Χαράλαμπος Κουρής, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Στο 38,2% η θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

You are currently viewing Χαράλαμπος Κουρής, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ: Στο 38,2% η θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ

Στόχος για το 2025 ποσοστό 61,7% – Σημαντικός ο ρόλος της βιομάζας

H θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ προσέγγισε το 2021 το 38,2%, ανέφερε ο Χαράλαμπος Κουρής, Γενικός Διευθυντής Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, στο συνέδριο για την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων της Α Energy και του ΣΔΙΤ Forum.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του με θέμα «Ευρωπαϊκές Προκλήσεις και Προοπτικές Ανάπτυξης της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ», ο κ. Κουρής παρουσίασε το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο απανθρακοποίησης της παραγωγικής διαδικασίας του Ομίλου για το 2026, με έργα πράσινης καινοτομίας που έχουν στόχο τη συνεχή μείωση των εκπομπών αερίων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.

Πλάνο απανθρακοποίησης με συνδυασμό μέσων

Το πλάνο περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλα, θερμιδική υποκατάσταση των εργοστασίων του Ομίλου σε ποσοστό 61,7%, έναντι του σημερινού 38,2%, αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ποσοστό 34%, έναντι του σημερινού μηδενικού ποσοστού (ΣΣ το πλάνο συμπεριλαμβάνει φωτοβολταϊκά και αξιοποίηση PPAs), αλλά και εντατική αξιοποίηση Αποβλήτων Κατεδαφίσεων Κατασκευών στο πλαίσιο της πρακτικής εφαρμογής του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό κλάδο.

Ο Όμιλος μάλιστα ανακοίνωσε ήδη την είσοδό του στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, ΠΕΔΜΕΔΕ ECO που έχει συσταθεί από την Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Ο Όμιλος, στοχεύει επίσης σε αύξηση του ποσοστού κυκλικότητας από 6,6% σήμερα σε 11,5% το 2026, αλλά και σε μείωση των καθαρών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από 578 kg Co2/ τόνο τσιμέντου σε 520 το 2025. Σε ότι αφορά τον στόχο για τις καθαρές πωλήσεις του Ομίλου, προσδιορίζεται από τα 370 εκ. ευρώ σήμερα, στα 600 εκ. το 2025.

  • ss Χαράλαμπος Κουρής, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 8
  • ss Χαράλαμπος Κουρής, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 8
  • ss Χαράλαμπος Κουρής, ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ 8

Ακόμα πιο δυσμενές το σύστημα ρύπων με Δέσμη Fit for 55

Αναφερόμενος ειδικότερα στις περιβαλλοντικές προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες που ανοίγονται, ο κ. Κουρής επέμεινε ιδιαίτερα στην δέσμη Fit for 55 — την πρόσφατη δέσμη νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030.

Για να επισημάνει ότι, η ευθυγράμμιση της σχετικής νομοθεσία της ΕΕ με τον προαναφερθέντα στόχο της δέσμης, θα έχει σημαντικές επιπτώσεις σε όλους τους τομείς: στα μέσα μεταφοράς που θα εκπέμπουν λιγότερους ρύπους, στα κτίρια που θα πρέπει να είναι πιο αποδοτικά ενεργειακά, στις χρήσεις γης, αλλά και στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων CO2 το οποίο και θα καταστεί ακόμα πιο δυσμενές.

Η πρόκληση όμως αποτελεί ταυτόχρονα και ευκαιρία για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗ, που ήδη επιταχύνει την υλοποίηση του σχετικού επενδυτικού πλάνου, αλλά και σε όσες άλλες ενέργειες απαιτούνται για τη μετάβαση σε ένα νέο περισσότερο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο.

Σημαντικός ο ρόλος της ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας

Προτεραιότητα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι, μεταξύ άλλων, η διεύρυνση εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τόσο µε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, όσο και µε το σχεδιασμό και την ανάπτυξη διεργασιών παραγωγής και τελικών προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Ο κ. Κουρής, σημείωσε ιδιαίτερα και τον σημαντικό ρόλο της ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας στον στρατηγικό σχεδιασμό αειφορίας του Ομίλου.

Eπεσήμανε επίσης ότι, στο πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης των υλικών, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, ακολουθεί τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας δε συμπληρωματικά και όχι αποτρεπτικά στην ανακύκλωση, έχει εκτρέψει εκατοντάδες χιλιάδες τόνους αποβλήτων από την ταφή ή την ανεξέλεγκτη απόρριψή τους.

Τέλος, παρουσίασε και τον μητρικό όμιλο Holcim, μέλος του οποίου είναι ο ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο όμιλος Holcim διαθέτει 97 εργοστάσια τσιμέντου παγκοσμίως, τα οποία κατά το 2021 εξέπεμψαν ακαθάριστες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (Gross Co2 Emmissions) της τάξης των 79Mtpa.

H παρουσίαση του κ. Κουρή, έγινε στο πλαίσιο της Δεύτερης Ενότητας του συνεδρίου με θέμα: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ: