Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό: διαγωνιστικές διαδικασίες– χρηματοδότηση– ωρίμανση έργων (Φεβρουάριος 2018)

You are currently viewing Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό: διαγωνιστικές διαδικασίες– χρηματοδότηση– ωρίμανση έργων (Φεβρουάριος 2018)

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Επενδυτικού Φόρουμ «Επενδύοντας στον υπαίθριο φωτισμό: Διαγωνιστικές Διαδικασίες- Χρηματοδότηση – Ωρίμανση έργων», που διοργανώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2018 στην Αθήνα, σε κεντρικό ξενοδοχείο, από την επενδυτική πρωτοβουλία Α-Εnergy Ιnvestments, κυριάρχησαν οι αναλυτικές παρουσιάσεις από το ΤΕΕ της νέας Τεχνικής Οδηγίας για τον Οδοφωτισμό, οι προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και της ΠΕΤΑ ΑΕ και οι επισημάνσεις του ΣΑΤΕ.

Σε αναζήτηση ρύθμισης για την ανερχόμενη αγορά του οδοφωτισμού

Το επίκαιρο φόρουμ που διοργάνωσε η επενδυτική πρωτοβουλία Α-Εnergy με τη συμμετοχή και συνεργασία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Κέντρο Δοκιμών Ερευνών και Προτύπων (ΚΔΕΠ), συγκέντρωσε το σύνολο των άμεσα ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, πολλούς εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στελέχη των συναρμόδιων φορέων: Συνολικά περίπου 180 άτομα παρακολούθησαν τις εργασίες.

το banner για τον υπαίθριο φωτισμό, συνέδριο που διοργάνωσε η aenergy
Το κεντρικό banner της εκδήλωσης

Οι συζητήσεις και παρουσιάσεις προβλήθηκαν σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση από το www.energypress.gr. Λόγω δε των καυτών θεμάτων που διαχειρίστηκε το φόρουμ, στάθηκε η αφορμή για μεγάλο αριθμό δημοσιευμάτων. Αλλωστε, κοινή διαπίστωση από όλους τους συμμετέχοντες ήταν ότι η ανερχόμενη και θελκτική αγορά του υπαίθριου φωτισμού / οδοφωτισμού χρήζει μιας πληρέστερης ρύθμισης και όχι μόνον.

Η πρόταση της ΚΕΔΕ για τον υπαίθριο φωτισμό

Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης, κάλεσε όλους τους συναρμόδιους φορείς ( τα Υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το ΚΑΠΕ και το ΤΕΕ) να συγκροτήσουν τεχνική ομάδα που θα καταγράφει όλα τα ζητήματα και θα προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που θα άρουν τις αγκυλώσεις που παρουσιάζονται.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε επίσης τα συνολικότερα οφέλη από την υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την αναβάθμιση των δικτύων υπαίθριου φωτισμού και οδοφωτισμού, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, την αισθητική αναβάθμιση και την ορθολογική τους ανάπτυξη στο χώρο και ειδικότερα τη σοβαρή μείωση που μπορούν να επιφέρουν στο λειτουργικό κόστος των Δήμων το οποίο μπορεί να μειωθεί από 35% έως και 60%.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε,

«μία ολιστική προσέγγιση συνδυασμού της ενεργειακής αποδοτικότητας και της διαχείρισης της ενέργειας στον οδοφωτισμό, στο φωτισμό δημόσιων χώρων, πάρκων, πλατειών και εν γένει στις υποδομές των Δήμων μπορεί πράγματι να εγγυηθεί συνολικότερα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, πέρα από το θέμα του λειτουργικού κόστους και της εξοικονόμησης πόρων που επιτυγχάνεται».

ΤΕΕ: Τα έργα να συμφέρουν, αλλά και να γίνονται σωστά

Στην ανάγκη σχεδίασης και υλοποίησης με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε επιστημονικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, των έργων οδοφωτισμού και υπαίθριου φωτισμού που ήδη τρέχουν και θα πολλαπλασιαστούν τα επόμενα χρόνια αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός.

Για να προσθέσει, ότι το κενό που υπάρχει σήμερα στη μεθοδολογία υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων έρχεται να καλύψει η τεχνική οδηγία που εκπονήθηκε από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, «πολλά έργα οδοφωτισμού ήδη τρέχουν και πολλά θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Ομως, κάθε έργο που γίνεται στη χώρα πρέπει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται με τους καλύτερους δυνατούς όρους σε επιστημονικό, τεχνικό και οικονομικό επίπεδο.

Για να το πω απλά: πρέπει να συμφέρει και να γίνεται σωστά. Ο οδοφωτισμός και ο υπαίθριος φωτισμός γενικότερα, είναι ένα σύνθετο και πολύπλευρο ζήτημα, με πολλές πτυχές που πρέπει να αναλύονται κάθε φορά για να λαμβάνονται οι πλέον αποδοτικές και άρτιες αποφάσεις. Βλέπουμε δηλαδή αυτό το πεδίο όχι απλώς ως μια αγορά που χρειάζεται ρύθμιση αλλά ως ένα πολυεπιστημονικό πεδίο ενασχόλησης των μηχανικών που βοηθά την ανάπτυξη της χώρας και τη βελτίωση της ζωής της κοινωνίας. Και επίσης ως ένα πεδίο που δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες, για τις οποίες πρέπει να έχουμε μια κοινή βάση συνεννόησης, μια κοινή μεθοδολογία προσέγγισης».

