Με έξι υδροηλεκτρικά φράγματα πολλαπλού σκοπού θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πλημμύρες στη Θεσσαλία

You are currently viewing Με έξι υδροηλεκτρικά φράγματα πολλαπλού σκοπού θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πλημμύρες στη Θεσσαλία
Το φράγμα Σμοκόβου

Πρόταση του Παναγιώτη Μπουρμπουράκη της ΔΕΗΑΝ, επαναφέρει στην άμεση επικαιρότητα την άμεση αναγκαιότητα υλοποίησης υδροηλεκτρικών έργων στη Θεσσαλία

Με έξι υδροηλεκτρικά φράγματα πολλαπλού σκοπού, που πρέπει να γίνουν κατεπειγόντως, θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι πλημμύρες στη Θεσσαλία, σύμφωνα με πρόταση του κ. Παναγιώτη Μπουρμπουράκη, Διευθυντή Υδροηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ και Μέλους του ΔΣ Ελληνικού Συλλόγου Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων – ΕΣΜΥΕ.

Ειδικότερα στην περιοχή που επλήγη από την κακοκαιρία, απαιτείται σύμφωνα με την πρόταση να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός και οι ενέργειες για τα παρακάτω. φράγματα:

 • Μουζακίου (Π.Ε. Καρδίτσας – επί του ποταμού Πάμισου)
 • Σκοπιάς (Π.Ε. Λάρισας – επί του ποταμού Ενιπέα)
 • Τιτάνου (Π.Ε. Τρικάλων – επί του ποταμού Πηνειού)
 • Πύλης (Π.Ε. Τρικάλων – επί του ποταμού Πάμισου)
 • Νεοχωρίτη (Π.Ε. Τρικάλων – επί του ποταμού Πάμισου)
 • Λίμνης (Π.Ε. Τρικάλων – επί του ποταμού Ληθαίου) – ολοκλήρωση

Όμως χαρακτηριστικά επισημαίνει στο άρθρο του στο Energypress ο κ. Μπουρμπουράκης, η πρόσφατη κακοκαιρία “Daniel” μας διδάσκει ότι η ιστορία (του Ιανού), δυστυχώς αυτή την φορά επαναλαμβάνεται σαν τραγωδία.

Κι επειδή το έκτακτο και ακραίο τείνει να γίνει συνηθισμένο, θα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις, για νέα αντιπλημμυρικά/υδραυλικά έργα.

Η διαχείριση των πλημμυρικών φαινομένων του Ιανού (2020) από το φράγμα Σμοκόβου αποτελεί άριστο παράδειγμα, έναντι του ίδιου φαινομένου στο Μουζάκι και παλαιότερου παρεμφερούς (1994).

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι τα Υδροηλεκτρικά Έργα δεν είναι μόνο MW, αλλά είναι έργα πολλαπλού σκοπού, τα οποία ως τέτοια θα πρέπει να απολαμβάνουν ευρύτερα ευεργετήματα.

Συνδυαστικές / κοινωφελείς χρήσεις υδραυλικών έργων

Τα υδραυλικά έργα είναι έργα πολλαπλού σκοπού, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα συνδυαστικές και ευρύτερες/κοινωφελείς χρήσεις:

 • Αντιπλημμυρική Προστασία – Προστασία κατάντη περιοχών
 • Ύδρευση και διαχείριση ανομβριών
 • Άρδευση
 • Αντιπυρική Προστασία
 • Δημιουργία Οικοτόπων
 • Ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας (αλιεία, γεωργία, τουρισμός)
 • Ανάπτυξη ψυχαγωγικών – περιβαλλοντικών δράσεων (αθλητισμός, αναψυχή)
 • Συνεισφορά στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και σε Τοπικά Έργα Υποδομής

Επιπλέον, σε υδραυλικές υποδομές μπορούν άριστα να προσαρμοστούν Υδροηλεκτρικά Έργα, αξιοποιώντας την υφιστάμενη υδραυλική ενέργεια και συνεισφέροντας στην επίτευξη των εθνικών στόχων «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.

Επιπλέον, το έργο της Συκιάς (στο οποίο απαιτείται να γίνει άμεσος και εκτεταμένος έλεγχος για το φράγμα, το πρόφραγμα και τη σήραγγα εκτροπής), δεδομένου ότι έχει μερικώς υδροηλεκτρική λειτουργία με παροχές προς τα κατάντη του Αχελώου ποταμού, θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως προς το κομμάτι αυτό.

Πλέον, θα πρέπει να αναθεωρηθεί η λογική της (φθηνής και γρήγορης) διοχέτευσης των πλημμυρικών παροχών προς τους κατάντη αποδέκτες, έναντι της συνδυαστικής δημιουργίας ταμιευτήρων, για τη μέγιστη και βέλτιστη δυνατή υποδοχή των πλημμυρικών παροχών.

Επίσης, απαιτείται αναθεώρηση του σχεδιασμού κατασκευής των νέων έργων (ή και τροποποίησης/βελτίωσης των υφισταμένων), με διαφορετικές περιόδους επαναφοράς και με τη λογική της αποφυγής επανάληψης των συνεπειών, στην πιθανότητα (ή μάλλον στην βεβαιότητα) επανάληψης του φαινομένου.

Εκτός της λογικής ΣΔΙΤ

H αξιοποίηση/διαχείριση του νερού, του λευκού χρυσού μας, θα πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση, πολλώ δε μάλλον εφόσον ζούμε σε μεσογειακή χώρα, απειλούμενη από την κλιματική κρίση.

Επιπλέον, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι μεγάλες υδραυλικές υποδομές θα πρέπει να γίνουν με πρωτοβουλία του κράτους, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και εκτός της λογικής ΣΔΙΤ.

Η μακροπρόθεσμη προοπτική τέτοιων έργων, δυστυχώς τα καθιστά μη ελκυστικά για τους πολίτες, τους πολιτικούς και τον τεχνικό – επιχειρηματικό κόσμο, που κατά κανόνα προτιμούν άμεσα και απτά/ορατά αποτελέσματα.

Οι υλικές ζημιές καθιστούν αναγκαία την ολική αναθεώρηση του αναπτυξιακού – επενδυτικού και ηλεκτροπαραγωγικού μας σχεδιασμού. Οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές καθιστούν τα παραπάνω έργα άμεσα και επιτακτικά.