Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση: Αποθήκευση Ενέργειας-Νέες Τεχνολογίες-Εξοικονόμηση (Ιούλιος 2021)

You are currently viewing Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση: Αποθήκευση Ενέργειας-Νέες Τεχνολογίες-Εξοικονόμηση (Ιούλιος 2021)

Tέσσερις συν μια απαντήσεις στα επίκαιρα αιτήματα της εποχής για τις νέες τεχνολογίες και την αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή και τις επίκαιρες τοποθετήσεις σας στο Επιστημονικό-Επενδυτικό φόρουμ «Επενδύοντας στην Πράσινη Ενεργειακή Μετάβαση: Αποθήκευση Ενέργειας- Νέες Τεχνολογίες-Εξοικονόμηση», που πραγματοποιήθηκε στις 20-21 Ιουλίου 2021, στο Ξενοδοχείο Athens Divani Caravel και διοργάνωσε η πρωτοβουλία A-Energy. Ήταν η δεύτερη εκδήλωση για αυτό το θέμα σε συνέχεια του πρώτου φόρουμ για την Αποθήκευση Ενέργειας, που οργανώθηκε τον Ιούλιο του 2019.

Σε μια ιδιαίτερα επίκαιρη στιγμή για τα βασικά θέματα που διαπραγματεύτηκε, το φόρουμ , προσέφερε διεξοδική και στοχευμένη ενημέρωση και αναλυτικές απαντήσεις, για τα παρακάτω θέματα:

Σχετικά με την Αποθήκευση Ενέργειας:

Φιλοσοφία / στόχοι / σημεία επικέντρωσης / πώς αναμένεται ότι θα λειτουργήσει στην πράξη το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας και τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της εκδήλωσης, τα μέλη της Ομάδας Διοίκησης Έργου για την Αποθήκευση Ενέργειας παρουσίασαν αναλυτικά τα Συμπεράσματα- Προτάσεις της Ομάδας σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση ενέργειας.

Δόθηκε δυνατότητα συζήτησης για θέματα αμέσου ενδιαφέροντος της ενεργειακής αγοράς, όπως οι άδειες παραγωγής για αποθήκευση, η αποσυμφόρηση των δικτύων μέσω της αποθήκευσης, ο διαχωρισμός στις τεχνολογίες αποθήκευσης και η χωροθέτηση των μονάδων αποθήκευσης.

Παρουσιάστηκαν επίσης διεθνείς εμπειρίες στον τομέα της αποθήκευσης, προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και σχετικά τεχνολογικά μέσα που είναι διαθέσιμα. Η ολοήμερη ενότητα για την αποθήκευση ενέργειας έκλεισε με τις σκέψεις μεγάλων επενδυτών στον τομέα και πώς προτίθενται να προχωρήσουν στην υλοποίηση των νέων αυτών επενδύσεων.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση της Ελληνικής Πράσινης Συμφωνίας και της «Πράσινης Μετάβασης»:

Έγινε αναλυτική παρουσίαση των χρηματοδοτικών μέσων για την «πράσινη μετάβαση» και τις «πράσινες επενδύσεις» στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, των πρόσθετων πόρων του «REACT-EU» αλλά και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), ενώ ακολούθησε σχετική συζήτηση και τοποθετήσεις.

  • γυναίκα με κοντά μαλλιά μιλάει στο μικρόφωνο
  • άνδρας σε πόντιουμ μιλάει στο μικρόφωνο
  • καυκάσιος σε τραπέζι με μικρόφωνο ρωτάει

Σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τις ΑΠΕ:

Αναφέρθηκαν και συζητήθηκαν αναλυτικά οι τρόποι μέσω των οποίων μπορούν παράλληλα να συμπορευτεί η ανάπτυξη των ΑΠΕ με το περιβάλλον, ενώ παρουσιάστηκαν και μέσα χρηματοδότησης των ΑΠΕ στο πλαίσιο του νέου κυκλικού μοντέλου οικονομίας.

Παρουσιάστηκαν τα πρώτα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΕ για το Cost of New Entry όλων των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής. Ακολούθησαν παρεμβάσεις και συζήτηση. Ειδικά για το θέμα των τιμών, έγινε ιδιαίτερη αναφορά από τους συμμετέχοντες στο κριτήριο της ελάχιστης τιμής σε περίπτωση που εφαρμοστεί ως μόνο κριτήριο και χωρίς να ικανοποιεί πλήθος άλλων, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

Σχετικά με την προοπτική του προγράμματος Εξοικονομώ κατ΄Οίκον του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτήτων, των μικρών και των αγροτικών φωτοβολταϊκών:

Κατατέθηκαν πρωτότυπες προτάσεις σχετικά με το πώς μπορεί το δημοφιλές πρόγραμμα να εξυπηρετήσει πολύ περισσότερους καταναλωτές, ενισχύοντας παράλληλα το σκέλος του Αυτονομώ.

Για τις Ενεργειακές Κοινότητες επισημάνθηκε το ορατό ενδεχόμενο να μην προχωρήσουν καθόλου στην Ελλάδα εφόσον μπουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και έγιναν σχετικές επισημάνσεις. Για τα μικρά φωτοβολταϊκά τέλος, όπως επίσης για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά και τα φωτοβολταϊκά στη στέγη αναφέρθηκαν οι αποφάσεις της Πολιτείας που όπως αναμένεται θα ευνοήσουν την παραπέρα ανάπτυξή τους.

Στις διαδραστικές εργασίες έλαβαν μέρος 35 ομιλητές. Τις εργασίες του διημέρου παρακολούθησαν συνολικά με αυστηρή τήρηση των μέτρων για την Covid περίπου 160 άτομα, στην συντριπτική τους πλειοψηφία στελέχη του ενεργειακού χώρου και επενδυτές.

Μείνετε συντονισμένοι στο aenergy.gr για να δείτε τις ομιλίες και τους ομιλητές, όπως και το media kit του συνεδρίου.