Η πρώτη παρουσίαση της Τεχνικής Οδηγίας του ΤΕΕ

η aenergy διοργάνωσε συνέδριο για τον υπαίθριο φωτισμό ή οδοφωτισμό. εδώ στιγμιότυπο με κοινό που παρακολουθεί τις ομιλίες.
Στιγμιότυπο από το κοινό που παρακολουθεί το συνέδριο που διοργάνωσε η aenergy

Η τεχνική οδηγία συντάχθηκε από ομάδα εργασίας του ΤΕΕ και πρόκειται να δημοσιευθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Το χρήσιμο αυτό νέο εργαλείο, παρουσιάστηκε αναλυτικά για πρώτη φορά στο συνέδριο από το μέλος της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μπουρούση και περιλαμβάνει τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τον σωστό σχεδιασμό ενός έργου (λ.χ. απογραφή γεωμετρικών στοιχείων δρόμων και παραμέτρων των υφιστάμενων συστημάτων οδοφωτισμού), καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας των συστημάτων.

Επίσης επεκτείνεται στις νέες τεχνικές διαχείρισης του οδοφωτισμού (αυτόματα συστήματα ελέγχου και λειτουργίας κ.λπ.) και θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε δήμους και περιφέρειες. Εκτιμάται ότι η συνολική αγορά των έργων οδοφωτισμού στη χώρα μας φθάνει τα 670 εκατ.

ΚΑΠΕ: Ξοδεύουμε 30 δισ. ευρώ για ενεργειακή κατανάλωση

Συγκεκριμένα στοιχεία για την τεράστια σπατάλη στον τομέα της ενεργειακής κατανάλωσης παρουσίασε ο κ. Βασίλειος Τσολακίδης, Πρόεδρος Δ.Σ του ΚΑΠΕ . Υπολογίζεται ότι για ενεργειακή κατανάλωση ξοδεύουμε ετησίως 30 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 16% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον κ. Τσολακίδη, η σπατάλη αυτή, μέσω αποτελεσματικών δράσεων, έργων και τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου, μπορεί να περιοριστεί στο μισό (15 δισ. ευρώ).

Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για τον αναπτυξιακό τομέα του οδοφωτισμού, μέχρι σήμερα (ΣΣ Φεβρουάριος 2018) έχουν κατατεθεί για χρηματοδότηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 45 μελέτες από δήμους και δύο Περιφέρειες για αντίστοιχα έργα. Αλλες 15 έχουν υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομίας για να προχωρήσουν ως έργα ΣΔΙΤ, μεταξύ των οποίων και οι Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Το ΚΑΠΕ, το οποίο έχει υπογράψει προγραμματική συμφωνία με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τα έργα οδοφωτισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, αξιολόγησε τα στοιχεία των μελετών με αναγωγή σε όλη τη χώρα, εξάγοντας τα πρώτα ποσοτικά συμπεράσματα για το μέγεθος της αγοράς.

Από τους φορείς που θα χρηματοδοτήσουν επενδυτικά σχέδια μέσω του προγράμματος χρηματοδότησης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, μέσω συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) ή με αυτοχρηματοδότηση, η συνολική κατανάλωση ενέργειας για οδοφωτισμό ανέρχεται σε 335 MW ισχύος.

Εξοικονόμηση ενέργειας 60% έως 70%, αν γίνουν τα έργα για τον υπαίθριο φωτισμό

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση κατανάλωση ισχύος ανά κάτοικο είναι 30 Watt, με την ετήσια κατανάλωση να διαμορφώνεται σε 1.345.000 μεγαβατώρες, διαμορφώνοντας το κόστος οδοφωτισμού στα 222 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20 ευρώ ανά κάτοικο. Από τα στοιχεία του ΚΑΠΕ συμπεραίνεται ότι αν γίνουν τα έργα οδοφωτισμού, τότε θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας 60% έως 70%.

Σε αυτή την περίπτωση οι δείκτες κατανάλωσης υπολογίζεται ότι θα πέσουν στα 134 MW, τα οποία αναλογούν σε 12 Watt ανά κάτοικο. Από τις μελέτες που έχουν κατατεθεί προκύπτει ότι η ετήσια εξοικονόμηση μπορεί να πέσει στα 89 εκατ. ευρώ.

Το ΚΑΠΕ αναφέρει ότι με βάση τις ενδείξεις που υπάρχουν για το τελικό κόστος των έργων, το κόστος αντικατάστασης οδοφωτισμού ανά κάτοικο θα ανέλθει σε 5 ευρώ ανά Watt ισχύος, νούμερο που διαμορφώνει ένα κόστος έργων της τάξης των 670 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία για τον ανταγωνισμό στη νέα αγορά για τον υπαίθριο φωτισμό

Ο Χρυσόστομος Χρηστίδης, Ειδικός Σύμβουλος Ομίλου ΔΕΗ AE, τόνισε, ότι πολλοί από τους στύλους στους οποίους θα τοποθετηθούν νέοι φωτισμοί ανήκουν στη ΔΕΗ και θα πρέπει να τηρηθούν οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας.

Ιδιαίτερη εξάλλου αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση του εκπροσώπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών- ΣΑΤΕ κ. Γιώργου Κυριακόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα πολύ αναλυτικά στοιχεία που παρέθεσε, οι περισσότεροι από τους διαγωνισμούς που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να διασφαλίζουν τους σωστούς κανόνες ανταγωνισμού.

Ο κ. Γιώργος Κυριακόπουλος, αναφέρθηκε σε στρεβλώσεις, που παρατηρούνται στην αγορά, σε έλλειψη προτύπων και κανόνων στις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά και σε υπερβολικές απαιτήσεις στα κριτήρια συμμετοχής στους διαγωνισμούς που αφήνουν σοβαρές υποψίες για χειραγώγηση της αγοράς με αποτέλεσμα μερίδα του κλάδου να έχει υποβάλει μεγάλο αριθμό προσφυγών στην Ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Σε χαιρετισμό της, εκ μέρους της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας κα Χριστίνα Καραϊτίδη, επεσήμανε τη σημασία των συγκεκριμένων έργων για την εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και τα κονδύλια που διαθέτει η ΕΕ για το συγκεκριμένο λόγο.

Πρακτικές παρουσιάσεις, τεχνικά και νομικά θέματα στον υπαίθριο φωτισμό

Πρακτικές και χρήσιμες παρουσιάσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα έργα, έκαναν

ο κ. Χρήστος Πρωτόγερος, Διευθυντής Προγραμμάτων, ΠΕΤΑ ΑΕ, ο κ. Δημήτρης Γιάννου, Δήμαρχος Έδεσσας,

ο κ. Σταύρος Τόγιας, Buildings – Construction Works and RES Manager, TUV HELLAS, ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, Γενικός Διευθυντής, ΕΠΤΑ AE Σύμβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων,

ο Δρ. Ιωάννης Κίτσος, Πρόεδρος Τμήματος, Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών,

ο κ. Πέτρος Σφηκάκης, «Πέτρος Σφηκάκης & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία»,

ο Δρ. Γεώργιος Παϊσίδης, Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Φωτισμού, μέλος Διεθνούς Επιτροπής Φωτισμού –CIE (Commission Internationale de l’Eclairage),

ο κ. Χρήστος Παπαγεωργίου, Ταγματάρχης (ΕΜ) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΔΙΔΕΑΠ) και

ο κ. Ηλίας Μανωλής, Αντισμήναρχος (ΜΕ), Τμήμα Υποδομών Διεύθυνσης Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ) του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η εμπειρία των διαγωνιστικών διαδικασιών

Η κα Όλγα Βεζυριανού, Υπεύθυνη έργων ΣΔΙΤ & Παραχωρήσεων SALFO & Associates SA, αναφέρθηκε στους τρόπους επιτυχίας έργων με Σύμπραξη, ενώ ο κ. Tareq Al Jizawi, Telecommunications & Computer Engineer Managing Director, GLOBILED μετέφερε την πλευρά των διαγωνιζόμενων εταιρειών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών έγιναν παρεμβάσεις από Δήμους που έχουν αποκτήσει σχετική εμπειρία διαγωνιστικής διαδικασίας, από τις άμεσα ενδιαφερόμενες εταιρείες και μελετητές.

Τα συμπεράσματα

Τέλος, παρουσιάστηκαν τα συνοπτικά συμπεράσματα του πρόσφατου επενδυτικού φόρουμ της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας Α-Energy Investments «Eξοικονόμηση Ενέργειας: Επενδύοντας στο Ευρωπαϊκό Όραμα», 14 Νοεμβρίου 2017, ξενοδοχείο Caravel (πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα), της ΔΕΗ και άλλων οργανισμών και επιχειρήσεων. Το φόρουμ, είχαν παρακολουθήσει 260 στελέχη των άμεσα ενδιαφερόμενων μερών.

Υλικό για δημοσιεύσεις μπορείτε να βρείτε στην ενότητα media kit στον σύνδεσμο αυτόν.

Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε ξεχωριστά στους τόσο σημαντικούς χορηγούς και υποστηρικτές του συνεδρίου.

To φωτογραφικό υλικό είναι από την εκδήλωση και δεν επιτρέπεται η αναδημοσίευση του χωρίς την άδεια της A-Energy, όπως επίσης και χωρίς την αναφορά της πηγής.

Χαρακτηριστική φωτογραφία του άρθρου: Francesco Ungaro από το  Pexels