Χρήστος Χασαπόπουλος, ΗΛΕΚΤΩΡ: Στις 61.500 MWh, η παραγωγή ενέργειας από το βιοαέριο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

You are currently viewing Χρήστος Χασαπόπουλος, ΗΛΕΚΤΩΡ: Στις 61.500 MWh, η παραγωγή ενέργειας από το βιοαέριο στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Μείωση έκλυσης CO2 κατά 290.000 tn. από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα από την έναρξη λειτουργίας του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής από το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, παρουσίασε ο Χρήστος Χασαπόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc., Διευθυντής Λειτουργίας Σταθμών Η/Π ΧΥΤΑ Μαυροράχης & ΧΑΔΑ Ταγαράδων της ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ, στο συνέδριο για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων της Α Εnergy.

Πρόκειται, για ένα σημαντικό έργο που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από τα απορρίμματα του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η μονάδα, εκμεταλλεύεται βιοαέριο το οποίο παράγεται από την οργανική ύλη, η οποία είναι συσσωρευμένη μέσα στον ΧΥΤΑ μετά την αναερόβια επεξεργασία. Η εγκατάσταση, θα μπορεί να παράγει ρεύμα για τα επόμενα 20 χρόνια και βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα της ατμόσφαιρας, δεσμεύοντας 140.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Το παραγόμενο ρεύμα, αντιστοιχεί προς το παρόν, στις ανάγκες ηλεκτροδότησης 7.000 νοικοκυριών, και σε πολύ χαμηλότερο κόστος σε σχέση με το φυσικό αέριο.

Σημαντικά αποτελέσματα για παραγωγή και για περιβάλλον

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Χασαπόπουλος, η εγκατεστημένη ισχύς του σταθμού είναι 3,52 MW και από την έναρξη της λειτουργίας του (Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας 8/2020,Έναρξη κανονικής λειτουργίας 2/2021), η παραγωγή του ανέρχεται σε 61.500 MWh, ενώ πολύ σημαντικά είναι τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα:

Συγκεκριμένα καταγράφηκε μέσα στο προαναφερθέν διάστημα αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα άνω των 28,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων βιοαερίου και μείωση έκλυσης CO2 κατά 290.000 tn. Η εξοικονόμηση διοξειδίου του άνθρακα που επιτυγχάνεται είναι πράγματι εντυπωσιακή όπως και του βιοαερίου, το οποίο είναι κυρίως μεθάνιο, αποτελεί ένα από τα πιο βλαβερά αέρια και, εάν δεν συλλέγεται και πηγαίνει στην ατμόσφαιρα, καταστρέφει το στρώμα του όζοντος, προκαλώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

ΧΥΤΑ Μαυροράχης: διαχείριση 1.400 τόνων απορριμμάτων/ημέρα

Αναφερόμενος συνολικότερα στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης, επεσήμανε ότι εξυπηρετεί το σύνολο του Νομού Θεσσαλονίκης, διαχειριζόμενος περίπου 1.400 τόνους απορριμμάτων/ημέρα, έχει διαθέσει πάνω από 6 εκατ. tn Α.Σ.Α. από το 2008 που λειτούργησε έως σήμερα και διαθέτει τέσσερεις κυψέλες και σύγχρονες υποδομές. Υπεύθυνος για τη λειτουργία του είναι ο ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρουσιάζοντας, τέλος, στοιχεία από την κατασκευή του Σταθμού Η/Π, ο κ. Χασαπόπουλος, αναφέρθηκε στα έργα Π/Μ, στην εγκατάσταση Η/Ζ, Η/Μ εξοπλισμού, βοηθητικών εγκαταστάσεων, στην ολοκλήρωση δικτύων βιοαερίου προς Σταθμό Η/Π, αλλά και στην κατασκευή διασυνδετικής γραμμής μέσης τάσης 19 χλμ. μόλις σε 33 ημέρες!

Η παρουσίαση του κ. Χασαπόπουλου έγινε στο πλαίσιο της Τρίτης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ – ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟΥ – ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ. ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.

Μπορείτε να την δείτε εδώ: