Πρόγραμμα HIRECORD: Η πιλοτική τεχνολογία που θα μειώσει 40-50% το κόστος δέσμευσης CO2 στη βιομηχανία

You are currently viewing Πρόγραμμα HIRECORD: Η πιλοτική τεχνολογία που θα μειώσει 40-50% το κόστος δέσμευσης CO2 στη βιομηχανία

Η CaO Hellas και η ELPEDISON ανάμεσα στις μονάδες όπου εφαρμόζεται για πρώτη φορά η καινοτόμα τεχνολογία με χρήση περιστρεφόμενης κλίνης πληρωτικού υλικού (ΠΚΛ) και του προηγμένου διαλύτη APBS-CDRMAX.

Η πιλοτική τεχνολογία θα μειώσει το κόστος δέσμευσης CO2 στη βιομηχανία από 40-50%, σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες, μέσα από το πρόγραμμα HIRECORD: Καινοτόμες Τεχνολογίες Δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα από βιομηχανικές μονάδες με χρήση περιστρεφόμενης κλίνης πληρωτικού υλικού (ΠΚΛ) και του προηγμένου διαλύτη APBS-CDRMAX.

Το HIRECORD για πρώτη φορά παγκοσμίως εφαρμόζει μονάδα δέσμευσης 10 τόνων/ημέρα CO2 με χρήση περιστρεφόμενης κλίνης πληρωτικού υλικού (ΠΚΛ) και του προηγμένου διαλύτη APBS-CDRMAX σε μονάδα παραγωγής προϊόντων ασβέστη (CaO Hellas), στη Μαγνησία, σε μονάδα παραγωγής ρεύματος (ELPEDISON), στη Bοιωτία και σε διϋλιστήριο, στη Νορβηγία (TCM)

Η προτεινόμενη τεχνολογία πέρα απο τη μείωση 40-50% του κόστους δέσμευσης CO2, θα μειώσει τουλάχιστον 10 φορές το χωρικό αποτύπωμα (συσκευές πολύ μικρού όγκου, αλλά υψηλότατης απόδοσης), αλλά και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

H συνάντηση του πρώτου έτους υλοποίησης του προγράμματος HIRECORD: Καινοτόμες Τεχνολογίες Δέσμευσης Διοξειδίου του Άνθρακα από βιομηχανικές μονάδες μέσω μιας καινοτόμας τεχνολογίας, της περιστρεφόμενης κλίνης, έλαβε χώρα στο YORK, Μεγ. Βρετανία, στις 7 & 8 Νοεμβρίου 2023. H συνάντηση οργανώθηκε από το Νewcastle University με την συμμετοχή του επικεφαλής εταίρου ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και των λοιπών εταίρων του προγράμματος: του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), του TNO (NL), της ΜΟΝΤΖ (DE), CAO Hellas (GR), ELPEDISON (GR), Total Energies One Tech (FR), του Συνδέσμου Εξαγωγέων – ΣΕΒΕ, του Imperial College London (UK), της Richard Alan Engineering (UK) και της Carbon Clean Solutions (UK).

Η αντιμετώπιση των εκπομπών του θερμοκηπίου είναι μια επείγουσα αναγκαιότητα για την αποφυγή των επιβλαβών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η χρήση ορυκτών καυσίμων έχει οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου επίπεδα CO2 στην ατμόσφαιρα. Οι τεχνολογίες που στοχεύουν στη δέσμευση CO2 από βιομηχανικά απαέρια, συχνά απαιτούν πολύ μεγάλο εξοπλισμό και κατανάλωση ενέργειας, ενέχοντας υψηλά κόστη.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις της RICHARD ALAN ENGINEERING που θα κατασκευάσει την μονάδα και το Translational Energy Research Center στο Sheffield (TERC), ένα ερευνητικό κέντρο πιλοτικής κλίμακας, που συνεργάζεται με τη βιομηχανία για να δοκιμάσει και να αναπτύξει λύσεις πράσινης ενέργειας για ένα μέλλον απελευθερωμένο από τον άνθρακα. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών και χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το UKRI – UK Research & Innovation. Περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις του http://hirecord.eu/.