Φωτοβολταϊκοί σταθμοί net-billing και βιομηχανικά μικροδίκτυα: Λύσεις για ομαλή ηλεκτροδότηση των Βιομηχανικών Περιοχών

You are currently viewing Φωτοβολταϊκοί σταθμοί net-billing και βιομηχανικά μικροδίκτυα: Λύσεις για ομαλή ηλεκτροδότηση των Βιομηχανικών Περιοχών
Από αριστερά: Οι κκ Παναγιώτης Ρωμανός, Πάρης Γραβουνιώτης, Παναγιώτης Λιόντος, Εμμανουήλ Καλαϊτζάκης, Γιάννης Καμπούρης και Κώστας Δεληγιάννης

Οι προτάσεις βελτίωσης των υποδομών ρεύματος που προέκυψαν από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων

Οι Φωτοβολταϊκοί σταθμοί net-billing και τα βιομηχανικά μικροδίκτυα αποτελούν λύσεις για την ομαλή ηλεκτροδότηση των Βιομηχανικών Περιοχών: Προτείνονται στα επιμέρους συμπεράσματα για την ενέργεια που προέκυψαν από το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, το οποίο πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Με τον υπουργό Ανάπτυξης Κώστα Σκρέκα να τονίζει και από την δική του πλευρά, ότι χωρίς ηλεκτρικά δίκτυα και οπτικές ίνες δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα, το συνέδριο ανέδειξε για πρώτη φορά εναλλακτικές λύσεις στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Πάρκων.

Ειδικότερα: Οι διακεκριμένοι συμμετέχοντες στην ενεργειακή ενότητα του συνεδρίου κλήθηκαν να απαντήσουν πρωτίστως στο πώς και αν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ποιότητας του ρεύματος και των απαρχαιωμένων δικτύων διανομής στις ΒΙΠΕ και κατά δεύτερον, αν και σε ποιο βαθμό μπορούν να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Υπήρξαν τοποθετήσεις από τους κκ: Δρ. Πάρη Γραβουνιώτη, Αντιπρόεδρο ΠΑΣΕΒΙΠΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών), Παναγιώτη Λιόντο, Διευθυντή Διεύθυνσης Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, Διευθυντή Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, Γιάννη Καμπούρη, Διευθύνοντα Σύμβουλο Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης – SeleNeCC, και Παναγιώτη Ρωμανό, Ενεργειακό Σύμβουλο. Συντονιστής ήταν ο κ. Κώστας Δεληγιάννης, ενεργειακός συντάκτης.

Οι λύσεις μέσω επενδυτικού προγράμματος ΔΕΔΔΗΕ

Το βασικό πρόβλημα επίλυσης της ποιότητας του ρεύματος και αντιμετώπισης των συνεχών πτώσεων τάσης στις ΒΙΠΕ μπορεί να αντιμετωπιστεί, όπως προέκυψε μέχρι έναν βαθμό από το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης: Όπως ανέφερε ο κ. Παναγιώτης Λιόντος, Διευθυντής Διεύθυνσης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, με την υπογειοποίηση των γραμμών του Δικτύου και την αντικατάσταση ή προσθήκη μετασχηματιστών υψηλής τάσης σε Υποσταθμούς του Δικτύου, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία Ηλεκτρικού Χώρου και στη βελτίωση της Ποιότητας Ισχύος στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα βρίσκονται σε εξέλιξη έργα σε Βιομηχανικές Περιοχές, με στόχο την ενίσχυση του τοπικού δικτύου για τη διακίνηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ειδικότερα από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, που αναπτύσσονται στην περιοχή. Τα έργα αυτά θα καλύψουν φορτικές ανάγκες της τάξης των 400ΜV με χρονικό ορίζοντα το 2030. Συνολικότερα στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης “Νέα Βιομηχανικά Πάρκα” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχουν ενταχθεί εννέα ΒΙΠΕ της Βορείου Ελλάδας.

Η ένταξη φωτοβολταϊκών σταθμών net-billing

Ο ρόλος τόσο του ΔΕΔΔΗΕ όσο και του ΑΔΜΗΕ είναι να αναπτύσσουν δίκτυα, ώστε να δημιουργούν τον απαραίτητο ηλεκτρικό χώρο για την ένταξη φωτοβολταϊκών σταθμών ή και άλλων ΑΠΕ σε κάθε βιομηχανική μονάδα, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουν κατά το δυνατόν συνέχεια τροφοδότησης και ποιότητα ισχύος στις βιομηχανίες.

