Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Energy Profit: Σε ποσοστό άνω του 50% μπορεί να μειωθεί το συνολικό ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ

You are currently viewing Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Energy Profit: Σε ποσοστό άνω του 50% μπορεί να μειωθεί το συνολικό ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ

Στο πολύ σημαντικό ποσοστό, άνω του 50%, κατά το οποίο μπορεί να μειωθεί το συνολικό ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ, αναφέρθηκαν αναλυτικά στην δική τους πρωτότυπη παρουσίαση στο φόρουμ «Ημέρα Πράσινων Επενδύσεων», ο κ. Βασίλης Τσολακίδης, Βιο – αρχιτέκτονας και σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού για το περιβάλλον και την ενέργεια της Energy Profit και ο κ. Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, Οικονομικός Σύμβουλος της ίδιας εταιρείας.

Οι ομιλητές εξήγησαν καταρχάς τα χαρακτηριστικά του ενεργειακού προβλήματος της χώρας, καταθέτοντας τα επιμέρους στοιχεία σχετικά την ενεργειακή ένταση, το ενεργειακό αποτύπωμα και στο συνολικό κόστος ενέργειας.

1,2 δις € το συνολικό ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ – πώς θα μειωθεί

Σε ότι αφορά ειδικότερα τις ενεργειακές ανάγκες των Δήμων, ανέφεραν, ότι το συνολικό ενεργειακό κόστος των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων, εκτιμάται σε 1,2 δις €. Αυτό μπορεί να μειωθεί πάνω από 50% με τα κατάλληλα μέτρα και δράσεις εξοικονόμησης και αποδοτικότητας και συγκεκριμένα: Μείωση ενεργειακής κατανάλωσης μέσω επενδύσεων τεχνολογικής αναβάθμισης για εξοικονόμηση ενέργειας και έξυπνων εφαρμογών για αποτελεσματική διαχείριση και παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για ενεργειακό συμψηφισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Δήμος πρέπει να έχει και να υλοποιεί ένα Master plan Ενεργειακής Μετάβασης. Σε σχέση με την διάρθρωση της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Δήμων, οι ομιλητές επεσήμαναν ότι οι Δήμοι, ακολουθώντας μια έξυπνη προσέγγιση εφαρμογών, μπορούν ήδη από τον 1ο χρόνο με τις κατάλληλες δράσεις να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές αφενός ρύπων CO2 και αφετέρου να μειώσουν δραστικά τα κόστη προς όφελος των δημοτών. Σε αυτό το πλαίσιο, το εκτιμώμενο μέσο ετήσιο όφελος ανά Δήμο είναι της τάξης των 2,5 εκατ. € ή 80 € ανά κάτοικο.

Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης των ΟΤΑ

Στις δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης των ΟΤΑ περιλαμβάνονται:

 • Η Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Οδοφωτισμού, με δυνατότητα εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους μέχρι 75%
 • Η Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιριακών και Λοιπών Εγκαταστάσεων, με δυνατότητα εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους μέχρι 40%
 • Η Ενεργειακή Αναβάθμιση Δικτύου Ύδρευσης – Αποχέτευσης, με δυνατότητα εξοικονόμησης ενεργειακού κόστους μέχρι 60%
 • Οι Εφαρμογές διαχείρισης και αυτοματοποίησης λειτουργιών και εφαρμογές «Έξυπνης πόλης», «Έξυπνων Κτιρίων», όπως επίσης και
 • Η αλλαγή του ενεργειακού μείγματος κατανάλωσης των ΟΤΑ για πλήρη απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα

Σχεδιασμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ & ενεργειακός συμψηφισμός

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ & ενεργειακού συμψηφισμού, οι ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού, οι ΟΤΑ μπορούν να παράγουν ενέργεια από ΑΠΕ (ήλιο, αέρα, νερό, γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, γεωθερμία) με σκοπό τον ενεργειακό και τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Έχουν έτσι τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης ενέργειας με αυτήν που καταναλώνεται από διαφορετικούς μετρητές του ΟΤΑ και τη δυνατότητα για μελλοντικό συμψηφισμό μέχρι τρία χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ως μια πολύ καλή πρακτική για τους Δήμους, αναφέρθηκε η αξιοποίηση των στεγών των δημοτικών και σχολικών κτιρίων για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων, όπως επίσης και των μεγάλων αστικών κέντρων, που στερούνται ελεύθερων εκτάσεων (πχ Δήμοι Αττικής, Θεσσαλονίκης) και των περιφερειών, όπου η δυνατότητα διασύνδεσης είναι περιορισμένη.

 • Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ,, στιγμιότυπα από την παρουσίαση της Energy Profit
 • Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ,, στιγμιότυπα από την παρουσίαση της Energy Profit
 • Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ,, στιγμιότυπα από την παρουσίαση της Energy Profit
 • Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ,, στιγμιότυπα από την παρουσίαση της Energy Profit

Energy Profit: ΟΤΑ και ενεργειακή φτώχεια

Σε ότι αφορά τις δράσεις των ΟΤΑ και τι μπορούν να κάνουν για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας, οι κκ. Βασίλης Τσολακίδης και Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, ανέφεραν τις παρακάτω δυνατότητες:

Μία δυνατότητα είναι να παραχθεί ενέργεια για φτωχά νοικοκυριά από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ιδιοκτησίας των Δήμων (άρθρο 101 Ν.4951). Τα σχετικά κεφάλαια που θα απαιτηθούν, μπορούν να προέρχονται είτε από ίδια Κεφάλαια Δήμων, είτε από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών ή Τράπεζες, είτε μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης, είτε στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μία δεύτερη δυνατότητα είναι η παραγωγή ενέργειας για φτωχά νοικοκυριά από εγκαταστάσεις ΑΠΕ ιδιοκτησίας Ενεργειακών Κοινοτήτων των Δήμων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα κεφάλαια μπορεί να προέρχονται από Δήμους και άλλα μέλη Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΝ) όπως επίσης και από Χορηγίες.

Οι εκπρόσωποι της Energy Profit προκειμένου να διευκολυνθούν τα προαναφερθέντα πρότειναν:

 • Την επιχορήγηση των δράσεων αυτών στο πλαίσιο της ίδρυσης ενός Ταμείου Καταπολέμησης Ενεργειακής Φτώχειας
 • Την απόλυτη προτεραιοποίηση σε όλα τα στάδια αδειοδότησης και λήψης όρων σύνδεσης.
 • Την πλήρη ατέλεια
 • Την ένταξη στο άρθρο 97 του N.4951/22

Συμβολή των έργων ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων και Δημοτικών κτιρίων στην οικονομία

Σε ότι τέλος αφορά την συμβολή και την αξιοποίηση των έργων ενεργειακής αναβάθμισης Δημόσιων και Δημοτικών κτιρίων στην οικονομία συνολικότερα κατατέθηκαν οι παρακάτω χρήσιμες προτάσεις:

 1. Προγραμματισμός συνολικών κεφαλαίων που θα διατίθενται ετησίως για την επόμενη 5ετία
 2. Ενιαία προκήρυξη όλων των δράσεων κάθε έτος
 3. Προγράμματα προετοιμασίας και ωρίμανσης των έργων. Αντιμετώπιση θεμάτων κυριότητας
  και νομιμοποίησης. Ειδικές ρυθμίσεις όπου απαιτείται
 4. Καταχώρηση όλων των ακινήτων σε ενιαία πλατφόρμα και κεντρική παρακολούθηση
  υλοποίησης
 5. Εγγύηση έγκαιρης αποπληρωμής όλων των επενδυτικών δράσεων φορέων Γενικής
  Κυβέρνησης από ΤΠΔ

Λίγα λόγια για την Energy Profit IKE

logo Energy Profit

Η Energy Profit είναι ενεργειακή συμβουλευτική εταιρεία με εξειδίκευση στον στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό, στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ), την προμήθεια και εμπορία ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας. Δραστηριοποιείται στην παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπονεί μέσα από την εμπειρία και την άριστη τεχνική γνώση που διαθέτει, μελέτες ενεργειακής εξοικονόμησης σε εγκαταστάσεις γραφείων, βιομηχανικών κτιρίων, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.


Παρακολουθήστε εδώ το βίντεο της ομιλίας του κ. Βαρλαμίτη.

Παρακολουθήστε εδώ το βίντεο της ομιλίας του κ. Τσολακίδη.