O ρόλος της ενέργειας και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία: Τι είπαν ο Διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας και η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Θ. Ευτυχίδου, στη Συνέλευση του ΣΒΣΕ

You are currently viewing O ρόλος της ενέργειας και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία: Τι είπαν ο Διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας και η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Θ. Ευτυχίδου, στη Συνέλευση του ΣΒΣΕ
O Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας

Το μη ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος παραμένει πρόκληση για τη βιομηχανία, επεσήμανε ο Διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας στην εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας

Ο ρόλος της ενέργειας για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας, τονίστηκε από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σε ομιλία του στην εκδήλωση του ΣΒΣΕ – Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 41ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου στη Χαλκίδα. Στην ίδια εκδήλωση, ομιλητές ήταν ο Υπουργός ΠΕΝ Θόδωρος Σκυλακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης σε ενεργειακά και η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου, που παρουσίασε την πορεία υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, επεσήμανε ότι η πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανάπτυξη και ευημερία της ελληνικής βιομηχανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία θα βοηθήσει στην αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, στην άνοδο των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων και στη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του Σχεδίου, αποτελεί η απορρόφηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων με αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων. Η αξιοποίηση αυτών των κεφαλαίων, σε συνδυασμό με την κινητοποίηση αυξημένων ιδιωτικών επενδύσεων, μπορεί να βοηθήσει στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής βιομηχανίας.

Σημαντική πάντως πρόκληση για για την ελληνική βιομηχανία αποτελεί, μεταξύ άλλων, το μη ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος, με την εγχώρια χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι υψηλότερη σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός το οποίο προϋπήρχε της ενεργειακής κρίσης, όπως επεσήμανε ο κ. Στουρνάρας.

Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου για την ενεργό παραγωγή – αποθήκευση ενέργειας μέσω ΑΠΕ, στο πλαίσιο του Πράσινου Μετασχηματισμού

Εξειδικεύοντας στα θέματα του Πράσινου Μετασχηματισμού που προωθείται μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), ο κ. Στουρνάρας ανάφερε ως πρωταρχικό στόχο για τη βιομηχανία τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων, με αύξηση της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και με βελτίωση της ενεργειακής της αποδοτικότητας.

Κάτι που όμως προϋποθέτει την κινητοποίηση σημαντικών επενδύσεων και την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την ενεργό παραγωγή, αλλά και την αποθήκευση ενέργειας μέσω ΑΠΕ, καθώς επίσης τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της ενεργητικής και παθητικής ενεργειακής αποδοτικότητας της βιομηχανίας. Οι ενέργειες αυτές, μπορεί να συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, με προτεραιότητα τους ενεργοβόρους κλάδους.

Όταν η Ευρώπη εστιάζει σε εθνικές επιδοτήσεις…

Για τη χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος επεσήμανε ότι απουσιάζει προς στιγμήν μια μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση, για να καταλήξει στο ότι η υπερβολική εστίαση σε εθνικές επιδοτήσεις μπορεί να οδηγήσει: Πρώτον, σε έναν ενδοευρωπαϊκό αγώνα επιδοτήσεων, με κατασπατάληση σημαντικών πόρων και δεύτερον, σε μια Ευρώπη δυο ταχυτήτων, όπου οι χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν επαρκώς τις βιομηχανίες τους, ενώ χώρες με ισχυρότερη δημοσιονομική θέση θα μπορούν να παράσχουν ουσιαστική υποστήριξη.

Θέμις Ευτυχίδου - Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας σε ομιλία της για: O ρόλος της ενέργειας και της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία
H Θέμις Ευτυχίδου, Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας

Θέμις Ευτυχίδου: Στόχος για το 2027, η αύξηση της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της βιομηχανίας στο 13% του ΑΕΠ

Από τη δική της πλευρά, η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου, επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας που επιδιώκει να θέσει την ελληνική βιομηχανία στον πυρήνα μίας έξυπνης, πράσινης και ανταγωνιστικής οικονομίας και μίας δίκαιης και ανθεκτικής κοινωνίας, επενδύοντας στην καινοτομία, τη συνεργασία και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, προσελκύοντας επενδύσεις, συμμετέχοντας σε διεθνείς αλυσίδες αξίας και παράγοντας βιώσιμα και ανταγωνιστικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι στόχοι για το 2027 είναι η αύξηση της συνεισφοράς της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της βιομηχανίας ως ποσοστό στο ΑΕΠ στο 13% (από 10,7%), η αύξηση των εξαγωγών της βιομηχανίας ως προς το ΑΕΠ στο 15% (από 9,2%) και η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στη βιομηχανία επί της συνολικής απασχόλησης στο 12% (από 8,2%). Η κυρία Ευτυχίδου, αναφέρθηκε αναλυτικά στις επτά Στρατηγικές Κατευθύνσεις, στους 23 Στρατηγικούς Στόχους αλλά και στο χρονοδιάγραμμα των 153 παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης, επισημαίνοντας ότι ουσιαστικά τώρα ξεκινά η υλοποίησή του.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Βιδάλης.