Φάνης Τσιλιώνης, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ: Πώς θα διευκολυνθεί η μετάβαση από τις ΜΕΑ στις ΜΑΑ

You are currently viewing Φάνης Τσιλιώνης, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ: Πώς θα διευκολυνθεί η μετάβαση από τις ΜΕΑ στις ΜΑΑ

Δεν υπάρχει ενιαία συνταγή για την μετατροπή των ΜΕΑ σε ΜΑΑ

Δεν υπάρχει μία ενιαία συνταγή για την μετατροπή των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης – Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), επεσήμανε ο Φάνης Τσιλιώνης, Διευθυντής Τμήματος Σχεδιασμού, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ στην επίκαιρη ομιλία του στο επενδυτικό φόρουμ για την Ενεργειακή Αξιοποίηση Απορριμμάτων.

Προσέθεσε, επιπλέον, ότι ο πήχης απαιτήσεων για τις ΜΑΑ είναι υψηλός, τα προβλήματα της μετάβασης σημαντικά και χρονοβόρα και κατέθεσε μια εναλλακτική πρόταση που, όπως είπε, διασφαλίζει την επιτάχυνση και των διαδικασιών και της χρηματοδότησης. Αναφέρθηκε, τέλος, στο παράδειγμα της ΜΑΑ Αλεξανδρούπολης ένα ως καλό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την παρουσίαση του κ. Τσιλιώνη, πατήστε εδώ:

Αναφερόμενος στην επίτευξη των Στόχων του ΕΣΔΑ και του Ν.4819/2021, ο κ. Τσιλιώνης υπενθύμισε ότι, για την επίτευξη των Στόχων του ΕΣΔΑ και του Ν.4819/2021, κρίνεται απαραίτητη η αναβάθμιση των ΜΕΑ και η μετατροπή τους σε Μονάδες Ανάκτησης – Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), όπου θα οδηγούνται προς επεξεργασία τα ακόλουθα τρία διακριτά ρεύματα έπειτα από την Διαλογή στην Πηγή και συγκεκριμένα: Τα Ανακυκλώσιμα υλικά, τα Προδιαλεγμένα οργανικά και τα Υπολειμματικά σύμμεικτα.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος για την μετατροπή των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) σε Μονάδες Ανάκτησης – Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), η ευκολία μετατροπής εξαρτάται από τέσσερεις βασικούς παράγοντες:

 • Την ευελιξία των τεχνολογιών που έχουν επιλεχθεί.
 • Τo xρονοπρόγραμμα λειτουργίας – δυνατότητα για επιπλέον βάρδιες.
 • Toν διαθέσιμο χώρο σε οικόπεδο.
 • Το διαθέσιμο Π/Υ σε περίπτωση ΣΣΕ (πρόσθετοι πόροι μέχρι 50% της αρχικής σύμβασης).
 • στιγμιότυπο από την παρουσίαση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ Φάνης Τσιλιώνης
 • στιγμιότυπο από την παρουσίαση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ Φάνης Τσιλιώνης
 • στιγμιότυπο από την παρουσίαση της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ Φάνης Τσιλιώνης

10 με 13 μήνες για την μετατροπή και με ελάχιστα αποτελέσματα

Κατά την εκτίμηση του Διευθυντή Σχεδιασμού της ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ AE, η προσέγγιση που επιλέγεται στην παρούσα φάση θα απαιτήσει μεγάλο χρόνο, της τάξης των 10 έως 13 μηνών και με ελάχιστα θετικά αποτελέσματα, αφού η απορρόφηση από το ΕΣΠΑ 2014-21 προβλέπεται σχεδόν μηδενική, αναμένονται προβλήματα στην χρηματοδότηση του σύμμεικτου και καθυστέρηση στην επίτευξη των στόχων ΕΣΔΑ.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση περιλαμβάνει τις εξής φάσεις: Οριστικές μελέτες που θα διαρκέσουν 3-4 μήνες (Αναλυτική κοστολόγηση σε περίπτωση ΣΣΕ, Τεχνικό Συμβούλιο σε περίπτωση ΣΣΕ και Τροποποίηση ΑΕΠΠΟ), την νέα ένταξη σε χρηματοδότηση που θα διαρκέσει 2-3 μήνες (Τροποποίηση πράξης ή νέα ένταξη, Ελεγκτικό συνέδριο σε περίπτωση ΣΣΕ), την διαδικασία ΥΓΟΣ που θα διαρκέσει άλλους δύο μήνες (Τροποποίηση υφιστάμενης ΥΓΟΣ ή νέα ΥΓΟΣ λόγω διαφοροποίησης της υπό παροχή υπηρεσίας), αλλά και τις άδειες για έναρξη εργασιών, που θα κάνουν άλλους 3-4 μήνες (Άδειες Δασαρχείου, Αρχαιολογία και Δόμησης).

Μία πρόταση που μπορεί να οδηγήσει σε διέξοδο

Αντί αυτής της προσέγγισης, ο κ. Τσιλιώνης αντιπρότεινε μια άλλη τακτική που θα έχει ως αποτέλεσμα την έναρξη των εργασιών σε 2 μήνες, σημαντική απορρόφηση από το ΕΣΠΑ 2014-20,την κατασκευή υποδομών σύμμεικτου μέσα στο 2023 και ταχύτερη ολοκλήρωση του RRF.

H προτεινόμενη προσέγγιση περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα: Τον σχεδιασμό γενικής διάταξης για RRF σε 15 μέρες, την άδεια δόμησης για μονάδες αρχικής σύμβασης σε έναν με δύο μήνες, την μελέτη εφαρμογής και έναρξη εργασιών μόνον σε μονάδες που δεν τροποποιούνται, μελέτες RRF και ταυτόχρονη έναρξη διαδικασίας τροποποίησης ΑΕΠ και την ένταξη σε χρηματοδότηση – διαδικασία ΥΓΟΣ.

To βίντεο της ομιλίας του κ. Φ. Τσιλιώνη.

Το παράδειγμα της ΜΑΑ Αλεξανδρούπολης

Ο κ. Φάνης Τσιλιώνης αναφέρθηκε επίσης και στο καλό όπως είπε παράδειγμα της Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης Αλεξανδρούπολης, η οποία μετά την αναβάθμιση θα αποτελείται από τις εξής μονάδες:

 • Την μονάδα υποδοχής και διαλογής μέρους των ανακυκλώσιμων υλικών (Μονάδες Υποδοχής και Μηχανικής Διαλογής υφιστάμενης ΜΕΑ).
 • Το υφιστάμενο ΚΔΑΥ (είναι σε παρακείμενο στη ΜΕΑ χώρο και εντός της ΟΕΔΑ Αλεξανδρούπολης και αντιμετωπίζεται ως τμήμα της αναβαθμισμένης ΜΑΑ).
 • Τη μονάδα μηχανικής διαλογής και αναερόβιας χώνευσης του προδιαλεγμένου οργανικού (Μονάδες Μηχανικής Διαλογής, Βιολογικής Επεξεργασίας, ωρίμανσης και ραφιναρίας υφιστάμενης ΜΕΑ).
 • Τη μονάδα βιοξήρανσης και ραφιναρίας του παραγόμενου καυσίμου στην οποία οδηγείται το υπολειμματικό σύμμεικτο μετά από την ανακύκλωση υλικών (μέρος της Μονάδας Βιολογικής Επεξεργασίας της υφιστάμενης ΜΕΑ και μελλοντική μονάδα).

Η παρουσίαση του κ. Τσιλιώνη έγινε στο πλαίσιο της Δεύτερης Ενότητας με τίτλο:

ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ/ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ/ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ.