Μaster plan για το νερό και τρεις μονάδες βιοαποβλήτων στη μάχη για την κυκλική οικονομία στην Κρήτη

You are currently viewing Μaster plan για το νερό και τρεις μονάδες βιοαποβλήτων στη μάχη για την κυκλική οικονομία στην Κρήτη

Πρόταση συνεργατικού συστήματος συλλογής των βιοαποβλήτων στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου του «Forum Κυκλικών πόλεων»

Μaster plan για το νερό και τρεις μονάδες βιοαποβλήτων «ρίχνει» στη μάχη για την δημιουργία τοπικού μοντέλου κυκλικής οικονομίας η Κρήτη. Με τρεις μονάδες για βιοαπόβλητα, μια ήδη σε λειτουργία και δυο σε διαδικασία κατασκευής, η Κρήτη είναι επικεντρωμένη τόσο στην στόχο της μείωσης των αποβλήτων του πρωτογενούς τομέα, όσο και της κυκλικής οικονομίας συνολικότερα. Προωθείται συνεργατικό σύστημα συλλογής των βιοαποβλήτων και όπως προέκυψε από την 4η Σύνοδο του «Forum Κυκλικών πόλεων» που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Ηράκλειο, όλες οι μονάδες αποβλήτων στην Κρήτη βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής.

Επιπλέον, πέρα από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα Απορρίμματα (ΠΕΣΔΑ), η Κρήτη αναγνωρίζοντας το μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης του νερού έχει εκπονήσει σχετικό master plan στο πλαίσιο ολιστικών στρατηγικών κυκλικότητας για τις μεγάλες πόλεις.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τα απορρίμματα: Όπως επεσήμανε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, η Κρήτη αποτελεί μία από τις περιφέρειες στις οποίες όλες οι εγκαταστάσεις που προβλέπει ο περιφερειακός σχεδιασμός βρίσκονται σε διαδικασία κατασκευής, όπως στο Ηράκλειο, Χερσόνησο και Σητεία η λειτουργούν ήδη όπως για παράδειγμα η μονάδα στα Χανιά και η μονάδα βιοαποβλήτων στο Αμάρι Ρεθύμνου.

Στο κάδρο βιοαπόβλητα και νερό

Μάλιστα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, πρότεινε οι Δήμοι σε συνεργασία με τους Φορείς Διαχείρισης να οργανώσουν έγκαιρα ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα συλλογής των βιοαποβλήτων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της καθαρότητας τους προς ανάκτηση υλικών και μετέπειτα επεξεργασίας τους σε υφιστάμενες ή και προγραμματιζόμενες υποδομές διαχείρισης.

Όπως τόνισε ο κ. Αρναουτάκης, «το νερό, η ενέργεια και τα απόβλητα είναι βασικές συνιστώσες της κυκλικής οικονομίας» και στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε πώς θα προωθηθεί η συνεργατική διαχείριση των τριών αυτών συμπληρωματικών πόρων για τη δημιουργία τοπικών κυκλικών οικονομιών.

Η Περιφέρεια Κρήτης πέρα από τον Περιφερειακό Σχεδιασμό για τα Απορρίμματα (ΠΕΣΔΑ), έχει εκπονήσει master plan για την διαχείριση των υδάτων, τόσο σε περιφερειακό επίπεδο, από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, όσο και σε επίπεδο μεγάλων δήμων.

Χρηματοδότηση ολιστικών στρατηγικών κυκλικότητας

Στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε πρόταση να ξεκινήσει η χρηματοδότηση ολιστικών στρατηγικών κυκλικότητας για μεγάλες πόλεις των Περιφερειών που διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και έχουν ήδη κάνει σημαντικά βήματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε ότι αφορά την πρόκληση αντιμετώπισης των πλαστικών, η Περιφέρεια επιλέγει την εφαρμογή πιο αποτελεσματικών συστημάτων διαλογής στην πηγή με ανάκτηση ποιοτικών ανακυκλώσιμων και αξιοποίηση τους, παρά την θερμική επεξεργασία.

Σημειώνεται ότι το Forum Κυκλικών Πόλεων είναι μια συγκροτημένη πρωτοβουλία, στην οποία συμμετέχουν πέντε Υπουργεία, η ΚΕΔΕ, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΣΔΑ), Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς της αγοράς, κ.ά.

Το Forum συντονίζεται από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, σε συνεργασία με την ΕΕΣΔΑ. Είναι ουσιαστικά μια κοινή ομάδα εργασίας, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τη διαχείριση των αποβλήτων, από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
με σκοπό τη συμβολή στην προσπάθεια να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα μοντέλο με μηδενικά απόβλητα.

Συμπεράσματα του 4ου Forum Κυκλικών Πόλεων

Η Τέταρτη Σύνοδος του Forum Κυκλικών Πόλεων πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και έδωσε έμφαση σε θέματα που αφορούν και τη διαχείριση αποβλήτων στον πρωτογενή τομέα, τόσο των βιοαποβλήτων όσο και των πλαστικών θερμοκηπίων, των πλαστικών στη γεωργία συνολικότερα όπως επίσης και το θέμα της παραγωγής ενέργειας από βιοαπόβλητα.

Ανάμεσα στα επίκαιρα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η Σύνοδος, είναι:

Η άμεση ανάγκη προώθησης των ακόλουθων: Του συστήματος συλλογής των συσκευασιών ώστε να ξεκινήσει η συλλογή τους το 2025, του συστήματος συλλογής των πλαστικών θερμοκηπίων, ώστε και αυτό να ξεκινήσει να λειτουργεί το 2025. Της συλλογής βιολογικών αποβλήτων από τους χώρους παραγωγής του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα και η κινητροδότηση των εμπλεκόμενων για την παραγωγή βιομεθανίου σε ειδικές παραγωγικές μονάδες. Της σύνταξης εθνικού σχεδίου δράσης για τη βιοοικονομία. Της καθολικής κάλυψης της χώρας με υποδομές συλλογής προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπου μέρος αυτών θα μπορεί να οδηγηθεί για παραγωγή βιομεθανίου.