Σημαντικά τα εμπόδια του Ν. 5037/2023 στη σύσταση Δημοτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων, τονίζει ο Ε. Χατζηκυριάκος, Δήμαρχος Αλμυρού

You are currently viewing Σημαντικά τα εμπόδια του Ν. 5037/2023 στη σύσταση Δημοτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων, τονίζει ο Ε. Χατζηκυριάκος, Δήμαρχος Αλμυρού

Προχωρεί η Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Αλμυρού Φαρσάλων ΣΥΝ.Π.Ε.

Σημαντικά χαρακτηρίζει τα εμπόδια που θέτει ο Ν. 5037/2023 στη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, ο Ευάγγελος Χατζηκυριάκος, Δήμαρχος Αλμυρού. Επισημαίνει, ότι ο νέος νόμος θέτει ήδη από την 1η Ιουλίου, ανώτατα όρια στον ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό από τους ΟΤΑ και ενεργειακές κοινότητας στα 100 KW σε αντίθεση με τα 3 MW που ισχύει μέχρι σήμερα.

Ουσιαστικά, δρα αποτρεπτικά στη σύσταση δημοτικών Ενεργειακών Κοινοτήτων, καθώς ο ενεργειακός συμψηφισμός στο net-metering έχει να κάνει με τη συνολικά παραγόμενη ενέργεια από φωτοβολταϊκά, ενώ στο net-billing, μέρος της ενέργειας που παράγεται ιδιοκαταναλώνεται σε πραγματικό χρόνο και η πλεονάζουσα ενέργεια περνάει στο δίκτυο και αποζημιώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Επιπλέον, προκύπτουν σημαντικά ερωτήματα αναφορικά με τον ταυτοχρονισμό της παραγωγής τους και το κόστος αποθήκευσης ενέργειας. Πρόκειται για περιορισμούς, που όπως τονίζει ο κ. Χατζηκυριάκος, έρχονται σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη περί προώθησης της σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων από ΟΤΑ ή τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Πάντως παρά τις δυσκολίες, ο Δήμος προχωρεί στη σύσταση της Διαδημοτικής Ενεργειακής Κοινότητας Αλμυρού Φαρσάλων ΣΥΝ.Π.Ε., την οποία παρουσίασε ο κ. Χατζηκυριάκος κατά τη διάρκεια της ημερίδας «Εξοικονόμηση Ενέργειας – Ενεργειακές Κοινότητες στους δήμους», με συν διοργανωτές τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων – ΣΒΑΠ, την Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης – ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και την Α Energy.

Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Αλμυρού Φαρσάλων ΣΥΝ.Π.Ε.

Η Διαδημοτική Ενεργειακή Κοινότητα Αλμυρού Φαρσάλων ΣΥΝ.Π.Ε. θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν θα έχει τη δυνατότητα διανομής πλεονασμάτων χρήσης. Το Φωτοβολταϊκό Πάρκο θα εγκατασταθεί σε συνολική έκταση που δεν θα ξεπερνά τα 30 στρέμματα. Σε σύνολο 500 Συνεταιριστικών Μερίδων, η σύνθεση της Εν. Κοινότητας έχει ως εξής:

1) Δήμος Αλμυρού (40%) με 200 συνεταιριστικές μερίδες
2) Δήμος Φαρσάλων (40%) με 200 συνεταιριστικές μερίδες
3) ΔΕΥΑ Αλμυρού (8%) με 40 συνεταιριστικές μερίδες
4) ΔΕΥΑ Φαρσάλων (8%) με 40 συνεταιριστικές μερίδες
5) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αλμυρού (1%) με 5 συνεταιριστικές μερίδες
6) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αλμυρού (1%) με 5 συνεταιριστικές μερίδες
7) Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φαρσάλων (1%) με 5 συνεταιριστικές μερίδες
8) Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αλμυρού (1%) με 5 συνεταιριστικές μερίδες

  • Τα αποτελέσματα του Δήμου Αλμυρού αναφορικά με τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων.
  • Τα αποτελέσματα του Δήμου Αλμυρού αναφορικά με τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Τα αποτελέσματα της Εν. Κοινότητας (διαγράμματα 5&6) είναι θετικά, καθώς:

• Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην «Καθαρή» & Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ, συνεισφέροντας στις προσπάθειες της χώρας για επίτευξη των ενεργειακών στόχων για το 2030
• Ενισχύεται η θέση του Δήμου Αλμυρού στον ενεργειακό χάρτη της χώρας συμβάλλοντας στην μετάβαση σε πράσινη ενέργεια και στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 3424/02-07-2022) «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα»
• Καλύπτεται η δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας των μελών με καθαρή πράσινη ενέργεια
• Μειώνονται τα λειτουργικά του Δήμου Αλμυρού και των νομικών προσώπων Με τον Ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 09/23-01-2018) δόθηκε η δυνατότητα ίδρυσης ενεργειακών κοινοτήτων και με τη συμμετοχή των ΟΤΑΑ΄ Βαθμού

Οι πόροι που εξοικονομούνται από την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, μπορούν να αξιοποιηθούν σε:

• Υποστήριξη κοινωνικών δομών
• Βιώσιμη αστική κινητικότητα
• Καινοτομία στην ενίσχυση της θέσης των αυτοκαταναλωτών ενέργειας
• Μείωση του κόστους ενέργειας των καταναλωτών
• Υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (έξυπνα διασυνδεδεμένα συστήματα μέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης των ηλεκτρικών συσκευών)
• Ανάπτυξη υποδομών και εξοπλισμού ηλεκτροκίνησης
• Ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά που επιδοτούνται με την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τις ανάγκες διαβίωσης τους

Να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς του Ν. 5037/2023

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αλμυρού τόνισε ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο ουσιαστικός ρόλος των Ενεργειακών Κοινοτήτων που συστήνονται από OTA A΄ Βαθμού, διότι λειτουργούν με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αναπτύσσουν κοινωνική πολιτική για τα ευάλωτα νοικοκυριά και γι΄ αυτό πρέπει να εξαιρεθούν από τους περιορισμούς του Ν. 5037/2023, δίνοντας τους την δυνατότητα σύστασης ενεργειακών κοινοτήτων με υλοποίηση εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού χωρίς ανώτατο όριο τα 100 KW.