικές προθεσμίες.

Σε ότι αφορά την υποβολή του φακέλου, ο κ. Παπαδόπουλος, παρουσίασε την σχετική διαδικασία προέγκριση από την τράπεζα και στη συνέχεια η αναλυτική εξέταση της πρότασης από την ομάδα των ανεξαρτήτων Ελεγκτών του Ταμείου. Σε ότι αφορά τις τεχνικές λύσεις και προτάσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μία σχετική αίτηση, στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας
ποικίλουν, ξεκινώντας από θέματα μηχανολογικού εξοπλισμού και καταλήγοντας σε συστήματα (building energy management systems) και σε σειρά από άλλες τεχνικές ενέργειες.

  • Άρης Παπαδόπουλος , Στιγμιότυπο ZEB
  • Άρης Παπαδόπουλος , Στιγμιότυπο ZEB
  • Άρης Παπαδόπουλος , Στιγμιότυπο ZEB
  • Άρης Παπαδόπουλος , Στιγμιότυπο ZEB
  • Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ,, στιγμιότυπα από την παρουσίαση της Energy Profit

Η τεχνική μελέτη

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υποβολή του φακέλου θα πρέπει να έχει προηγηθεί η τεχνική μελέτη και να έχει δημιουργηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα. Όπως υπενθύμισε ο κ. Άρης Παπαδόπουλος, οι επιχειρήσεις που έχουν τζίρο πάνω από 50 εκ είναι υποχρεωμένες να κάνουν
ενεργειακούς ελέγχους. Ο ενεργειακός έλεγχος είναι μια θεσμοθετημένη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε το 2018. Πρέπει να γίνεται προκειμένου να διαπιστώσει μια επιχείρηση ποια είναι τα άμεσα περιθώρια εξοικονόμησης και τι ακόμα μπορεί να εξοικονομήσει με net metering και με άλλες συμπαραγωγές.

Οι επιχειρήσεις όμως δεν πίστεψαν τη συγκεκριμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα να έρθουν τα πρόστιμα τα οποία δεν έχουν να κάνουν τόσο με την αξία όσο με κανονιστικούς λόγους που μετράνε για τις τράπεζες όταν εξετάζουν το χρηματιστηριακό προφίλ και τους απολογισμούς των επιχειρήσεων.

Οι άξονες που επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα

Σε ότι αφορά τους βασικούς άξονες που σήμερα επηρεάζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως καταγράφηκαν στην παρουσίαση του κ. Παπαδόπουλου είναι τρεις:

Ο πρώτος αφορά το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και επιτακτικό αυτή τη στιγμή και για το ΕΣΕΚ. Ο δεύτερος αφορά το αυξανόμενο κόστος ενέργειας. Από τα 55 ευρώ/MWh έχουμε φτάσει στο 237 και πιο πρόσφατα στα 296,62 ευρώ/MWh . Ο τρίτος αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προηγούμενα (βλέπει σχετικά διαγράμματα και το video της παρουσίασης).

Πρώτα η εξοικονόμηση και μετά η παραγωγή…

Τι επιδιώκεται όμως με την ενεργειακή αποδοτικότητα: Πρώτα από όλα η μείωση των λειτουργικών δαπανών, κάτι που ασφαλώς δεν έχει να κάνει μόνο με το αν θα μπει ή όχι ένα Φ/Β. Το Φ/Β κατά την εκτίμηση του κ. Παπαδόπουλου θα μειώσει κάποια κόστη αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Πρώτα από όλα, τόνισε, πρέπει να δούμε πως θα κάνουμε εξοικονόμηση και μετά την παραγωγή.

Δεύτερον, ακολουθεί η αναβάθμιση του εξοπλισμού που είναι εξίσου σημαντική.

Το τρίτο θέμα, έχει να κάνει με την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος το οποίο συνδέεται με μια επόμενη γενιά χρηματοδοτήσεων sustainable finance. Διεθνείς επενδυτικοί οργανισμοί έρχονται να χρηματοδοτήσουν έργα με κριτήρια ESG.

Το τέταρτο θέμα έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση και γενικότερα τον έλεγχο μιας εγκατάστασης.

Παρακολούθηση καταναλώσεων σε πραγματικό χρόνο

Είναι πολύ σημαντικό ειδικότερα όταν έχεις χαρτοφυλάκιο κτηρίων ή όταν είσαι μια αλυσίδα, το πόσο μπορείς να παρακολουθήσεις σε πραγματικό χρόνο καταναλώσεις, δείκτες, πως μπορείς να βγάλεις κρίσιμα στοιχεία για την λειτουργία των μονάδων. Τέλος, κατέληξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΕΒ, δεν πρέπει να ξεχνάμε την θερμική άνεση και ασφάλεια. Δηλαδή πως ο εργαζόμενος μέσα στον χώρο μιας επιχείρησης λειτουργεί σωστά, είναι ευχαριστημένος από το κλίμα κτλ.


Παρακολουθήστε εδώ την ομιλία του κ. Άρη Παπαδόπουλου σε βίντεο.