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ο κ. Λιόντος πρότεινε, παράλληλα με τα έργα στο Δίκτυο, να γίνονται επενδύσεις και από τις Βιομηχανίες με δικές τους δαπάνες για την προμήθεια Drives και Πυκνωτών προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη Εξοικονόμηση Ενέργειας και καλύτερη Ποιότητα Ισχύος.

Ενεργειακό κόστος: Μια επιπλέον επιβάρυνση

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, ο κ. Λιόντος πρότεινε να γίνονται επενδύσεις από τις Βιομηχανίες με δικές τους δαπάνες για την προμήθεια Drives και Πυκνωτών προκειμένου να επιτυγχάνεται μεγαλύτερη Εξοικονόμηση Ενέργειας και καλύτερη Ποιότητα Ισχύος.

Όπως πάντως επεσήμανε ο κ. Π. Γραβουνιώτης, Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, αλλά και ο ενεργειακός σύμβουλος κ. Π. Ρωμανός, το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ μόνον ως έναν βαθμό μπορεί να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα.

Σε ότι αφορά τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, εγείρουν, όπως επεσήμανε ο κ. Καλαϊτζάκης Διευθυντής Στρατηγικής στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ένα θέμα οικονομικής βιωσιμότητας, ενώ ο κ. Γραβουνιώτης εξήγησε ότι αποτελούν ένα επιπλέον πρόβλημα για την βιομηχανία. Κι αυτό, γιατί ενώ μέχρι οι επιχειρήσεις εστίαζαν στην παραγωγή και προώθηση των προϊόντων τους, τώρα θα πρέπει όχι μόνον να επιβαρυνθουν οικονομικά αλλά να διαθέτουν και το κατάλληλο προσωπικό που θα επιμελείται της σωστής ηλεκτροδότησης.

Δύσκολα για τους μικρούς τα διμερή συμβόλαια PPA΄s

Αναλυτική αναφορά έγινε από τον κ. Εμμανουήλ Καλαϊτζάκη, Διευθυντή Στρατηγικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, στην αναμενόμενη πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη σύναψη διμερών συμβολαίων «πράσινων» PPAs. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για ένα μέτρο του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του οποίου οι βιομηχανίες θα καλύπτουν κατά προτεραιότητα μέρος των ενεργειακών αναγκών τους με «πράσινο» ρεύμα. Μέσω δηλαδή των «πράσινων» PPAs θα χορηγούνται όροι σύνδεσης σε ανανεώσιμους σταθμούς που θα τροφοδοτούν βιομηχανικούς καταναλωτές. Προφανώς η σύναψη διμερών συμβολαίων «πράσινων» PPAs, θα μπορούσε να αποτελέσει μια ακόμα λύση για το ενεργειακό κόστος, φαίνεται όμως ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα, στο ρίσκο και στο διαχειριστικό κόστος.

Η λύση των Βιομηχανικών Μικροδικτύων

Την εναλλακτική λύση των Βιομηχανικών Μικροδικτύων (Industrial Microgrids), παρουσίασε ο ενεργειακός σύμβουλος κ. Π. Ρωμανός. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τα Βιομηχανικά Μικροδίκτυα (Industrial Microgrids) εξασφαλίζουν την Υψηλή Ποιότητα Ισχύος που απαιτούν οι Βιομηχανικές Μονάδες για να είναι ανταγωνιστικές, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά βυθίσεις τάσεως και εξαλείφοντας τις αρμονικές που είναι ζημιογόνες για τον εξοπλισμό τους.

Η δυνατότητα των Βιομηχανικών Μικροδικτύων να έχουν μηδενική συνεισφορά στο βραχυκύκλωμα τα καθιστά ικανά να επιλύουν τα προβλήματα κορεσμού και έλλειψης ηλεκτρικού χώρου, επιτρέποντας την διείσδυση Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ΑΠΕ στη Βιομηχανία, χωρίς απολύτως κανένα περιορισμό, με αποτέλεσμα τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις πυρκαγιών, σεισμών, τυφώνων, κλπ., τα Βιομηχανικά Μικροδίκτυα είναι η μοναδική οικονομικά αποδοτική λύση, σε σύγκριση με τα UPS, που μπορεί να εξασφαλίσει αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση σε Βιομηχανικές Μονάδες.

