Πρόταση Εποπτικού Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, επέδωσε ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ στη συνάντηση με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

You are currently viewing Πρόταση Εποπτικού Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, επέδωσε ο ΠΑΣΕΒΙΠΕ στη συνάντηση με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Προτεραιότητα η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και η μη επιβάρυνση των επιχειρήσεων τους με απρόβλεπτα κόστη που δεν αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες εκτός Πάρκων

Η Σύσταση Εποπτικού Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, περιλαμβάνεται στις προτάσεις που επέδωσε αντιπροσωπεία του ΠΑΣΕΒΙΠΕ –Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, στην πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου.

Όπως εξάλλου τονίστηκε από την αντιπροσωπεία του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, το πιο κυρίαρχο για την οικονομική επιβίωση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στις βιομηχανικές περιοχές, είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους και η μη επιβάρυνσή τους με απρόβλεπτα κόστη που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες εκτός Πάρκων.

Ειδικότερα: Τα σημαντικά θέματα που απασχολούν συνολικότερα τις επιχειρήσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων, συζητήθηκαν στην ενημερωτική – εθιμοτυπική συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών (ΠΑΣΕΒΙΠΕ) με την Υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδια για τη Βιομηχανία, Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου. Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου, έλαβαν μέρος επίσης, η Γενική Γραμματέας Βιομηχανίας Θέμις Ευτυχίδου και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΕΒΙΠΕ υπό τον πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Πέτρο Μαντά, ευχήθηκαν στην κυρία Μάνη κάθε επιτυχία στο έργο ενίσχυσης της δυναμικής και ανθεκτικότητας της ελληνικής βιομηχανίας-μεταποίησης. Σημειώνεται ότι ο Σύνδεσμος, μέσω των 22 τοπικών συνδέσμων – μελών του, εκπροσωπεί τις περίπου 2.000 επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙΠΕ της επικράτειας,

Όπως τόνισε η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΕΒΙΠΕ, το πιο κυρίαρχο για την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεων αυτών, είναι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς τους και η μη επιβάρυνσή τους με απρόβλεπτα κόστη που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες εκτός Πάρκων.

Αναλογικά και δίκαια κοινόχρηστα – δημοκρατικά δικαιώματα

Ειδικότερα, αναφορικά με τη συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών στις ΒΙΠΕ και νέων υποδομών που πρόκειται να δημιουργηθούν, οι εγκατεστημένες, θεωρούν απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η επιβάρυνσή τους σε επίπεδο κοινοχρήστων θα είναι αναλογική, δίκαιη και διαφανής, σε αντιδιαστολή με τη σημερινή επιβάρυνση που χαρακτηρίζεται από σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, δυσανάλογη με τις προσφερόμενες υπηρεσίες έως και μη ρεαλιστική.Τέθηκε επίσης και το θέμα της ταυτόχρονης διπλής χρέωσης κοινοχρήστων προς τις επιχειρήσεις, τόσο από πλευράς της διαχειρίστριας των Πάρκων, όσο και από πλευράς Δήμων.

Για την επενδυτική ανάπτυξη των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, τονίστηκε ότι στο πλαίσιο διαχείρισης των ΒΙΠΕ θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δημοκρατικά αλλά και συνολικότερα δικαιώματά τους, ως ιδιοκτήτες της συντριπτικής πλειοψηφίας των οικοπέδων στα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Στο σημείο αυτό, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου εξήγησαν συνοπτικά τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ότι ο νέος νόμος 4982/2022 δεν θα έπρεπε εξαρχής να συμπεριλάβει τα υφιστάμενα Επιχειρηματικά Πάρκα και επέδωσαν στην κυρία Μάνη υπόμνημα με πρακτικές προτάσεις βελτίωσης του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ανάμεσα σε αυτές, προτείνεται η Σύσταση στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Εποπτικού Φορέα για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.

Από τη δική της πλευρά, η Υφυπουργός Ανάπτυξης, επεσήμανε το άμεσο ενδιαφέρον του υπουργείου για τις επενδύσεις και την παραπέρα ανάπτυξη των Επιχειρηματικών Πάρκων, ανάφερε ότι θα μελετηθούν εξειδικευμένα τα επιμέρους θέματα και ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας συνεχιζόμενος και ανοικτός διάλογος για αυτά.