Αυτή η Ανθεκτικότητα είναι η αιτία της μεγάλης εξάπλωσης των Μικροδικτύων σε ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, κλπ. Η Ευελιξία που μπορούν να προσφέρουν στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ σε περιπτώσεις μέγιστης ζήτησης φορτίου, αποτελεί ένα επιπλέον πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τους Διαχειριστές των Δικτύων και τη Βιομηχανία.

Το θεσμικό πλαίσιο για τα Βιομηχανικά Μικροδίκτυα

Μάλιστα, Βιομηχανικά Μικροδίκτυα έχουν εγκατασταθεί και σε Ελληνικές Βιομηχανίες, υπό τη μορφή UPS, για να μην έρχονται σε αντίθεση με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με απάντηση του κ. Φώτη Γάκη, στελέχους του ΔΕΔΔΗΕ, σε ερώτηση του συντονιστή του πάνελ κ. Δεληγιάννη για σχετικά με τα Βιομηχανικά Μικροδίκτυα στην Ελλάδα, «μόνο Μικροδίκτυα ισχύος μερικών kW γνωρίζουμε να υπάρχουν σήμερα, καθώς το πρόβλημα του κορεσμού του Δικτύου αντιμετωπίζεται μέχρι τώρα συμβατικά, με έργα που πραγματοποιούνται στο Δίκτυο από τον Διαχειριστή».

Από τη δική του πλευρά, ο κ. Γ. Καμπούρης, Διευθύνων Σύμβουλος SELENE-CC, αναφέρθηκε στις σύγχρονες απαιτήσεις που προκύπτουν για ανταγωνιστικές Βιομηχανίες στις Διεθνείς Συνθήκες , αλλά και στην καταλυτική συμβολή του ηλεκτρισμού στην απανθρακοποίηση. Σε μια οικονομία μηδενικών εκπομπών άνθρακα, η ηλεκτρική ενέργεια έχει αποδειχθεί η πλέον ευέλικτη και αποδοτική μορφή ενέργειας, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ισχύ σε πολύ μεγάλο αριθμό εφαρμογών, απαιτείται όμως ριζικός μετασχηματισμός του Ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος για να επιτευχθεί πιο γρήγορα η μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Κρίσιμες παράμετροι

Σε κάθε περίπτωση, οι επίκαιρες διαπιστώσεις της ενεργειακής ενότητας του συνεδρίου στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πρότασης συνδέονται και με τις παρακάτω κρίσιμες παραμέτρους:

  1. Προβλέψεις ζήτησης ηλεκτρικού και θερμικού φορτίου μέχρι το 2050, με μεσοπρόθεσμο όριο το 2030, και στρατηγικές κάλυψης αυτής της ζήτησης.
  2. Κλιματική Αλλαγή, όπως Πυρκαγιές, Πλημμύρες, Τυφώνες, συναρτήσει και των Σεισμών στην περιοχή μας, μαζί με προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
  3. Απαιτήσεις για την Απανθρακοποίηση και οικονομικά βιώσιμες λύσεις για εφαρμογές Πράσινης Ενέργειας με ΑΠΕ και υδρογόνο στις ΒΙΠΕ.
  4. Πρακτικές λύσεις που εφαρμόζονται ήδη σε αντίστοιχες Βιομηχανικές Μονάδες στις ΗΠΑ, Καναδά, Βρετανία, Γερμανία, κλπ., όπου οι έννοιες Smart Grids, Virtual Power Plants και Microgrids είναι στην ημερήσια διάταξη.
  5. Νέες απαιτήσεις της 3 ης Βιομηχανικής Επανάστασης με επίκεντρο την Βιομηχανική Μονάδα – Prosumer.
  6. Κατευθύνσεις σε Καινοτόμες Τεχνολογίες στις Επιχειρήσεις στις Βιομηχανικές Περιοχές, για να αντιμετωπίσουν θέματα Ποιότητας Ισχύος (π.χ. βυθίσεις τάσεως) και Εξοικονόμησης Ενέργειας, ώστε να είναι Ανταγωνιστικές στις Διεθνείς Συνθήκες.